«Fonnalaks» er overlevert fra det spanske verftet Astilleros Balenciaga til Samlaks AS.

MS «Fonnalaks»

Det spanske verftet Astilleros Balenciaga har overlevert prosessbåten «Fonnalaks» til Samlaks. Skipet er designet av Maritime Engineering i Knarvik.

Publisert

Vestlandsoppdretterne Rolv Haugarvoll AS, Tombre Anno 1786 AS, Eidesvik Seafarm AS og Melingen Shipping AS gikk i 2020 sammen om å bygge en prosessbåt for bløgging og frakting av det volumet som gruppen produserer.

Fartøyet, som har fått navnet «Fonnalaks», er nå levert Astilleros Balenciaga S.A. i San Sebastian, Spania, med en lastekapasitet på 630 m3.

Fartøyet ble forsinket som følge av flere utenforliggende faktorer, kunne styreleder i Samlaks, Ingar Fiskerstrand, fortelle Kyst.no i 2020:

- Det har vært litt utfordrende for verftet å få på plass nok kvalifisert arbeidskraft, samtidig som koronapandemien og krigen i Ukraina har spilt inn. Verftet har mange prosjekter og prosjektene foran oss i køen er også forsinket, som igjen har gjort at båten vår er forsinket.

Mulig hydrogen i fremtiden

Nybygget har en lengde på 49,7 meter, en bredde på 13,2 meter og har plass til et mannskap på 12 personer. Fartøyet er en hybrid med en batteripakke på 905 kW fra Corvus. 

Fremdriften kan også modifiseres for å ta i bruk hydrogenbrenselceller når det alternative drivstoffet blir kommersielt tilgjengelig en gang i fremtiden. Rederiet forventer at dette bedre vil sikre fartøyets driftsevne samtidig som det genererer nullutslipp og betydelig redusert støy.

Levende laks fraktes om bord i fartøyet og fordeles på fem lastetanker med en total kapasitet på 600 m3. Fabrikk- og prosessutstyr levert av Hoseth Technology (tidligere Stranda Prolog) og Optimar vil bidra til å maksimere kvaliteten på fisken, sikre optimal hygiene og redusere smittefaren. Fabrikken og tilhørende utstyr har en slaktekapasitet på rundt 120 tonn laks i timen fordelt på fem linjer. 

Hoveddata:

 • Navn: «Fonnalaks»
 • Verft: Astilleros Balenciaga
 • Byggenummer: 412
 • Design: Maritime Engineering
 • Lengde: 49,7 meter 
 • Bredde: 13,2 meter
 • Tonnasje: 1410
 • IMO-nummer: 9919199
 • Rederi: Samlaks AS
 • Motor: Caterpillar 749 kW - Pon Powe
 • Gear: Finnøy Gear & Propeller
 • Propell: Finnøy Gear & Propeller
 • Thruster: Brunvoll 
 • Kraner: Palfinger Marine 
 • Batteripakke: 904 kW Corvus Orca
 • RSW-anlegg: PTG FrioNordica
 • Fabrikk: Hoseth Technology og Optimar

Døpt i Haugesund

Lørdag 15. september ble fartøyet døpt i Haugesund av gudmor Tone Tombre. 

Utanfor Quality Hotel Maritime var det lørdag 15. september offisiell dåp, der gudmor Tone Tombre ønsket båten «hell og lykke» og knuste champagne mot skutesiden. Rundt 150 inviterte gjester deltok i det fine været, før det hele ble avslutta med middag på hotellet.

- Det var en fin dag, og en fin avslutning med middag på hotellet, forteller styreleder Ingar Fiskerstrand.

Fiskerstrand forteller at hygiene, kvalitet på fisk og miljøavtrykk har vært sentralt på dette fartøyet.

- Litt knask er det også, sier han, og forteller at de har et eget blodsepareringssystem, der blodet fra fisken blir tatt vare på.

- Det er to Helixtankar for utblødning av fisken. Da går fisken inn for utblødning i to- tre minutter før den går ned i RSW tankene. Det gjør at vannet i RSW tankene blir mye renere.

- Hva skal dere med blodet?

- Planen er å bruke det til kommersielle formål, men vi er ikke helt i mål med det enda, forteller Fiskerstrand, og legger til at tanken er å bruke absolutt alt av fisken. 

- Den gangen vi kontraherte, var dette den nest største bløggebåten i verden. Det var den første som var kontrahert som hybrid, den første med Helixtankar og blodsepareringssytem, og den skulle være klar for hydrogen. Det var en del innovative ting her, og en har prøvd å bygge en båt klar for framtida.

Utstyr: 

«Fonnalaks» er utstyrt med en Caterpillar hovedmotor fra Pon Power med en effekt på 749 kW. Smart Automation har levert hybridsystemet om bord. Batteripakken på 904 kW er fra Corvus av typen Corvus Orca.

Gear om bord er fra Finnøy Gear & Propeller mens Brunvoll har levert thrustere. 

HL. Skjong har levert vaskesystemet og blodvannrensingen for å best ta vare på fisken. Innredningen om bord er levert av Lido Marine. 

PTG FrioNordica har stått for leveransen av RSW-systemet. På dekk er det montert tre kraner fra Palfinger Marine. 

Gudmor Tone Tombre og styreleder i Samlaks, Ingar Fiskerstrand under dåpen.