MS «Berby» var i aktiv tjeneste i ganske nøyaktig 40 år. Foto: Sjøhistorie/Arne Gundersen

MS «Berby»

Skipsrevyen nr 1/1971: I slutten av juli ble MS «Berby» døpt og overlevert fra TMV til Fred Olsen Lines, Oslo. Dette er det femte i en serie på seks skip som rederiet har kontrahert hos Akergruppen for bygging ved TMV.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Man benevner ofte disse “multi purpose carriers” som fartøyer i “BOMMA-serien”, da dette som kjent var det første som ble levert i fjor. Deretter fulgte «Bard», «Borre», «Bolt» og nå altså «Berby», byggnr. 645 ved TMV. (Trondhjem Mek Verksted, red.anm.)

Skipet ble døpt ved utrustningskaien til TMV av gudmor, fru Solveig Tønsager, gift med generalkonsul Einar Tønsager, sjef for Agencia Fred Olsen S.A Santa Cruz de Tenerife.

Ved planlegging av disse skipene har målet vært å skape en fleksibel skipstype for transport av enheter på lastepaller, flak og containere og for direkte ombord-og ilandkjøring av trailere over skipenes hekkport.

Resultatene driftsmessig av de fire skipene som tidligere er levert, har vist at forventningene er oppfylt, og spesielt stabiliteten er meget god. Eksempelvis har ett av skipene seilt uten last i de to nederste dekk og full last med frukt og paller i de øvrige dekk fra Marokko til Norge, uten problemer.

For Nordsjøtrafikken har skipene vist seg å være ypperligere, holder jevn og stor fart selv i dårlig vær, og rundturene går raskere enn man først hadde regnet med.

Den nødvendige servicefart er ca. 15 knop, og dette oppnås ved et kraftig hovedmaskineri av hollandsk fabrikat på ca. 4400 BHK. De store krav til manøvreringsdyktighet i Nordsjø-farten, med trafikk på kanaler, elver og i vanskelige havner, tilgodeses ved hjelp av baugpropeller og en meget rask styremaskin, begge av godt norsk fabrikat.

Det man har kommet frem til, er fartøyer som er skreddersydde for hurtig behandling og sikker transport av de mest varierte laster, det være seg papirruller, paller, lange stålbjelker og rør, vanlig stykkgods, bulklaster - foruten trailere og containere. Når det gjelder containersystemet, er jo dette et faktum i dag, og rederiet må derfor også ha muligheter for å transportere disse for de som måtte ønske det. Derfor er skipets lukelengder og lukeinndelingen tilpasset containere, slik at disse kan stues i to høyder på 3 dekk og i underrom. Med «Berby» og hennes fem søsterskip vil Fred Olsen lines få en total kapasitet på mer enn 1000 containere pr. uke på Øst-Norge.

Skipet har tre gjennomgående dekk, samt et sammenleggbart hengedekk. 3 dekk er dimensjonert for ombordkjøring av trailere. Omnbordkjøringen skjer gjennom en hydraulisk operert kombinert kjørerampe/hekkport av stål med en lengde på 7,5 m og bredde på 5 m,

I forkant og akterkant av lasterom  mellom 1. - 3. dekk er er det anordnet hydraulisk opererte sideporter m/pallebrett. Både sideporter og hekkport er av verkstedets egen konstruksjon.

Alle faste mellomdekksluker er hydraulisk operert. Værdekkslukene - i alt 4 - har følgende dimensjoner: 24,6x5,3 m og 18,45x7,3 m og er elektrisk drevet. Forut er fartøyet utstyrt med en 20 tonns tungløftsbom. Laste/losseredskapene omfatter videre en 5 tonns svingbar kran, samt en 5 tonns bom lagret i brofronten. Disse er alle hydraulisk drevet.

Innredningen bestå av bl.a. av 14 enkle og 1 dobbel lugar, anordnet i dekkshus akter. Det er overalt i innredningen benyttet laminerte gipsplater. Det nautiske utstyret er det mest moderne på markedet, og omfatter radar, gyro, ekkolodd, radiotelefon, radiopeiler, DECCA navigator, bunnlogg og kommandoanlegg.

Maskinanlegget består av en hovedmotor av WERKSPOOR fabrikat - type 8 ™ 410 med ytelse 4400 BHK ved 525 r.p.m. - som gjennom gear er koplet til 1 vridbar propell. For produksjon av elektrisk strøm er i maskinrommet montert 3 hjelpeaggregater av fabrikat STORK, hver med generatorer på 163 kVA - 450 volt - 3-fase vekselstrøm.

I likhet med de øvrige skip i serien er «Berby» utstyrt med ULSTEIN baugpropeller, og automatisk brannmeldeanlegg for såvel innrednings- som maskinrom er installert. Av spesielt sikkerhetsmessige grunner er visse branndører forsynt med elektromagnetiske dørholdere som normalt holder dørene i åpen stilling, men som frigjør dørene når brannmelding blir gitt, hvorpå dørene lukkes ved hjelp av dørpumper.

Det selskapelige arrangementet i forbindelse med dåp og overlevering fant sted i sommerrestauranten på Prinsen Hotel i Trondheim, og adm.dir. Schyberg hadde også noen anerkjennende ord å gi sine medarbeiderne, rederiets stab og de øvrige som har gjort byggingen av skipet mulig. Interessant var det bl.a. å få vite at mens det hadde tatt verftet 227 000 arbeidstimer å bygge det første skipet i serien, var MS «Berby» et produkt av 156 000 arbeidstimer.

Adm.dir. Erik Heirung i Fred. Olsen & Co. komplimenterte verkstedets stab for punktlig levering og kvalitetsarbeid, og sa bl.a. at disse skipene hadde vist seg å være så raske og effektive at rederiet på London-ruten nå klarte seg med ett skip istedenfor tidligere to, - og samme erfaring kan det tenkes rederiet vil høste på Antwerpen-ruten.

Tilsynet med maskininstallasjonen har vært ført av maskinsjef Inge Qvale, som også, i likhet med kaptein Schinrud, tok skipet ut på jomfrureisen. (Skipsrevyen 1-1971)

Hoveddata og historikk:

MS «Berby» og søsterskipene har en dødvekt-tonnasje på 2600 tonn og har følgende hoveddimensjoner og utstyr (med små variasjoner):

Lengde over alt: 86,99 m
Lengde mellom p.p: 77,76 m
Bredde på spant: 15,00 m
Dybde i riss til 1. dekk: 10,85 m
Dybde i riss til 2. dekk; 8,45 m
Dybde i riss til 3. dekk: 6,25 m
Dybde i riss til 4. dekk; 3,78 m
Dypgang; 5,85 m
Bruttotonnasje: 1516 BRT
Nettotonnasje: 780 NRT

1986: «Berby» ble solgt til Kypros og skiftet navn til «Neptun Sun».
1996 :Tyrkiske eiere overtar og gir fartøyet navnet «Hande S».
2000: Solgt til et annet tyrkisk rederi og døpes om til «Kaptein Ali Osman».
2011: Skipet ble hugget i Tyrkia.
I 1994 og 1996 ble fartøyet herjet av brann. Begge ganger lastet med bomull. (Kilder: Skipsrevyen og: sjohistorie.no) 

TMV

Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) var en verkstedbedrift for skipsproduksjon i Trondheim. Verftet ble grunnlagt i 1872 og nedlagt i 1983. Akergruppen overtok aksjemajoriteten i 1960. På 1970-tallet ble det trangere og trangere økonomiske tider for norsk verftsindustri. Siste fartøyet ut fra det tradisjonsrike verftet i Trondheim var hurtigruteskipet «Narvik» i 1982. Det var verftets byggnr. 827. (Kilde: Wikipedia)