Verdens første hybride brønnbåt, «Ro Vision», er levert fra Larsnes Mek. Foto: Larsnes Mek
Verdens første hybride brønnbåt, «Ro Vision», er levert fra Larsnes Mek. Foto: Larsnes Mek

MS «Ro Vision»

Den etterlengtede «Ro Vision» er overlevert fra Larsnes Mek til brønnbåtrederiet Rostein. Dette er verdens aller første hybride brønnbåt.

- Dette er bare starten på den grønne utviklingen i brønnbåtbransjen, tror Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i SalMar. 

Fartøyet har etter overlevering gått inn i en åtte år langt kontrakt for oppdrettsselskapet. 

«Ro Vision» er designet av Rostein sammen med Skipskompetanse i Måløy, og er den sjette båten basert rundt felles designløsning utviklet for Rostein. Skipet er en lengre versjon av søsterskipene «Ro Fortune» (2018), «Ro West» (2017), «Ro North» (2016), «Ro Server» (2016) og «Ro Arctic» (2014). Skroget er bygget ved det polske verftet Marine Projects.

Hoveddata:

 • Navn: «Ro Vision» 
 • Verft: Larsnes Mek
 • Byggenummer: 65
 • Design: SK 6000 DEH III fra Skipskompetanse
 • Lengde: 84,20 meter
 • Bredde: 15,50 meter
 • Tonnasje: 3623
 • IMO-nummer: 9871579
 • Rederi: Rostein
 • Motor: Yanmar 6EY22ALW.
 • Gear: Finnøy G70F
 • Thrustere: Brunvoll 
 • Nødgenerator: John Deere fra Nogva Motorfabrikk
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Elektrisk installasjon: Hareid Group
 • Batteripakke: Siemens

- «Ro Vision» er en ny type brønnbåt og er vårt første hybride fartøy. Vi er et innovativt selskap, og tar til oss mye nytt hele tiden. Denne satsingen underbygger sjelen vår som er satsing på ny teknologi, sier Glen Bradley, nestleder i Rostein.

Det neste fartøyet i serien, «Ro Venture», er allerede under bygging ved Larsnes Mek og den blir også et hybrid fartøy. 

Først var ikke et mål

Selv om «Ro Vision» er den aller første hybride brønnbåten, var ikke det et mål i seg selv for rederiet. 

- Nei, det var det ikke. Vi var jo ikke de første som kontraherte en hybrid brønnbåt, men bygget ble ferdig tidligere. Vi har ganske effektivt ledetid basert på designet og oppsettet med Larsnes Mek. Så det var bare et artig sammentreff, sier Bradley til Skipsrevyen. 

Rederiet har i flere år leitet etter teknologi som de har hatt lyst å prøve ut for å redusere utslippene. 

- Det kom nå, og så viste det seg at den ble først ferdig. Det er jo artig for næringen at man får blest om miljøsatsning. For den fortjener et bedre omdømme som er hakket bedre enn i dag, mener Bradley. 

Fremtiden er grønn

Med den første hybride brønnbåten på plass, og den neste under bygging. Avviser ikke Bradley ideen om å gjøre deler av resten av flåten hybrid også. 

- Det er helt klart noe som ikke kan utelukkes. Det er samme maskinoppsettet på de andre båtene, så de er på en måte forberedt på å kunne bygges om, hvis det blir ønskelig. Men det får fremtiden vise, det er for tidlig å snakke om det nå, sier han. 

Han ser også at det er et ønske fra næringen om at hele verdikjeden må bli noe grønnere. 

Glen Bradley, nestleder i Rostein er godt fornøyd med sitt nye fartøy. Foto: Privat
Glen Bradley, nestleder i Rostein er godt fornøyd med sitt nye fartøy. Foto: Privat

- Vi ser jo at kundene sitt fokus på at laksen har et CO2-avtrykk er blitt ganske stort det siste året. Samtidig er også kundene kostnadsbevisste, så det er viktig at man får se en effekt av investeringene som gjøres. 

SalMar har inngått en langtidskontrakt med Rostein, og fartøyet skal operere over hele virksomhetsområdet for oppdrettsselskapet fra Midt Norge til Nord Norge, og båten har flere bruksområder.

- Båten skal frakte inn slaktefisk til vårt anlegg på Frøya (Innovamar), men også på Innovanor når anlegget på Senja er ferdig. Båten vil i tillegg kjøre ut store deler av smolten vår. Utover det er båten rigget for avlusning sortering og andre operasjoner som skal utføres på oppdrettsanleggene, forklarer Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i SalMar. 

Tester viser at brønnbåten kan ha over 12 knop fart med fullastet båt.

Peak shaving

Den væskekjølte batteribanken på fartøyet er levert av Siemens Norge og skal bidra til å redusere dieselforbruket og belastningen på generatorsettet ved plutselige endringer i belastningen. I motsetning til de fem foregående fartøyene er denne utstyrt med tre dieselgeneratorer. Den fjerde er fjernet for å gi plass til batterirommet. 

Brønnbåten har en elektromotor som driver båten fremover. Strømproduksjonen kommer fra tre dieselgeneratorer og ved den fjerde er det laget et stort batterirom i henhold til regelverket. 

- Vi er ute etter såkalt «peak shaving». Når vi ligger i operasjon så varierer energiforbruket mye, og da kan vi spare og kjøre i gang en ekstra motor som står og har lite å gjør på ved at vi isteden tapper av batteriet for å ha nok energi til å ta toppene. Samtidig i situasjoner der vi har overproduksjon av energi kan vi bruke det til å lade batteriene, forklarer Bradley.

En annen ting han mener denne «Ro Vision» skiller seg fra de andre, er når den nærmer seg merdkanten.

- Når brønnbåten navigerer nært merdene, må vi vanligvis kjøre to maskiner for å ha redundans. «Ro Vision» kan derimot kutte dette ut, fordi batteripakken vil gi nok backup og redundans til fartøyet, forklarer han. 

En annen ting som skiller fartøyet fra de andre er at det er noe lengre, og dermed kan laste 400 kubikk mer, og har en totalkapasitet på 3900 kubikk. 

Fartøyet vil ha et mannskap på 14-16 personer, avhengig av sesong. 

Eksportkreditt bidrar 

Eksportkreditt bidrar med langtidsfinansiering av fartøyet med garantier for lånet gitt av GIEK, DNB og Sparebanken Møre. Lån- og garantier fra Eksportkreditt og GIEK gis under det såkalte «skipsfinansieringstilbudet».

- For verftet var det veldig viktig med finansiering gjennom skipsfinansieringstilbudet til vår kunde Rostein AS. Uten dette hadde vi ikke fått bygd Ro Vision og Ro Venture, og tilbudet er avgjørende for å sikre aktivitet ved norske verft, sier Jarle Gunnarstein, adm. direktør ved Larsnes Mekaniske Verksted.

Tilbudet har til hensikt å stimulere til aktivitet i norsk verftsnæring, og de mest aktuelle fartøystypene hittil har vært fiskebåter, brønnbåter og ferger. Så langt opplever Eksportkreditt god søknadsinngang knyttet til skipsfinansieringstilbudet, med 50 søknader mottatt ved årsslutt.

– Vi er alltid glad for å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer videreutvikling av maritim teknologi og innovative løsninger. Samtidig er det viktig å støtte aktivitet ved norske verft, og sånn sett har dette prosjektet sikret dobbel effekt, sier Marie Sørli, bransjeansvarlig for fiskeri- og havbruk i Eksportkreditt Norge.

Utstyr: 

Hovedgeneratorene er levert av Yanmar og er av typen 6EY22ALW. Finnøy Gear & Propeller har levert reduksjonsgir av typen G70F. Brunvoll har stått for leveranse av thrustere av typen FU63, mens Nogva Motorfabrikk står for leveansen av en John Deere nødgenerator. 

Bergen Hydraulic har levert kraner til fartøyet av typen Palfinger, og øvrig hydraulisk utstyr. R&M Ship Interior har levert innredningen om bord. Platemøbler er levert av Rovde Møbel & Design. Allweiler har stått for leveransen av pumpene om bord. Rørinstallasjoner er gjort av Pipe Systems Engineering. 

Oversiktlige arbeidsforhold på broen. Foto: Larsnes Mek
  
 
  

 
         
       
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		       
      
      

   Vakker innredning om bord i det nye fartøyet. Foto: Rovde Møbel og Design
Oversiktlige arbeidsforhold på broen. Foto: Larsnes Mek Vakker innredning om bord i det nye fartøyet. Foto: Rovde Møbel og Design