MS «Artemis» er overlevert fra Karstensens Skibsværft

MS «Artemis»

Karstensen Skibsværft overleverte i september sitt nybygg nummer 466, «Artemis», til eierne Wiseman Fishing Co og Northbay Fishing Co i Skottland.

Publisert

Skroget til nybygget ble bygget ved Karstensen Shipyard Poland i Gdynia, og ankom Skagen i februar 2022 for ferdigstilling.

Den nye tråleren «Artemis» er 75,7 meter lang og 15,6 meter bred. Hun erstatter skipper Adam Wisemans skip med samme navn, og skal operere etter samme mønster som det eksisterende fartøyet, med et tradisjonelt pelagisk trålfiske etter sild og makrell.

Fartøyets design, spesifikasjoner og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eiere og mannskaps spesifikke krav.

Fra oppholdsrommet

Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering, lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk.

For å nå de ovennevnte mål er fartøyet utstyrt med alt det nyeste utviklet maskineri og utstyr.

Hoveddata:

 • Navn: «Artemis»
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 465
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 75,7 meter
 • Bredde: 15,6 meter
 • Tonnasje: 3215
 • IMO-nummer: 9909857
 • Rederi: Wiseman Fishing Co og Northbay Fishing Co - Skottland
 • Motor: Wärtsilä 10V31, 6100 kW
 • Gear: Wärtsilä SCV 100/2-PDC68
 • Propell: Wärtsilä 4G1095, d4200 mm
 • Generator: 2x Wärtsilä W12V14
 • Vinsjer: Karmøy Winch
 • Kraner: MacGregor Triplex
 • Elektronikk: Furuno, Simrad, Sailor - Echomaster Marine
 • Trålblokker: Brødrene Markussen

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk; hoveddekk og shelterdekk, og med lange for- og båtdekk.

På hoveddekket er det tre enkeltmannslugarer og tre maskinistlugarer, alle med eget toalett og dusj. I overbygget er det i gjort plass til fire enkeltmannslugarer, også de med egne toalett og dusj. Der er også hospitalet plassert. Der er også garderobe, badstu, kaffebar, messe og dagrom. De tre offiserslugarene er plassert på båtdekk. Der er også trimrommet plassert.

Lugarene er for øvrig plassert så langt unna propellen som mulig for å gjøre boforholdene best mulig for mannskapet om bord. Det er også gjort flere andre grep for å sørge for et lavt støynivå.

Karmøy Winch har en stor leveranse til det nye fartøyet.

«Artemis» urt utrustet med 12 RSW-tanker med en kapasitet på inntil 2312 m3, i tillegg til tanker for å redusere rulling.

I dekkshuset akter finner man to trålvinsjer, mens man helt akter finner fiskepumpe og hydraulisk slangetrommel. Integrert i akterskipet er også trålgalge som rommer to hovedslepeblokker samt hale- og topplineblokker.

For å levere ekstra elektrisk kraft, er fartøyet utstyrt med to hjelpemotorer som produserer 866 kW hver. I tillegg er det montert et eget havneanlegg på 200 kW.

Når vinsjene er i bruk, vil girkassens kraftuttak kobles inn, og elektrisk kraft vil bli levert fra akselgeneratoren.

Utstyr:

«Artemis» er utstyrt med hovedmotor fra Wärtsilä av typen 10V31, 6100 kW. Generatorene er 2x Wärtsilä W12V14 mens havnegenerator er av typen Scania DI 09. Aksellgenerator er av typen Marelli MJRM 710. Wärtsilä har også levert gir av typen SCV 100/2-PDC68 samt propellanlegg med typebetegnelsen 4G1095, d4200 mm.

Ror og styremaskin kommer fra Kongsberg, nens Brunvoll har levert to thrustere av typen FU-63, 950 kW / 1292 HP.

På dekk har Karmøy Winch levert 2x trålvinsj (91 t),toplinvinsj (71 t), 2x nottromler (110 t), halevinsj (57 t), fortøyningsvinsjer, ankerspill, hydrauliske slangetromler og fiskeslangetromler. Fiskepumpeutstyr er levert av Sea Quest i Irland.

Alle kraner er levert av MacGregor Triplex og består av en fordekkskran KN-60, en notkran akter KN-6000 og en fiskepumpekran KNR-75.

Trålblokker er levert av Brødrene Markussen mens anker og kjetting er levert av Max Fodgaard.

RSW-utstyret består av 2x Johnson Controls à 1400 kW. Videre har Bombas Azcue levert sirkulasjonspumper og kondensatorpumper. Eltorque har levert aktuatorer. Vakuumsystemet er levert av C-Flow. Toalettsystem er levert av Jets.

Interiør er levert av Maritime Montering med møbler fra Ekornes. I styrhuset er det stoler fra NorSap av typen 1600. Utstyr i byssen kommer fra BeHa Norge.

Elektronikken om bord er levert av Echomaster Marine med komponenter fra Furuno, Sailor og Simrad samt monitorer fra Hatteland og Olrin. Alt montert av KS Elektro.

I maskinrommet finner man hovedmotor fra Wärtsilä.