Verdens første LNG-Hybride brønnbåt, «Bjørg Pauline», er overlevert fra Tersan Shipyard til Nordlaks. Foto: Tersan Shipyard
Verdens første LNG-Hybride brønnbåt, «Bjørg Pauline», er overlevert fra Tersan Shipyard til Nordlaks. Foto: Tersan Shipyard

MS «Bjørg Pauline»

Den etterlengtede LNG-hybride brønnbåten «Bjørg Pauline» er overlevert fra Tersan-verftet i Tyrkia til Nordlaks. Fartøyet er over ett år forsinket.

Brønnbåten er den aller første med LNG/batteri-hybrid fremdrift, og sammen med landstrømtilkobling vil denne teknologien redusere de samlede klimagassutslippene med over 20 prosent og NOx-utslippene med 90 prosent, sammenlignet med dagens brønnbåter.

Fartøyet skulle vært levert i februar i fjor, men er over ett år forsinket blant annet på grunn av koronapandemien. «Bjørg Pauline» er den største brønnbåten Tersan noen gang har bygget. 

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad, og er eid av oppdrettsselskapet Nordlaks. Brønnbåten skal hovedsakelig transportere levende laks og regnbueørret mellom selskapets landbaserte settefiskanlegg, til matfisklokaliteter i sjø og videre til slakteriet på Børøya i Hadsel. 

- Nordlaks er et veldig innovativ og fremoverlent rederi. Meningen her var å tenke nytt og grønnere, og gjøre noe annet enn å gå på diesel. Dette er jo den første LNG-hybride brønnbåten som er bygget, forteller prosjektleder Øyvind Nikolaisen i NSK Ship Design.

Fartøyet er 84 meter langt, 19 meter bredt og har en kapasitet på 4300 m3, nok til å frakte over 600 tonn levende fisk. Den er utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) og er tilpasset for å operere på eksponerte lokaliteter og for å betjene Nordlaks sin Havfarm.

- «Bjørg Pauline» er utstyrt med fire tunnelthrustere, blant annet på grunn av redundans som rederiet ønsket, men også for å takle DP-kraften som trengs. Videre har den fire medium speed generatorer fra Bergen Engines om bord, forklarer Nikolaisen. 

For designerne var det et utfordrende prosjekt, siden man ikke har redundans på diesel, som man vanligvis har på et gassfartøy. 

Brønnbåten er også utrustet med et mekanisk avlusningssystem fra det færøyske selskapet Sea Farm Innovations (SFI). 

- Nordlaks har hatt et uhyre stort fokus på fiskevelferd, sier Nikolaisen. 

- Men det er også god standard for mannskapet, som jeg tror det blir enkelt å rekruttere personell til, legger Roar Bergvoll i NSK til. 

Måtte tenke nytt

For at fartøyet skal kunne takle tøffe forhold, samtidig som man tar hensyn til fiskevelferd og hensynet til mannskapet, har designerne måttet tenke nytt. «Bjørg Pauline» og den kommende «Harald Martin», er de første brønnbåtene som er designet for å kunne operere på eksponerte lokaliteter. I stedet for å fortøye til merden skal brønnbåtene klarer å ligge i ro på DP, mens man laster og losser. Det var en utfordring å få til for teamet hos NSK Ship Design. 

- Operasjonen skal gjøres uten form for hjelp fra servicebåter, og med tanke på dimensjonen på slanger så har det vært en utfordring. Ikke noe tvil om det, sier Nikolaisen.  

Brønnbåter er kjent for å rulle mye, og designerne har hatt stort fokus på å redusere bevegelse, som fisken ikke er veldig glad i. Med en smoltlast må man gjerne ligge noen timer i ro for å ta ned stressnivået til fisken, før man setter den ut i merd. For overføring av fisk fra havfarmene har man videre jobbet mye med underleverandører og Nordlaks for å finne en best mulig måte for å kunne ligge på DP og overføre fisk. 

Tett samarbeid

NSK Ship Design trekker frem det tette og gode samarbeidet med både Nordlaks og verftet i utviklingen av de nye fartøyene. 

- Det er viktig å berømme rederiet for deres innsats. Spesielt i dagens tider hvor det er så mye fokus på hvilket hensyn oppdretterne tar til miljø, og at fisken er i hovedfokus, sier Nikolaisen. 

Han er klar på at designet kan utvikles videre og selges til andre kunder. 

- Potensialet for videreutvikling er det i alle design.

Det siste året har vært preget av koronapandemien, og designerne har som alle andre måtte ta i bruk digitale verktøy for å gjennomføre møter og holde oppsikt med byggingen. 

- Det er ikke til å stikke under stol at når man reiser går det mye tid bort. Så kan man si noe positivt med pandemien er at alle har lært å jobbe på en ny måte. Så lenge man har samarbeidspartnere som man jobber godt sammen med så sparer man tid, og det øker produksjonen, sier Bergvoll. 

- Men for norske leverandører har det selvsagt vært vanskeligere enn for oss, skyter Nikolaisen inn. 

Statlig støtte

I samarbeid med NSK Ship Design, NOx-fondet og Enova har Nordlaks valgt å satse på flytende naturgass (LNG) som energibærer i både «Bjørg Pauline», og «Harald Martin» som er under bygging. Dette suppleres med en stor batteripakke og landstrømtilkobling.

Bare med bruk av batteripakke, landstrøm og LED-lys vil hver av de nye brønnbåtene spare miljøet for 1 864 tonn CO2 i året. Enova støtter prosjektet med i overkant av 3,1 millioner kroner.

- Enova jobber for at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk slik at Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Da er vi avhengige av aktører som Nordlaks som er villige til å gå foran. Batteriløsninger til sjøs er en av de nødvendige endringene vi må se i transportsektoren, hvor også havbruksnæringen har et stort potensial for å kutte i dieselbruken. Erfaringene til Nordlaks vil gjøre det lettere for andre i bransjen å følge etter, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

I tillegg vil bruk av gassmotor gi 30 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med en tradisjonell dieselmotor, siden en ren gassmotor utnytter energien i drivstoffet mer effektivt. Bruk av flytende naturgass vil også gi 90 prosents reduksjon i utslippet av de miljø- og helsefarlige gassene NOx.

- Næringslivets egen støtteordning, NOx-fondet, støtter brønnbåt nummer to, «Harald Martin», med inntil 56 millioner kroner. Den vesentlige støtten er basert på den store NOx-reduksjonen fartøyet oppnår ved omlegging fra diesel til LNG. Utslippskuttet er beregnet til 136 000 kg NOx. Det tilsvarer NOx-utslipp fra omtrent 85 000 nye dieselbiler med EURO 6 utslippsstandard. Med de nye brønnbåtene blir Nordlaks en pioneer i deres skipssegment. Vi har lenge etterlyst bruk av gassmotorer for brønnbåter og håper flere vil lære av dette og følge etter, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.

Navnet «Bjørg Pauline» er en videreføring av navnet av brønnbåten Nordlaks fikk bygget hos Vaagland Båtbyggeri i 2010, og er oppkalt etter gründer Inge Bergs mor.  

Utstyr: 

Hovedgeneratorene er fra Bergen Engines; 2 x C25:33L6AG, 1400 kW og 2 x C26:33L8AG, 1840 kW. Gasstankene og prosessanlegget er levert av MAN Cryo. 

Gear og propeller kommer fra Kongsberg av typen 650GHC 2999 kW. Kongsberg har videre levert de fire tunnelthrusterne av typen TT1650, 4 x 750 kW, og DP-systemet. Havnegenerator kommer fra Nogva Motorfabrikk. 

HPU er levert av Servi Ulsteinvik, mens dekksmaskineriet er levert av Adria. 

Batteripakken om bord er levert av Corvus. Fiskebehandlingen er levert av CFlow, mens Norwater har levert ferskvannsanlegg. Ballastbehandlingssystemet kommer fra Hyde. Kjøleanlegg er levert av Hydroniq.  

Innredning er gjort av Maritim Montering. Sentralvarmesystemet er levert av Parat Halvorsen. Toalettsystem er fra Jets. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Bjørg Pauline» 
 • Verft: Tersan Shipyard
 • Byggenummer: 1088
 • Design: NSK Ship Design
 • Lengde: 84 meter
 • Bredde: 19 meter
 •  IMO-nummer: 9855874 
 • Rederi: Nordlaks
 • Motor: Bergen Engines; 2 x C25:33L6AG, 1400 kW og 2 x C26:33L8AG, 1840 kW
 • Gear: Kongsberg 650GHC 2999 kW
 • Tunellthrustere: TT1650, 4 x 750 kW
 • Generator: Nogva Motorfabrikk
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • MOB-båt: Palfinger
 • Avlusningssystem: Sea Farm Innovation
 • Innredning: Maritim Montering