Ava Ocean har fått overlevert «Arctic Pearl» etter ombygging ved Fiskerstrand Verft. Foto: Ava Ocean
Ava Ocean har fått overlevert «Arctic Pearl» etter ombygging ved Fiskerstrand Verft. Foto: Ava Ocean

MS «Arctic Pearl»

Selskapet Ava Ocean har fått overlevert «Arctic Pearl» fra Fiskerstrand Verft. Fartøyet var nybygget i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Ava Ocean (tidligere TAU Tech) i Ålesund har utviklet en skånsom og effektiv teknologi for bærekraftig presisjonsfangst av haneskjell; en delikatesse som minner om kamskjell. Dette fisket har vært forbudt i Norge i mer enn 30 år, men nå har selskapet fått en forskningskvote på fem år.

Til arbeidet med ombygging av offshoreskipet «Ocean Duke» (ex.«Island Duke») til skjellhøsteren «Arctic Pearl», stod Fiskerstrand Verft som vinneren av anbudet.

- Vi anser Fiskerstrand Verft for å være blant de aller beste ombyggingsverftene i Norge, sier CEO i Ava Ocean, Øystein Tvedt, til Skipsrevyen.

Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen skipsbygging, vedlikehold, reparasjon og ombygging.

- De er solide, dyktige og gode på gjennomføring. Etter en lengre anbudsprosess med flere verft, landet vi til slutt på et samarbeid med Fiskerstrand. Vi tror og håper at det kan bli veldig bra utover våren, legger han til.

Ombyggingen har vært over hoveddekket, primært med å tilføre en hangar fra A-dekk og oppover. Det eksisterende hangardekket forlenges frem i den nye strukturen.

- Som del av ombyggingen har vi installert frysemaskinrom, fryselager, fabrikk, garderobe og emballasjerom på hoveddekket, samt verksted og lager på hangardekk. I hangarene på hver side er vårt unike høsteutstyr installert med bommer for utsetting og vinsjer levert av Entec. I tillegg inneholder fangstsystemet teknologier fra McGregor og Arcus, forklarer teknisk sjef Jan Rogne.

Teknisk sjef i Ava Ocean, Jan Rogne. Foto: Ava Ocean/Per Eide
Teknisk sjef i Ava Ocean, Jan Rogne. Foto: Ava Ocean/Per Eide

Hoveddata:

 • Navn: «Arctic Pearl»
 • Verft: Fiskerstrand Verft
 • Design: Ulstein/Skipskompetanse
 • Lengde: 84,45 meter
 • Bredde: 17 meter
 • Tonnasje: 3963
 • IMO-nummer: 9645932
 • Rederi: Ava Ocean
 • Motor: 2 x Bergen C25:33L8PCD
 • Generator: Nogva Scania DI 12 64M
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Marinelektronikk/Inmarsat/Furuno
 • Fabrikk: PE Bjørdal
 • Fryseannlegg: Øyangen
 • Håndteringsutstyr: Evotec
 • Hospital: ShipMed
 • Isolering: Isowest

Navnet «Arctic Pearl» er ikke tilfeldig:

- Båten skal operere i arktiske farvann og høste en arktisk, norsk kamskjellressurs. Som vår første båt blir dette vår perle, forklarer Tvedt.

Lånebeløpet som dekker ombyggingen av skipet er på 161 millioner kroner. Eksfin står for 70 prosent av lånebeløpet med et kredittansvar på 114 millioner kroner, mens Sparebanken Vest garanterer for de resterende 30 prosentene.

- Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger som i samspill med lokal bank gir helt nødvendig risikoavlastning og finansiering ved siden av betydelig privat kapital som investeres i dette prosjektet, sier Tvedt.

Kom tidlig inn i prosjektet

Skipskompetanse i Måløy har hatt designansvar for ombyggingen. De var med rederiet tidlig fra idefase til valg av fartøy og realisering av prosjektet, og laget forslag til, og vurderte flere fartøy før «Ocean Duke» ble kjøpt.

- Prosjektet er spesielt fordi man her har valgt en ombygging av et offshore supplyskip til fiskefartøy og der det meste av ombyggingen skjer oppe på dekk. Det er lite strukturelle endringer under hoveddekk, men en del rørarbeid samt bortplukking av rør og systemer som ikke lenger er aktuelle. Hele det området som tidligere var lasteområde når fartøyet var supplyskip er nå bygget igjen med nytt frysemaskinrom, fryseri, fabrikk, garderobe og hangar og mottaksanlegg for høsteutstyr og fangst. Det er også en del forskjeller i regelverk for lastefartøy og fiskefartøy som har budt på utfordringer underveis, forteller daglig leder Per Jørgen Silden til Skipsrevyen.

For å korte ned på ombyggingstiden ble modellering og tegning av hangar for høsteutstyr satt i gang lenge før utstyret var endelig designet og det har vært en del justeringer som følge av tilpassing av utstyr underveis.

Daglig leder i Skipskompetanse, Per Jørgen Silden.
Daglig leder i Skipskompetanse, Per Jørgen Silden.

- Vinsjer, bommer etc er nyutviklet selv om lignende komponenter har vært brukt i andre sammenhenger tidligere. Selve høsteren som er hjertet i dette prosjektet er utviklet av Ava Ocean selv, forklarer han videre.

I dette prosjektet har Skipskompetanse levert klassetegninger, arrangementstegninger, produksjonstegninger for stål, rør og systemtegninger samt nødvendige beregninger inkludert stabilitets- og tonnasje beregninger.

- Vi har også hatt mye av oppfølgingen mot klasseselskap og myndigheter i tillegg til oppfølging av selve ombyggingen etter at denne kom i gang på verft. I tillegg har vi bidratt med innspill og løsninger på diverse tekniske utfordringer som har oppstått underveis i prosjektet, både i planleggingsfasen og i ombyggingsfasen.

- Prosjektet har vært omfattende og vi har brukt betydelig med kapasitet for å komme i mål. Det blir spennende å følge prosjektet videre, sier Silden.

Utstyr:

Fremdriftsmaskineriet utgjøres av 2 x Bergen C25:33L8PCD dieselmotorer hver med ytelse 2560 kW v/900 o/min som er koblet til to Rolls Royce propellanlegg hver med diameter på 2900 mm. Skipet har to akselgeneratorer hver på 2400 kVA for kraftforsyning, samt 2 x Nogva Scania DI 12 64M hjelpemotorer hver på 398 kW koblet til to Stamford generatorer hver på 470 kVA. Nordhavn/Sisu nødaggregatet type GASC 7-06E er på 165 kW.

Thrusterutrustningen består av to Rolls Royce TT1850 DPN CP thrustere hver på 760 kW forut og to RRM TT1650 thrustere akter hver på 590 kW.

På broa har selskapet i samarbeid med Scantrol installert operatørstasjon for begge høstesystemene slik at de opereres derfra av høsteoperatørene. Ellers beholdes fartøyets skipssystemer i stor grad, med unntak av lense, dren og brannslukking som er utvidet for nye områder.

Innredningen har man også valgt å beholde, men for å øke komforten om bord har Ava Ocean redusert kapasiteten fra 36 til 30 personer.

PE Bjørdal har levert komplett fabrikk til fartøyet. Fabrikken er utviklet for en mest mulig automatisert produksjon av Haneskjell, med en kapasitet til å behandle omtrent 100 tonn høstet skjell per dag. Sluttproduktet er rensket, singlefrosne muskler, klare for levering til markedet.

Øyangen AS har levert lastefryseanlegg 35 t/24h. Evotec har levert en stor pakke som skal omfatte alt håndteringsutstyret.

Marinelektronikk AS har levert ny X-band radar og WASP fiskeriekkolodd. Inmarsat AS har levert V-sat med dual antenneløsning.

Isowest AS har stått for isolering og kledning. ShipMed AS har oppgradert hospitalet.