KV «Bjørnøya» er den andre av tre nye kystvaktskip.

KV «Bjørnøya»

Kystvakten har fått overlevert det andre av tre kystvaktfartøy i den nye Jan Mayen-klassen. KV «Bjørnøya» er søsterskipet til KV «Jan Mayen» som ble levert tidligere i 2023.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2018 undertegnet Vard kontrakten med Forsvarsmateriell for bygging av tre nye kystvaktskip. I anbudsrunden til skipene var seks verft prekvalifisert, av disse leverte Vard Langsten, Kleven og Westcon i Ølensvåg tilbud. 

Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet var på 6,8 milliarder norske kroner, og produksjonen av det første skroget startet i april 2020.

Rundt 100 personer vil ha sitt andre hjem om bord i KV «Bjørnøya»; som beskrives som en stor oppgradering fra de eksisterende Nordkapp-klassen som ble bygget fra 1980 og utover.

- Norge er en maritim arktisk nasjon med suverene plikter og rettigheter over store havområder, som henter sin velferd fra kysten og våre havområder. Dette krever en troverdig og relevant Kystvakt som er i stand til å ivareta norske interesser og bidra til å sikre velstand. Jan Mayen-klassen avløser Nordkapp-klassen som har vært i drift i over 40 år. Kystvaktens oppgaver har tradisjonelt vært delt i Forsvarets oppgaver og Kystvaktens oppgaver slik disse er beskrevet i kystvaktloven. Kystvaktloven angir hva Kystvakten skal og kan gjøre innenfor det sivile spekter. Kystvakten skal i fredstid bidra til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, forteller fungerende Sjef Kystvakten, kommandør Endre Barane.

Hoveddata:

 • Navn: KV «Bjørnøya» 
 • Verft: Vard Langsten 
 • Byggenummer: 911
 • Design: LMG Marin
 • Lengde: 136,4 meter
 • Bredde: 22 meter
 • Tonnasje: 4500
 • IMO-nummer: 9911692
 • Rederi: Kystvakten
 • Motor: Bergen Engines
 • Drivlinje: Kongsberg
 • Daviter: Vestdavit
 • Patruljebåter: Sigbjørn 25 - Maritime Partner
 • Navigasjon & Kommunikasjon: 

  Wärtsilä ANCS

 • Brannslukningsutstyr: Johnson Controls Norway avd. Tyco Marine 
 • Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
 • Elektrisk installasjon: Vard Electro

KV «Bjørnøya» vil sammen med sine to søsterskip spille en nøkkelrolle for Sjøforsvaret i fremtiden. Overvåkningen av norske hav- og interesseområder, hevdelse av norske suverene rettigheter, utøvelse av kontroll rundt våre verdifulle naturressurser, og sikringen av norsk suverenitet.

Komfort og trivsel

Det nye skipet har en lengde på 136,4 meter, og har et deplasementet er på 10.400 tonn, noe som er tre ganger mer enn forgjengeren.

Det er Forsvarsmateriell som har utviklet designet på det nye kystvaktfartøyet sammen med LMG Marin i Bergen, basert på kravene fra Sjøforsvaret.

Fartøyene gjør det mulig å forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften, gjennom såkalte HIFR-operasjoner, Helicopter In Flight Refueling.

KV «Bjørnøya» har også kapasitet til å være ute i opp til åtte uker av gangen uten etterforsyninger, noe som gjør fartøyet godt rustet til å takle de fleste, om ikke alle, situasjoner etterhvert som de skulle oppstå.

Fartøyene i Jan Mayen-klassen har også hospital- og sanitetsfasiliteter, og utrustes for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse - Chemical, Biologic, Radiation and Nuclear.

Skrogene til alle de tre nye kystvaktskipene er bygget ved Vard Tulcea i Romania, før de ble slept til Vard Langsten for ferdigstillelse. 

Utstyr:

KV «Bjørnøya» er utstyrt med generatorsett fra Bergen Engines, mens Kongsberg har levert drivlinjen samt sonarsystem.

Wärtsilä ANCS har levert navigasjonsløsningen om bord mens radarsystemet er fra Hensoldt av typen TRS-3D-MSSR-2000-IFF. Ildledningssystemet er av typen Saab 9LV FCS. 

Vestdavit har levert daviter og transfersystem bestående av Mission Bay Handling System (MBHS) som kan håndtere to båter med 10 T SWL og to PLR-5003 daviter sammen med painter booms, spesialutviklet for Kystvakten. Systemene kan håndtere båter i Sea State 5, og -25 grader og er designet for å kunne operere 330 dager i året.

De to patruljebåtene fra Maritime Partner er av typen Sigbjørn 25. Luftventiler og filter er levert av John Gjerde. Styrehusstoler er fra Alu Design & Service- 

Varmegjenvinningssystemet er levert av Ulmatec Pyro mens avfallshåndteringssystemet er fra Delitek. Teamtec har levert incinerator om bord. Jets har levert toalettene. 

Innredningen er besørget av Vard Accommodation mens Vard Electro har stått for den elektriske installasjonen. Aktuatorer er levert av Eltorque

Av andre norske leverandører kan nevnes Seaonics, Siemens, Nogva, Tyrholm & Farstad, Gurskøy, Sperre, Teknotherm, elpro, Munck Cranes, Maritim Motor, Baggerød, Libra-Plast,Stahl Tranberg og Metizoft. 

Her er søsterskipene KV «Jan Mayen» og KV «Bjørnøya» sammen.