MS «Fjorddrott»

Den 12. mai ble M/S «FJORDDROTT» overlevert fra Brødrene Aa AS, Hyen til Fjordservice AS med byggenummer 249 som den tredje båten av denne typen. Gudmor var Olaug R. Sjursø. Hurtigbåtene skal trafikkere Ryfylke de kommende årene.

Dåpen fant sted sammen med forgjengerne «Fjordkatt» (SR 6/2006) og «Fjordfart» (SR 2/2007). Det opplyses at disse båtene er de første i Europa som er bygget med full tilgjengelighet for funksjonshemmede. Herunder kommer fargevalg, lyssetting og hvordan innredningen er organisert. All informasjon over høyttalere blir gitt over teleslynge slik at personer med høreapparat lettere skal oppfatte beskjeder. Landgangene er konstruert slik at det skal være lett å ta seg ombord.

Den forrige «Fjorddrott» forlot Stavanger nylig ombord i et heavy-lift fartøy for å bli fraktet til ny tilværelse i De forente arabiske emirater. Da hadde båten gjort tjeneste siden 1991. Salgsprisen var 8,5 millioner kroner.

M/S «FJORDDROTT»
Design av overbygg er utført av Hareide Design Mill i samarbeid med verftet, og Marintek har vært involvert når det gjelder skrogdesignet. Båten er bygget i karbonsandwich med DIAB som kjernemateriale og med karbonfiber fra Devold AMT. Reichhold har levert polyester og vinylester.

Disse fartøyene skal være de største som er bygget i karbon. Sammenlignet med glassfiber eller aluminium blir det hevdet at karbonskroget blir 20/30% lettere. Nybygget har plass til 180 passasjerer, har full klasse i DNV for fartsområde 4 med HSC 2000 klasse og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
27,00 m
Bredde
8,80 m
Dybde i riss
2,70 m
BT
220
Passasjer kap.
180


Tankkapasitetene er på 3300 liter brennolje, 1000 liter ferskvann og 250 liter smøreolje.

Maskineri

Brovaktalarm er type Matre PG1. Det elektroniske utstyret er montert av Landor Larsen Elektronikk og omfatter 2 x

Furuno FAR-2117 radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Nor 250 og Nor T17 kompass, Furuno DS-80 logg, Simrad GC-85 gyrokompass, Simrad AP 50 autopilot, Furuno GP-150 GPS, Simrad CS 68 ECDIS, Furuno VR-3000 6G VDR, Furuno FA-150 AIS, Tron 40S, Tron 45X EPIRB, SART radar transponder, 3 x bærbare Tron TR-20 AIR VHF, 2 x Furuno FM-8800 S VHF og Nokia 810 GSM mobiltelefon.

*

Brødrene Aa AS skal levere bnr. 247 til Rødne Trafikk i juni. I desember skal bnr. 251 leveres til Fosen Trafikklag, og en søsterbåt følger i februar 2008. Stavangerske har bestilt bnr. 253 for levering i april 2008.