Nesten 20 år etter at forrige «Altaire» ble levert, er det nye fartøyet med samme navn levert fra Karstensens Skibsværft.

MS «Altaire»

Karstensens Skibsværft i Danmark har overlevert tråleren «Altaire» til det rederiet Altaire Fishing Co på Shetland. Skroget ble bygget ved verftets eget skrogverft i Polen og ankom Skagen i november 2023.

Publisert Sist oppdatert

Nye «Altaire» erstatter skipper Chris Duncans tidligere fartøy med samme navn som ble levert i 2004, og det nye skipet skal operere etter samme mønster som det eksisterende fartøyet ved tradisjonelt pelagisk trålfiske etter makrell og sild. Fartøyet er 79,95 meter langt og 17,5 meter bredt og spekket med norske leverandører.

- Karstensen Shipyard er veldig stolte over den nye leveransen, som fortsetter det langvarige samarbeidet med Altaire Fishing Company. Hvor vi har gjort vedlikehold og reparasjoner på «Altaire» i noen år. I tillegg leverte vi nybygget «Artemis» i 2022 som eies i fellesskap av Interfish og Wiseman Fishing Company, heter det i en uttalelse fra verftet.

«Altaire» er et av de eldste navnene i den shetlandske fiskeflåten og har en historie som går langt tilbake i tid. Altaire Fishing Company eies av Plymouth-selskapet Interfish, ledet av Jan Colam, sammen med skipper Chris Duncan og sjefsingeniør Ivan Reid, begge fra Shetland. 

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom rederi og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eierne og mannskapets spesifikke krav.

Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering- og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk. For å nå disse målene er fartøyet utstyrt med alt det nyeste av maskineri og utstyr.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk; hoveddekk og shelterdekk, og med lange for- og båtdekk. Styrehus og master er bygget i aluminium.

Hoveddata:

 • Navn: «Altaire» 
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 469
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 79,5 meter
 • Bredde: 17,5 meter
 • Tonnasje: 3863 
 • IMO-nummer: 9926776
 • Rederi: Altaire Fishing Company
 • Motor: Wärtsilä 12V31
 • Gear: Wärtsliä SCV 100/2-PDC68
 • Propell: Wärtsila 4G1095, d4200
 • Generator: Wärtsilä W16V14
 • Dekksutstyr: Karmøy Winch
 • Kraner: Sea Quest
 • Trålblokker: Brødrene Markussen
 • RSW-system: Johnson Controls.

Skipet er utstyrt med 14 RSW-tanker og vannutskiller i aluminium for lasting av RSW-tankene. De rommer totalt 2935 m3. 

Fangstene pumpes inn i hekken og føres til de valgte tankene via separatoren, og tankene kjøles av et dobbel Johnson Controls-system. RSW-sirkulasjonssystemet opererer med fjernstyrte RSW-ventiler gjennom Johnson Controls kontrollsystem.

Innkvarteringen er utstyrt til en eksepsjonelt høy standard av Maritime Montering, med seks lugarer for mannskap og ingeniører på hoveddekksnivå, sammen med vaskeri, badstue og treningsstudio. På shelterdekk-nivå er det seks lugarer og en sykestue, samt badstu, garderobe og kaffebar. Lugar for skipper og styrmenn er plassert på øvre båtdekk, med fire enkeltlugarar og konferanserom. Hovedbesetningsområdene er på lavere båtdekksnivå, med dagrom, messeområde, bysse, proviantrom og kaffebar.

Alle lugarene er plassert så langt unna propellen som mulig for å oppnå lavt støynivå for mannskapet. Alle lugarer har for øvrig eget toalett og dusj. 

Driftsfilosofi

Det er montert en PTO på akselgeneratoren som produserer 3300 kW. For å produsere ekstra kraft er «Altaire» utstyrt med to generatorer som produserer 1158 kW hver. I tillegg er det installert et havneaggregat på 200 kW. Under hiv-/skyteoperasjoner ved fiske, når vinsjsystemet er i bruk vil girkassens kraftuttak bli koblet inn og elektrisk kraft bli levert fra akselgeneratoren. 

Når det er behov for full effekt på vinsjene vil det normalt ikke være samme kraftbehovet fra hovedmotoren. Ved vanlig tråling kan akselgeneratoren kunne kobles fra og den elektriske kraften kan leveres av et av generatorsettene. 

Utstyr: 

Hovedmotoren er av typen Wärtsilä 12V31, 7320 kW. Samme selskap har også levert propeller av typen 4G1095, d4200 mm, gear av merket SCV 100/2-PDC68 samt de to hjelpemotorene av typen W16V14. Havnegeneratoren er av typen Nogva Scania DI 09 200 kW. Ror og styremaskin er fra Kongsberg. Thrustere av typen FU-74, 1400 kW og AR-80, 1470 kW er levert av Brunvoll. 

Dekksmaskineriet bestående av blant annet trålvinsjer, fortøyningsvinsjer, nettromler og ankerspill er alt levert av Karmøy Winch. Fiskepumper er levert av Sea Quest of Killybegs i Irland som også har levert kranene. 

Trålblokkene av typen Blue Line er fra Brødrene Markussen. Anker og kjetting kommer fra Max Fodgaard.

RSW-systemet er levert av Johnson Controls. Pumper er levert av Desmi. Bokskjølere fra Ellehammer. CFlow har levert vakuumsystemet. 

Sanitæranlegget er fra Jets. Aktuatorer til ventiler er fra Eltorque. 

Det er en rekke norske leverandører på nybygget, blant annet Nogva Motorfabrikk.