MS «Grotanger» er levert og har seilt nordover fra verftet Aas Mek. Foto: Aas Mek.
MS «Grotanger» er levert og har seilt nordover fra verftet Aas Mek. Foto: Aas Mek.

MS «Grotanger»

Aas Mek. Verksted leverte den 9. mars nybygg nr. 205, «Grotanger», en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Brønnbåt Nord AS.

Etter levering gikk nybygget nordover og på oppdrag for sine eierselskap. Dåp og åpen båt vil bli arrangert så snart koronasituasjonen tillater det.. 

Rederiet Brønnbåt Nord AS som mottar MS «Grotanger» ble stiftet i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas bygg.

Eget design

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med et brønnvolum på 3000 m3. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av laste linjen.

Godt utstyrt

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last-og fiskehåndtering. 

Lasteromvolumet er på 3000 m 3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. 

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

Utstyr:

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg. Styremaskinen kommer fra Kongsberg Maritime. 

Strømproduksjon besørges av to stk Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. 

PG Flow Solutions og Allweiler har levert pumpene om bord i «Grotanger». Elektronisk utstyr er levert av O. Øverand i Molde. 

Ankervinsj er levert av AS Scan, mens Fossen Trading har levert ankerutrustning. 

Bergen Hydraulic har levert dekkskranene om bord. MMC First Process har levert laste- og lossesystem samt sorteringsteller, mens RSW-anlegget kommer fra FrioNordica. 

MOB-båt og kran er levert av Maritime Partner. Brann og redningsutstyr er levert av Certex, mens brannslukkingsanlegget i maskinrom er CO2-system levert av Tyco Fire & Integrated Solutions. 

Innredning er gjort av R&M Ship Interior. 

Fartøyet er malt i Carboline maling fra Multi Marine. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Grotanger» 
 • Verft: Aas Mek. 
 • Byggenummer: 205
 • Design: AAS 3002 ST 
 • Lengde: 76,96 meter
 • Bredde: 17,8 meter
 • IMO-nummer: 9880788 
 • Rederi: Brønnbåt Nord AS 
 • Motor: Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: 2x Wärtsilä 8L20 à 1760 kW
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro
 • Kraner: Bergen Hydraulic AS