KNM «FRIDTJOF NANSEN»

KNM «FRIDTJOF NANSEN» ble overlevert fra Navantia i Ferrol til Sjøforsvaret v/Sjøforsvarets logistikktjeneste 5. april som verftets byggenummer 305. Fregatten er den første av fem i serien fregatter som ble forhandlet frem til underskrift av kontrakt i juni 2000.

Sjøforsvaret følger tradisjonen fra de gamle fregattene i Oslo-klassen (bygget på 1960-tallet) og lar den første nye fregatten være registrert i Oslo. Skipssjef ombord er Hallvard Flesland. «Fridtjof Nansen» skal seile med et mannskap på ca. 120 personer.

Verftet
Den spanske verftsgruppen vant kontrakten etter internasjonal anbudskonkurranse der tre anbydere var med helt til sist fase. Det var Noreskortgruppen, Blohm & Voss og Bazan som senere ble til Izar og i dag er organisert i Navantia. Verftet er hovedleverandør med systemansvar for fregattene som et integrert våpensystem, mens Lockheed Martin er underleverandør til Navantia. Fregattene skal leveres klargjort for helikopteroperasjoner med full funksjonalitet.

Navantia ble dannet i desember 2000 etter en sammenslåing av Astilleros Españoles S.A. (AESA) and Empresa Nacional Bazán og er den neststørste skipsbyggingsgruppen i Europa med verft over hele Spania.

Prosjektet
For seks år siden hadde prosjektet en kostnadsramme på 14,066 milliarder kroner som skulle justeres for pris- og kostnadsvariasjoner. Prosjektet omfattet ikke anskaffelse av nye sjømålsmissiler, nye helikoptre og bygg- og anleggsinvesteringer, eksempelvis utvidelse/ny dokk ved HOS.

Rammen er nå 16,6 miliarder kroner, og med alle tillegg som helikoptre, sjømålsmissiler og bygg og anlegg blir totalprisen cirka 21 milliarder.

Hvert fartøy utstyres med et NH 90 helikopter som bemannes og driftes av Luftforsvaret. Det innebærer ca. 10 helikoptermannskap per fregatt. Dette er altså et eget prosjekt og vil øke effektiviteten av fregattene som et fellesoperativt våpensystem.

Etter siste tids omorganiseringer har Sjøforsvaret nå bare 11 overflatefartøyer, der 6-7 seiler til enhver tid. Fregattene er de eneste havgående krigsfartøyene som kan sikre landets forsvar. De er i stand til å overvåke og sikre luftrom og hav i Nordsjøen, Midt-Norge og i nord.

KNM «FRIDTJOF NANSEN» og søsterskipene regnes å kunne være i drift i minst 30 år. Fregattene er konstruert slik at de kan oppgraderes kontinuerlig, men det krever på sin side nye investeringer.

KNM «FRIDTJOF NANSEN»
Hoveddata:

Lengde o.a.

133,25 m

Største bredde

16,80 m

Max. høyde

32,25 m

Max. dypgang

7,60 m

Deplacement

ca. 5.300 t

Dybde KVL

6,50 m

Maskineri
Fregatten er utstyrt med CODAG kombinert diesel- og gassturbinmaskineri bestående av to Bazan Bravo dieselmotorer hver på 4,5 MW og en GE LM 2500 gassturbin med ytelse 21,5 MW. Videre er det to CPP propellanlegg, og fregatten er utstyrt med en Brunvoll AR-80-LNC-2100-1000 360 graders opptrekkbar azimuth baugthruster. I inntrukket posisjon er thrusteren innfelt i skroget i et lukket rom. Thrusteren kan også brukes som nødfremdriftsanlegg. Gear er merke MAAG.

Fartøyet har fire MTU 396 serie dieselgeneratorer hver på 1000 kVA. De to styremaskineriene er type Tenfjord. Farten er oppgitt til cirka 26 knop.

Brannvarslingsanlegget for maskinrommet er levert av Heien-Larssen. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem, og rørmerking er utført av Flowcode.

Diverse
Kleven Florø AS og Bergen Mekaniske Verksted AS har begge levert moduler til fregatten/e. KNM «FRIDTJOF NANSEN» er utstyrt med et par aktive stabiliseringsfinner. Beha har levert bysseutstyr, og Jets Vacuum hadde leveransen av vakuumtoalettsystemet. Kongsberg Maritime har stått for integrert brosystem med 3 navigasjonsradarer – 2 x X-band og 1 x S-band.

Våpenutstyret ombord inkluderer hovedkanon, Stingray lettvekt torpedo og synkeminer, Evolved Sea Sparrow Missile, New Anti Ship Missile (eget prosjekt), Tema Decoy launcher, IR decoy, radar og akustisk decoy. Fregatten er utstyrt med luftvarslings- og overflateradar som oppdager, følger og gir ildledning til egne våpensystem. Radaren har en rekkevidde på opp til 200 nautiske mil. Som multifunksjonsradar er den Nansen-klassens hovedradar. Videre er det skrogmontert aktiv sonar.

Under leveransen fra Lockheed Martin kommer et Combat Management System med leveranser som våpenkontroll, brosystemer og belysningsradar fra Kongsberg Defence and Aerospace. Et integrert sambandssystem fra Aeromaritime er klargjort for SHF/UHF MIL SATCOM.

Gjenkjøp
Per utløpet av 2005 var cirka 80% av gjenkjøpsforpliktelsene oppfylt. Det betyr er man faktisk er foran planen som er beskrevet i avtalen, og som løper frem til 2011.

Innovasjon Norge, Navantia og det spanske handelskammer i Madrid skal i dagene 22.-23. juni avholde et teknologiseminar i Madrid der norske bedrifter som har planer om å utvikle nye produkter, nye løsninger eller ny teknologi innenfor teknologiområder som IT, rom- og satellitt-, maritim-, material- og medisinsk teknologi er invitert.

Navantia må kjøpe, eller bidra til at det spanske marked kjøper, fra norske bedrifter som Innovasjon Norge velger ut. Det er i hovedsak små og mellomstore bedrifter som tas inn i gjenkjøpsrammen Innovasjon Norge forvalter. På spansk side kan kundene være store eller mindre bedrifter. Det samme gjelder utviklingspartnere i Spania.

Navantia på sin side vil få anledning til å avskrive på sin gjenkjøpsforpliktelse kostnadene i teknologisamarbeidet som de spanske bedriftene påtar seg.

*

Allerede i november skal KNM «Roald Amundsen» med bnr. 306 leveres fra Navantia, og så følger «Otto Sverdrup» høsten 2007, «Helge Ingstad» høsten 2008 og «Thor Heyerdahl» våren 2009.