M/S «BJØRG PAULINE»

Vaagland Båtbyggeri AS overleverte sitt byggenummer 142 til Nordlaks Transport AS, Stokmarknes den 1. november 2010. Nybygget fikk navnet «BJØRG PAULINE» etter Inge Bergs mor. Skroget er bygget i Serbia. Dette var byggeverftets første brønnbåt siden 1983.

Inge Berg med familie driver rederiet som er et av selskapene eiet av Nordlaks. Nordlaks ble etablert i 1989 og er et helintegrert selskap som produserer, videreforedler og selger atlantisk laks og regnbueørret.
Nybygget blir betegnet som både “verdens største” og “en av verdens største” brønnbåter. Da ser man primært på fartøyets kapasitet som for dette skipets vedkommende er ca. 2870 m3. Til sammenligning ble «Ro Master» beskrevet som verdens største brønnbåt ved leveringen fra Blaalid høsten 2007. Hennes kapasitet ble den gangen oppgitt til 2600 m3. På den annen side har det fartøyet en lengde på 71,93 meter mot dagens nybyggs 70,00 meter. Bredden er den samme, og GT er 2176 for Vaagland båten mot 2241 for «Ro Master».
Skipskompetanse har designet båten som er utviklet i et samarbeid mellom Naval Consult, rederiet, verftet og MMC Tendos. Prisen på ferdig fartøy ligger rundt 200 millioner kroner, og nybygget skal gå mellom Børøya og anleggene i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.
M/S «BJØRG PAULINE» ventes å sette ny standard for brønnbåter med ny teknologi for fiskehelse, vannbehandling og renhold. Problemet med rengjøring av rør og pumper skal være løst. Fraktekapasiteten er ca. 300 tonn fisk per tur fordelt på to store brønner, og det er snakk om ca. 200 turer i året.
MMC Tendos har levert komplett trykklaste-/lossesystem, vacuumpumper, skyveskott, sirkulasjonssystem i brønner, fisketellere, sorteringsanlegg, vannbehandlingssystem med lufting av CO2 og UV, oksygen/ozon system, automatisk tankvaskesystem, avlusingssystem samt MMC overordnet automasjonssystem med PC.
Brønnbåten har DNV klasse ✠1A1, E0 med fartsområde Europa nord for 40 grader.
Hoveddata:

Lengde o.a. 70,00 m
Lengde b.p.p.
65,00 m
Bredde
15,00 m
Dybde i riss h.dk.
6,90 m
Dybde i riss brønndk.
5,80 m
Draft
6,10 m
Lasteromkap.
2870 m3
BT
2176
NT
774
IMO
9444671

Brennoljekapasiteten er på 240 m3, ferskvannskapasiteten på 55 m3 og vannballast 290 m3.
Dekk
MMC Tendos leveransene er allerede nevnt. AquaScan har levert tellesystem for lasting/lossing og ved sortering, mens tellesystem for smolt er fra Wingtech. Redox har forestått oksygenstyrings- og ozonanlegg.
Av dekksutstyr har Rapp Hydema levert dekksmaskineri, og MB Hydraulikk har tatt seg av leveransen av 5 x capstans. Kranutstyret er fra Triplex med KN75 m/rull med Rapp nottrommel og kapasitet på 82,5 t/m og 3 x Palfinger kraner fra Bergen Hydraulic hver på 23 t/m og en på 38 t/m. Ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. Bergen Hydraulic har også stått for et hydraulisk aggregat.
Vindusleveransene er fra Bohamet og Marine Aluminium Aanensen & Co. (til styrehus). Utvendige GRP dører er fra Libra Plast, og branndører kommer fra Varde. Tranberg har fremskaffet lanterner og lyskastere til fartøyet. Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra Hempel.
I redningsutstyret inngår Viking redningsflåter og MOB-båt type Narwhal 420 i davit fra MB Hydraulikk.
Maskineri
«BJØRG PAULINE» har dieselelektrisk fremdriftsanlegg levert av Siemens med fire Cummins dieselmotorer, 2 x KTA 38 DMI hver på 931 kW og 2 x KTA 19 DMI hver på 470 kW, fire Stamford generatorer og Finnøy P85.28.300.4D propellanlegg med vingediameter på 3100 mm samt Finnøy G70FP reduksjonsgear med oversetning 10,25:1. Havneaggregatet består av en Cummins 6BT5.9DM motor på 92 kW og Stamford generator.
Fartøyet er utstyrt med to Hundested Propeller SFT8 sidethrustere hver på 425 kW for å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper. Tenfjord styremaskin opererer et High Lift ror.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler, Lønsethagen Industrivarer har supplert kompressor og separatorene kommer fra Alfa Laval og RWO. Ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo, og vifter er fra Nyborg. Tank sounding anlegget er type Umas, og R&M Ship Interior har utført isoleringsarbeidene.
Brannsikkerhetsmessig har Autronica Fire & Security levert brannslukkingsutstyr og varslingsanlegget er fra Tyco.
Diverse
Nybygget er innredet for 10 personer, men mannskapet består normalt av seks personer. Innredningsoppdraget er utført av R&M Ship Interior. Troldmyr Møbelfabrikk har hatt leveranser til nybygget, Miele har levert vaskeriutstyr, Beha utstyr er på plass i byssen og toalettanlegget er fra Jets Vacuum. Incinerator er en Teamtec leveranse. Malermestrene BMV har levert og lagt Weber Marine Floor, keramisk flis og gulvbelegg.
Elmarin AS har utført både de elektriske og de elektroniske installasjonene ombord.

Vaagland Båtbyggeri skal levere bnr. 143, “Fugløyhav”, til Lenangen Fiskeriselskap i mai 2011.