«Ronja Evolution» er det 38. nybygget Aas Mek leverer til Sølvtrans

MS «Ronja Evolution»

Aas Mek. Verksted har overlevert brønnbåten «Ronja Evolution» til Sølvtrans.

Publisert

Dette er 38. nybygget verftet leverer til Sølvtrans over en periode på vel 25 år, og det er det sjette av syv nybygg, i en serie av 3000 m3 - fartøy, verftet har i ordre hos Sølvtrans.

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker, som gir en kapasitet på 450 tonn levende fisk.

 Dette er et design som er spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og andre områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. «Ronja Evolution» er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Hoveddata:

 • Navn: «Ronja Evolution» 
 • Verft: Aas Mek
 • Byggenummer: 214
 • Design: AAS 3002 ST
 • Lengde: 76,96 meter
 • Bredde: 17,8 meter
 • Tonnasje: 2800
 • IMO-nummer: 9958171
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W - Maritim Motor
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: 2x CAT 3512 C - Pon Power
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro

Båten er innredet med lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. 

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. 

450 tonn levende fisk

Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. 

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykkslossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner.

Fartøyet er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. 

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. Det er i tillegg montert capstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

Utstyr:

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm levert av Maritim Motor. Denne er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III levert av Pon Power, samt et nødaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

Innredningen er levert av R&M Ship Interior.

Pumper er levert av PG Flow Solutions og Allweiler. Den elektriske installasjonen er gjort av Vik elektro, mens O. Øverland har levert elektronikken. Innredningsarbeidene er gjort av R&M Ship Interior. Brann- og redningsutstyret kommer fra Certex. MOB-båt er levert av Mare Safety. Storm Cranes har levert daviter til MOB-båt samt de øvrige dekkskranene.

Ankervinsj er levert av AS Scan, mens Fossen Shipping har levert ankerutrustning. 

Utvendige dører er levert av Libra-Plast mens Baggerød og R&M Ship Interior har levert de innvendige dørene. 

Laste- og lossesystem samt sorteringstellere er fra MMC First Process. Fisketellerne er levert av AquaScan og MSD Animal Health. Ozon-, UV- og oksygenanlegg samt er fra Sterner AS. Lusefilter er fra Mosshydro.

PTG FrioNordica har levert RSW-anlegget. Toalettanlegget er fra Jets Vacuum, mens brannslukkingsanlegget er fra Tyco Fire & Integrated Solutions. 

Fartøyet er malt i maling fra Carboline.