Nye «Berlin» er overlevert fra Vard Brattvaag til det tyske rederiet DFFU.

MS «Berlin»

I slutten av februar overleverte Vard Brattvaag den 84 meter lange hekktråleren «Berlin» til det tyske rederiet Deutsche Fischfang-Union GMBH & Co KG (DFFU).

Publisert

Skroget ankom Vard Brattvaag i september 2023 fra Vards eget skrogverft, Vard Brailia, i Romania for å ferdigstilles. 

Rederiet fikk i 2017 overlevert den forrige «Berlin» fra Myklebust Verft. I oktober 2021 ble det kjent at den var solgt til russiske eiere og omdøpt «Kaptain Bulatov».

Trålerdesignet VARD 8 03 er utviklet av Vard Design i nært samarbeid med rederiet for å møte de siste kravene til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Med høyt fokus på fangstkvalitet, mannskapssikkerhet og bærekraftig drift, har fartøyet den mest effektive teknologien for å bringe fangsten i land med minimalt miljøavtrykk.

- Vi er stolte over å være en del av dette svært innovative prosjektet og være den foretrukne partneren for DFFU. Jeg vil takke teamet i VARD for å navigere utfordringer sammen og levere fartøyet med presisjon, sier administrerende direktør i Vard Group, Alberto Maestrini.

Hoveddata:

 • Navn: «Berlin» 
 • Verft: Vard Brattvaag
 • Byggenummer: 931
 • Design: Vard 8 03
 • Lengde: 84 meter
 • Bredde: 16,7 meter
 • Tonnasje: 4336
 • IMO-nummer: 9969558
 • Rederi: DFFU
 • Motor: Bergen Engines
 • Fabrikk: Optimar
 • Fryseanlegg: Teknotherm
 • Generator: Caterpillar - Pon Power
 • Kran og vinsj: Seaonics
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
 • Elektrisk installasjon: Vard Electro

Baldvin Thorsteinsson og Samuel Rodriguez deler på rollen som daglig leder i DFFU. De kaller leveransen av «Berlin» som sentral for rederiet, og sier verftet har gjort en utmerket jobb.

- Gjennom årene har VARD bygget flere teknologisk avanserte fartøyer, som konsekvent oppfyller den høyeste standarden med deres håndverk og innovasjon. «Berlin» er utstyrt med avanserte tekniske løsninger fra pålitelige partnere, sier de to.

En betydelig endring med dette nye fartøyet er dets rekefangst- og prosesseringsevne, som utvider porteføljen av produkter produsert om bord. Produksjonen av hvitfisk er også oppgradert med nytt utstyr, noe som øker mulighetene i produksjonen og utvider selskapets produktspekter. 

- Teknologien og utstyret om bord vil gjøre oss i stand til å bringe 100 % av fangsten til land. Dette støtter vårt mål om økt verdiskaping til sjøs og er direkte i tråd med vårt bærekraftsarbeid.

Utstyr: 

«Berlin» er utstyrt med hovedmotorer fra Bergen Engines av typen B33:45L9 er på 5400 kW. Pon Power har levert hjelpemotorene av typen Caterpillar som yter 1785 kW. 

Gjennom peak shaving og ved lading fra vinsjene når trålene skytes, lagres elektrisitet på et batteri levert av Corvus Energy med en kapasitet på 316 kW.

Vard Electro har levert en komplett SeaQ-pakke, som omfatter avanserte bro-, kraft- og automasjonsløsninger. 

Tråleren er utstyrt med Seaonics AS kraner og vinsjer spesialdesignet for sikker og effektiv dekkshåndtering under tøffe forhold.

Vard Interiors har levert moderne interiørløsninger, og grønt HVAC R-system med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.

Høytrykksvaskere er levert av HL Skjong. Trålblokker kommer fra Brødr. Markussen. Toaletter kommer fra Jets. 

Hydroniq Coolers har levert sjøvannskjølingssystem. Fryseanlegget er fra Teknotherm. 

Redningsutstyret er fra Viking Life-Saving Equipment mens Survitec har levert brannslukkingsanlegget. 

Hovedmotoren, av Bergen Engines AS, leverer 5400 kW, paret med en 2500 kW akselgenerator. Caterpillars hjelpemotor tilbyr 1785 kW. 

Fartøyet er utstyrt med en avansert fabrikk fra Optimar for både hvitfisk og reker. Den ble designet med sikte på å utnytte alle råvarene som fanges av skipet på en mest mulig effektiv måte. 

Fartøyet har videre to filetmaskiner, en fra Vélfag og den andre fra Breivik AS. En vannskjæremaskin fra Marel fjerner alle bein fra filetene og kan skjære filetene i porsjoner. Produksjonslinjen for reker er fra Style mens Carsoe har levert rekekokere. 

Skroget ble bygget ved Vard Brailia før det ble slept til Vard Brattvaag for ferdigstillelse.