MS «Oddrun With» er levert fra Tersan Shipyard til Egil Ulvan Rederi

MS «Oddrun With»

Egil Ulvan Rederi har fått overlevert det nye frakteskipet «Oddrun With» fra Tersan Shipyard i Tyrkia.

Overleveringen fant sted i begynnelsen av juni.

Det nye fartøyet, som er designet av Multi Maritime, er 86 meter langt og 20 meter bredt, og er designet for fleksibel og kombinert frakt av stykkgods, kjølelast og containerlast.

Det er i alt fem lasterom med kapasitet på cirka 6.500m3 der cirka 4.000m3 er kjølerom. I tillegg vil det være stor containerkapasitet på dekk og i lasterom.

Hoveddata:

 • Navn: «Oddrun» With
 • Verft: Tersan Shipyard
 • Byggenummer: 1095
 • Design: MM 85 CC LNG - Multi Maritime
 • Lengde: 86 m
 • Bredde: 20 m
 • Tonnasje: 2850
 • IMO-nummer: 9882645
 • Rederi: Egil Ulvan
 • Motor: Bergen B36:45L6PG - Kongsberg Maritime
 • Gear: SR722 DCP - Kongsberg Maritime
 • Propell: CM-P3300XH4100 - Kongsberg Maritime
 • Thrustere: Kongsberg Maritime
 • Generator: 12M26.2 - Baudouin
 • Navigasjon & Kommunikasjon: JCR - ProNav
 • Livbåter: Viking
 • Elektrisk installasjon: Betasan

For optimal lasting og lossing blir det installert en fullautomatisert dobbel palleheis med kapasitet på 2x 5t. Fartøyet vil også ha en 120t hovedkran og 20t hjelpekran.

Lossesystemet for fiskefôr sammen med dynamisk posisjonering av fartøyet vil sikre effektiv og berøringsfri lossing direkte til fórflåtene på oppdrettsanlegg. Den er også utstyrt med sideluke og transportbånd slik at den kan losse mange ulike typer cargo.

Teknologisk nyvinning

Fartøyet vil i hovedsak seile på flytende naturgass (LNG), noe som gir betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Det er også installert en batteripakke som gjør det mulig for optimal drift av maskineri og kraftreserver når det er behov for det. Batteripakken skal også kunne lades fra landstrøm og vil ha tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk i en gitt tidsperiode, for eksempel ved manøvrering til kai eller ved kailigge. Dette vil kunne redusere støy betraktelig for eksempel under operasjon i befolkede områder. Hovedkran og palleheis er arrangert med regenerering av strøm som mates inn på batteriet. På den måten vil en stor del av effektforbruket til lastesystemet gjenvinnes.

En av de virkelig teknologiske nyvinningene tatt i bruk i dette fartøyet, er utnytting av kulde i LNG systemet til nedkjøling av fryserommene. Tradisjonelt står kjølemaskineri for et betydelig energiforbruk i denne type fartøy. Det er mulig å kjøle ned lasterommene til - 27 grader C.

Byggeprosessen av fartøyet var svært utfordrende på grunn av Covid-19 pandemien og den høye kompleksiteten til teknologiene som er installert om bord.

Skipet er det åttende fartøyet i flåten, og den største enkeltstående investeringen i rederiets mer enn 100 år lange historie. Fartøyet gikk rett inn i drift etter at det ankommer Norge. Dåp av rederiets nye skip må likevel vente på seg.

- Vi tenker ikke ha dåp i sommer, men vente til slutten av august. Da inviterer vi til skipsdåp i Trondheim, sier Daglig leder i Egil Ulvan Rederi AS, Arild Hoff.

Hoff forteller også at de kan benytte, diesel, ammoniakk og biogass som drivstoffsløsning om bord.

- Dette skipet er bygd for fremtiden, sier han.

«Oddrun With» er oppkalt etter Egil Ulvans avdøde ektefelle, som hadde en sentral rolle i oppbygging av rederiet.

Utstyr:

Kongsberg har levert en omfattende pakke bestående av hovedmotor av typen Bergen B36:45L6PG. Ror type CM-P3300XH4100, gear av typen SR722 DCP. Tunnelthrustere akter (type TT2000 DPN CP) og forut av type (TT1850 DPN CP). I tillegg har de levert DP-system og tilhørende utstyr samt ankervinsj og fortøyningsvinsj. Videre har de levert DC og AC tavler, landstrømsystem, PMS, akselgeneratorer og batteripakken på 1,1 MWh.

Hjelpemotor av typen 12M26.2 kommer fra Baudouin. Havnegenerator er fra Scania av merket DI13 075M.

LNG tank og bunkerstasjon kommer fra MAN Cryo.

Lanterner kommer fra Glamox.

Broløsningen om bord er levert av ProNav med utstyr fra JCR. Elektrisk installasjon er gjort av Betasan.

Autopilot kommer fra Simrad. Fartslogg er fra Furuno.

Macgregor har levert lasteluker, sideport, sideport med heiser og kraner på henholdsvis 20 t og 120 t. Frekvensomformere til kran er levert av ABB. Fiskefôrkran kommer fra Melcal AS.

Saltvannspumpe og CRS sirkulasjonspumpe kommer fra Desmi. Høytrykksvasker er fra Nilfisk.

MOB-båt og davit er fra Palfinger. Redningsflåter kommer fra Viking, mens Palfinger har levert daviter.

Landgang er levert av Gurdesan.Trykkluftsystem er fra Sperre Industri.

Innredning om bord er gjort av Maritim Montering Turkey. Fartøyer er malt i maling fra Hempel.