«Ronja Mistral» er den 27. brønnbåten Aas Mek. leverer til Sølvtrans over en 25 års periode.

Ms «Ronja Mistral»

Aas Mek. på Vestnes har overlevert «Ronja Mistral» til Sølvtrans i Ålesund. Dette er det 37. fartøyet som blir levert til samme kunde i løpet av de siste 25 årene.

Publisert

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på 2 fisketanker, og er ifølge verftet utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. 

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Mistral er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken for å nevne noe.

«Ronja Mistral» er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Innredning

Båten har lugarer for et mannskap på 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Hoveddata:

 • Navn: «Ronja Mistral» 
 • Verft: Aas Mek. 
 • Byggenummer: 212
 • Design: AAS 3002 ST
 • Lengde: 76,96 meter
 • Bredde: 17,8 meter
 • Tonnasje: 2800
 • IMO-nummer: 9929388
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W - Maritim Motor
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: CAT 3512 C - Pon Power
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro

Ellers har skipet utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom. 

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Stor kapasitet

Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. 

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykkslossing til merd eller anlegg på land, sortering og avlusing uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2-luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2-produksjon og innblandings system for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt og transport gjennom soner med spesielle restriksjoner. 

Nybygget er også utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvannsbehandling, smolt lasting o.l.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Båten er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. 

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger og not i forbindelse med lasting langs merdene. 

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem "Well Wash". Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Utstyr:

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm levert av Maritim Motor, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Styremaskinen er levert av Kongsberg Maritime. 

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III levert av Pon Power. Videre er det et nødaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aquascan og Vaki fisketellere. Ozon- og oksygenanlegget er fra Sterner AS. 

MOB-båt og tilhørende kran er levert av Mare Safety, mens Certex har levert redningsutstyret. 

Pumper er levert av PG Flow Solutions og Allweiler. RSW-anlegget er fra PTG FrioNordica. Laste- og lossesystemet er fra MMC First Process. Lusefilter kommer fra Moss Hydro. 

Innredningen om bord er gjort av R&M Ship Interior, mens toalettanlegget er fra Jets. Utvendige dører kommer fra Libra-Plast mens de innvendige dørene er levert av Baggerød AS. Den elektriske entreprisen er levert av Vik Elektro mens O. Øverland har levert elektronikken. 

Ankerutrustningen er fra Fossen Shipping. Skipet er malt i maling fra Carboline.