«Støttfjord» er overlevert og straks klar for fiske Foto: JK Foto
«Støttfjord» er overlevert og straks klar for fiske Foto: JK Foto

MS «Støttfjord»

Tidlig i mars 2019 kunne man endelig døpe «Støttfjord». Prosjektet som har kostet mer enn 100 millioner kroner, skal i slutten av mars ut på sitt første fiske.

I utgangspunktet var det planlagt levering av det nesten 40 meter lange fartøyet i januar, men nybygget var noe forsinket fra verftet i Polen der skroget ble sveiset..

Under utviklingen av «Støttfjord» ønsket rederen å fronte kystnotsgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

Det vet ikke reder Kjell Bjarne Bakken om det har lykkes med enda.

- Det er for tidlig å si, sier han til Skipsrevyen. - Vi kommer ikke til å ha noen gode svar på det før vi har fått kjørt gjennom hovedfiskeriene våre. Men førsteinntrykket er at når det gjelder fart, strømproduksjon og forbruk så har vi truffet ganske bra sammenlignet med de test-forsøkene vi gjorde i forkant, fortsetter han.

Fartøyet er tilpasset en rekke nyvinninger som skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, men de leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene. 

- Nyvinningene alene og hver for seg er ikke noe revolusjonerende. Det er sammenstillingen som gjør dette unikt. Det vi fant ut under forprosjektet så vi at vi måtte gjøre noe på energi-forbrukersiden  om dette skulle ha noe særlig effekt. Det gjorde valget av løsninger noe enklere, sier Bakken. 

Han trekker frem de elektriske vinsjene som et konkret eksempel på hvor det var mulig å spare forbruk. Et nøkternt anslag sier at man sparer 25% effektbehov ved bruk av lik fart og kraft. 

- Det er med på å dimensjonere hva slags kraftbehov du har. Tar du ned den peaken, så kan du samtidig ta ned maks kraftproduksjon tilsvarende. Og da begynner det å bli ganske formidabelt, mener Bakken

Totalt er det installert tre tonn med batterier fra Corvus, som skal levere 250 kW i timen.

- Jeg er veldig usikker på om vi har truffet på dimensjoneringen. Er det for mye, så er det naturlig nok udramatisk, men er det for lite, så er det kjedelig. Men, som sagt, dette får vi ikke svar på før vi har gjennomført fiske. 

Å bygge og utvikle den «Støttfjord» har vært et kjempeløft for det lille rederiet. Bakken sier at han ikke tror det hadde vært mulig å få til om de ikke hadde samarbeidet med Oddvar Nes AS. 

- Dette er så stort prosjekt at det ville vært overveldende for oss alene. Det er jo ikke et ferdig utviklet prosjekt vi har hatt med å gjøre, understreker han. 

I designprosessen er skroget optimalisert gjennom analyser og modelltester i slepetank, og alle detaljer er påtenkt for å fremstille det beste designet for denne skipstype og størrelse. 

Enova har støttet prosjektet med 5,5 millioner kroner. Også Innovasjon Norge har bidratt. 

Utstyr:

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyr med bl.a. vakuumpumpeanlegg til pelagisk og levende fisk, styring til RSW-sirkulasjonssystem og integrert kontrollsystem. 

McGregor  har levert full kranpakke bestående av 1x Nothaler Triplex 740/425, 1x Notkran Triplex NK-3000, 1x Mellomrull Triplex TRH-123, 2x Ringnål Triplex RN-60, 1x Flålegger Triplex FLH-300, 1x Dekkskran Triplex KN-25 og 1x Fiskepumpekran Triplex KN-10.

Rapp Marine har levert vinsjer av typen 2x Kombivinsjer TWS-2551CSE Rapp Marine AS
1x Ørekalvinsj GW-480EB, 1x Brystvinsj GW-480EB, 1x Fortøyningsvinsj GW-480EB, 1x Capstan CF680E, 1x Slangetrommel HHRXS, 2x Ankervinsjer AWW-1800E, 1x Slangetrommel til fiskepumpe og 1x Fiskepumpe 16" CP-2005E

Lido Norway har levert alt av innredning, isolering og møbler. RSW-anlegget er levert av Kuldeteknisk AS og er av typen Seacool SC450 CO2. Sotra Anchor & Chain har levert anker og kjetting. Varmegjenvinningssystemet er levert av Ulmatec Pyro AS, mens snurrevad-utrustningen er levert av Selstad AS.
 

Hoveddata

 • Navn: «Støttfjord» 
 • Verft: Stadyard
 • Byggenummer: 42
 • Design: SK-3355 
 • Lengde: 39,70 meter 
 • Bredde: 9,80 meter
 • Rederi: Brødrene Bakken AS
 • Motor: Yanmar 6EY22AW, 1370kW ved 900 rpm
 • Gear: Brunvoll Volda ACG525/PF500-1C 4,727:1
 • Propell: Brunvoll Volda CP56 ø2800 mm
 • Generator: 2 x Scania DI13 074M
 • Batterier: Corvus Energy 254 kWh fra Elmarin AS
 • Navigasjon & Kommunikasjon: 
 • Brannslukningsutstyr: Sentronik AS
 • Livbåter: Viking fra Selstad AS
 • Elektrisk installasjon: Ulvesund Elektro
 • Klasse: DNV-GL +1A1, E0 fishing vessel / NMD