Med leveransen av «Harald Martin» dobler Nordlaks sin brønnbåtkapasitet. Foto: Tersan Shipyard.
Med leveransen av «Harald Martin» dobler Nordlaks sin brønnbåtkapasitet. Foto: Tersan Shipyard.

MS «Harald Martin»

Onsdag 13. oktober overtok Nordlaks nye MS «Harald Martin» fra Tersan. Dette er den andre nye hybride brønnbåten som leveres til Nordlaks i år. Søsterskipet MS «Bjørg Pauline» ankom Vesterålen i vår.

- Det var godt å endelig overta også «Harald Martin», og vi ser nå veldig frem til å få båten trygt hjem og i drift, sier konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde. 

Brønnbåten skal hovedsakelig transportere levende laks og regnbueørret mellom selskapets landbaserte settefiskanlegg, til matfisklokaliteter i sjø og videre til slakteriet på Børøya i Hadsel. 

Med leveransen av «Harald Martin» har Nordlaks dermed to gass/batteri-hybride brønnbåter i drift, og dobler sin egen brønnbåtkapasitet.

- Bruk av gass i stedet for diesel gir renere avgasser fra fartøyet. Borte er den svarte eksosen, og så skal gassturbinene også være mer effektiv enn dieselmotorer og dermed kunne bidra til å redusere CO2-utslippene. Driftsmessig blir dette også et viktig steg fremover for oss. To nye fartøyer gir oss nødvendig kapasitet på brønnbåtsiden. Det gir oss enda bedre muligheter for god planlegging og effektiv drift, mener Welde.

Hoveddata:

 • Navn: «Harald Martin» 
 • Verft: Tersan Shipyard
 • Byggenummer: 1089
 • Design: NSK Ship Design
 • Lengde: 84 meter
 • Bredde: 19 meter
 • IMO-nummer: 9888429
 • Rederi: Nordlaks
 • Motor: Bergen Engines; 2 x C25:33L6AG, 1400 kW og 2 x C26:33L8AG, 1840 kW
 • Gear: Kongsberg 650 GHC 2999 kW
 • Tunellthrustere: TT1650, 4 x 750 kW
 • Generator: Nogva Motorfabrikk
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • MOB-båt: Palfinger
 • Avlusningssystem: Sea Farm Innovation
 • Innredning: Maritim Montering

MS «Harald Martin» er lik søsterskipet MS «Bjørg Pauline»; 84 meter lang, 19 meter bred og har kapasitet til å føre 600 tonn levende fisk. Ingen av fartøyene har diesel om bord, og er i stedet drevet av naturgass i kombinasjon med batteri og landstrømtilkobling. Fartøyene kan losse fisk på Børøya med bruk av landstrøm. Bemanningen på begge båtene vil være 7 + 2 lærlinger per skift, altså totalt 14 personer + 4 lærlinger per båt. 

Utstyr: 

Hovedgeneratorene er fra Bergen Engines; 2 x C25:33L6AG, 1400 kW og 2 x C26:33L8AG, 1840 kW. Gasstankene og prosessanlegget er levert av MAN Cryo. 

Gear og propeller kommer fra Kongsberg av typen 650GHC 2999 kW. Kongsberg har videre levert de fire tunnelthrusterne av typen TT1650, 4 x 750 kW, og DP-systemet. Havnegenerator kommer fra Nogva Motorfabrikk. 

HPU er levert av Servi Ulsteinvik, mens dekksmaskineriet er levert av Adria. 

Batteripakken om bord er levert av Corvus. Fiskebehandlingen er levert av CFlow, mens Norwater har levert ferskvannsanlegg. Ballastbehandlingssystemet kommer fra Hyde. Kjøleanlegg er levert av Hydroniq.  

Innredning er gjort av Maritim Montering. Sentralvarmesystemet er levert av Parat Halvorsen. Toalettsystem er fra Jets.