«Østerfjord» er en hybrid kombinert line- og snurrevadbåt. Foto: Tersan Shipyard
«Østerfjord» er en hybrid kombinert line- og snurrevadbåt. Foto: Tersan Shipyard

MS «Østerfjord»

17. desember 2021 kunne rederiet Østerfjord ta leveranse av det etterlengtede hybride fartøyet «Østerfjord» fra Tersan Shipyard i Tyrkia. Nyttårsaften var hun hjemme i Norge.

Tilbake i august 2019 ble det kjent at rederiet hadde kontrahert det nye fartøyet fra det tyrkiske verftet. 

«Østerfjord» er en 67 meter lang og 14,6 meter bred kombinert line- og snurrevadbåt. Marin Teknikk AS står for design- og engineering. Fartøyet er verdens største i sitt slag. 

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked.

- Vi har jobbet tett med Olav Østervold og familien siden senhøsten 2017 og føler at dette er en anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy som er spesialtilpassa til det dyktige rederiet sine behov, uttalte gjerde da kontrakten var et faktum.

Miljøvennlig

Fartøyet er bygget med et energibesparende hybrid fremdriftssystem med batteripakke. «Østerfjord» har forskjellige driftsprofiler og det er da viktig og «tune» inn motorer, propeller og thrustere riktig for å oppnå redusert brennoljeforbruk og utslipp av miljøskadelige gasser. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå et svært miljøvennlig skip. 

Enova har bidratt med nesten 5,4 millioner i prosjektet for elektrifisering eutoline med snurrevadløsning.

Fartøyet har en komfortabel innredning for 23 personer. Autoline-systemet har en kapasitet på omkring 76 000 krok, full snurrevad-utrustning, og automatisert filet- og HG prosesserings fabrikk. Det er høy fokus på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeproduktene.

PE Bjørdal har i tett samarbeid med rederiet, designet en fabrikk etter deres ønske.

Leveransen starter i mottak fra line og fra vakuumtanken i mottak fra snurrevad og har deretter all logistikk og prosessering av fisken til den er pakket på paller i fryserommet.

I leveransen inngår alt av automasjon og styringssystem i tillegg til mekanisk utstyr som transportbånd, ulike type tankløsninger både for buffer og utblødning. Det inngår prosessmaskiner og frysere både for HG og fillet. Det er inkludert pakkemaskin og et Bjørdal robotisert frysehotell over to dekk for mellomlagring av både HG og filetblokker. Logikken i frysehotellet gjør at man kan samle opp pakker av samme type inntil det er nok av denne til å palletere en heil – ensartet palle. Dette vil spare rederiet for svært store kostnader til ompakking på land. Fra palleterer sendes pallene inn i heis for transport til fryselager og det er samme heis som tar pallene opp igjen ved lossing.

Frysekapasiteten er på ca 55 tonn HG og ca 12 tonn filet i døgnet.

All logistikk er lagt opp til mest mulig skånsom håndtering av fangsten for best mulig kvalitet og det er Bjørdal som har hatt ansvar for integrering og installasjon av fabrikken.

Prøvefiske i januar

Etter at fartøyet kom til Norge har det vært gjennom diverse tester, blant annet for å fintune fabrikken.

I begynnelsen av januar kunne det første prøvefisket gjennomføres. 

- Det var stor stas å få sette line og komme i fiskemodus, forteller medeier i rederiet, Christian Østervold, som selv var med på prøveturen, til Skipsrevyen. 

Alt fra lugarer til den velinnredede messa, til kinorommet, treningsrom og egen sykestue bærer preg av en gjennomført stil. 

- Maleriene rundt omkring er det i all hovedsak familien vår som har stått for, forteller Østervold. 

Utstyr: 

«Østerfjord» er utstyrt med hovedmotor fra Kongsberg i tillegg til generatorsett fra Yanmar. Schottel har levert propeller type SCP 774, i tillegg til uttrekkbar tunnelthruster av typen SRP 19 RT og en vridbar thruster type STT 170.

Styremaskin og tilhørende utstyr kommer fra Kongsberg som også har levert SCR-systemet. 

Pumper i maskinrommet er levert av Allweiler. 

Snurrevadutstyret er levert av Mustad, mens PE Bjørdal har levert fabrikken om bord i tillegg til platefrysere. Ferskvannsanlegg kommer fra Alfa Laval. Vakuum-systemet til snurrevad er fra Clow. Ontorreiro har levert anlegget for omvendt omsose.

Daviter er levert av Vestdavit. 

Ankervinsj kommer fra Karmøy Winch, som også har levert kranene om bord i tillegg til HPU enheten. Selve ankeret er levert av Asian Star.  

Navigasjonsutstyr er av typen Furuno levert av Vico. Brannslukkesystemet kommer fra Survitec. 

Innredningen om bord er gjort av Maritime Turkey. Belysning kommer fra Glamox. Vinduer er levert av Bohamet. Toalett og kloakksystem er fra Jets. Utvendige dører kommer fra Libra. 

HVAC og proviantkjøling er levert av Heinen & Hopman. Det elektriske arbeidet er gjort av Elkon.

Fryseanlegg på 80t/døgn er levert av Øyangen.

Hoveddata:

 • Navn: «Østerfjord» 
 • Verft: Tersan Shipyard
 • Byggenummer: 1098
 • Design: Marin Teknikk
 • Lengde: 67 meter
 • Bredde: 14,6 meter
 • Tonnasje: 2989  
 • IMO-nummer: 9892236 
 • Rederi: Østerfjord AS
 • Motor: Kongsberg
 • Fabrikk: PE Bjørdal
 • Thrusterel: Schottel 
 • Generator: Yanmar
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno fra Vico
 • Brannslukningsutstyr: Survite
 • Kraner: Karmøy Winch
 • Elektrisk installasjon: Elkon
PE Bjørdal har levert fabrikken om bord Foto: Lizbeth Osnes 
  
 
  

 
         
       
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		       
      
      

   Fra broen på nybygget. Foto: Lizbeth Osnes
PE Bjørdal har levert fabrikken om bord Foto: Lizbeth Osnes Fra broen på nybygget. Foto: Lizbeth Osnes