Image 1: Den knapt 70 meter lange «Gollenes» er levert fra Karstensens Skibsværft til rederiet Gollenes.

MS «Gollenes»

18. juni 2021 ble det inngått kontrakt mellom Karstensens Skibsværft i Danmark og rederiet Gollenes om bygging av en ny tråler. Mindre enn to år senere er «Gollenes» levert

Publisert Sist oppdatert

Bak rederiet Gollenes står familiene Ose og Kvalsvik fra Fosnavåg. Selskapet ble etablert tilbake på 1950-tallet. Den nye tråleren er selskapets tredje nybygg, og nye «Gollenes» erstatter forrige fartøy, med samme navn, som også ble bygget ved Karstensens.

Fartøyet skal drive kombinert trålfiske, dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med hvitfisk.

Rederiet og verftet har helt siden kontraheringen av forrige «Gollenes», for mer enn 12 år siden, jobbet tett sammen. Det nye prosjektet var derfor en naturlig forlengelse av et vellykket og konstruktivt samarbeid.

Som vanlig er det Karstensens Skibsværft som selv har stått for designet av det nye fartøyet. Etter levering av nye «Gollenes» har Karstensens totalt 19 fiskefartøy i ordreboken for levering de neste 3 årene. Nybygget er 69,99 meter langt, som er i overkant syv meter lengre enn den forrige «Gollenes» som ble bygget av samme verft i 2011.

- Samarbeidet med verftet har gått fint. Vi har vært der under hele prosessen, der minst to mann har vært til stede hele veien. Så vi har fulgt godt opp, sier reder Frode Kvalsvik til Skipsrevyen.

Maritime Montering har stått for innredningen om bord med flotte møbler fra Ekornes.

Hoveddata:

 • Navn: «Gollenes»
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 468
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 69,99 meter
 • Bredde: 14,8 meter
 • Tonnasje: 2522
 • IMO-nummer: 9943281
 • Rederi: Gollenes AS
 • Motor: ABC 6DL36, 3955 kW
 • Gear: Brunvoll
 • Thruster: Brunvoll FU-63-LTC-1750
 • Generator: 3x Nogva Scania DI16, 615 kWe
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno - Marinelektronikk
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro

At rederiet velger å gå tilbake til Karstensens i Danmark er sammensatt, fortalte Kvalsvik allerede i 2021:

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med verftet de siste ti årene, men det handler også om pris. Vi har prøvd å hente inn priser i Norge, men det er mellom 10 og 20 prosent dyrere enn i Danmark. Det er fryktelig synd for vi skulle gjerne vært med å holde den delen av norsk verftsnæring ved like. Men vi har i alle fall prøvd.

Skal utnytte råvarene best mulig

Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter både pelagisk fisk og konsumfisk med alt det siste innen maskiner og utstyr.

For å optimalisere og håndtere råvarer best mulig, er nye «Gollenes» utstyrt med et komplett ensilasjeanlegg.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrhus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på en rund ramme, med akterspeil, vertikal baug og innebygget bulb.

Hekken er laget med kinkline/bulbbue og laget for plass til en stor propell.

«Gollenes» har fått plass til ni RSW-tanker med en totalkapasitet på 1963 m3.

Alle lugarene om bord er utstyrt med eget bad og toalett. I tillegg har mannskapet tilgang til garderobe, kaffebar, messe, dagrom, kino og bysse. Det er i tillegg innredet hospital og flere felles toaletter.

Driftsfilosofi

Fremdriften på «Gollenes» besørges av en hovedmotor av typen ABC 6DL36 hvor PTO er montert på hovedgiret, beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgenerator (2200 kW). For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre dieselgeneratorer, hver på 615 ekW. Anlegget er bygget med mulighet for parallelldrift av de tre dieselgeneratorene. Videre er det elektriske anlegget utstyrt med et PMS-system som styrer strømforbruk og automatisk oppstart av generatoranlegget. Det er også installert en UPS7

I tillegg til det konvensjonelle fremdriftssystemet er fartøyet utstyrt med en 850 kW (1156 HK), kombinert nedsenkbar asimut/tunnelthruster i fordekket. Dette vil kunne drive skipet fremover i nødstilfelle, eller ved ønske om redusert fart.

Hovedmotoren er av typen ABC 6DL36, 3955 kW.

Ovennevnte ordninger sikrer stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet og mulighet for drivstoff- og driftsøkonomisk forsvarlig drift.

Under fiske, hvor fartøyets elektriske vinsjsystem brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil kraftuttaket til hovedgiret og dermed akselgeneratoren kobles inn. Når det trengs full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full kraft på hovedmotoren. Hovedmotoren skal dermed brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til kraftforsyning. Følgelig er det ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

Vinsjsystemet er av den elektriske typen, med regenerering av kraften blant annet under utløsning av wire.

Skulle det være ønske om tilleggskraft på fremdriftssystemet, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de til sammen vil kunne drive skipets normale strømforsyning inkludert belastning på vinsjsystemet.

Som et ytterligere tiltak, med direkte nullutslippseffekt, er «Gollenes» utstyrt med 1100A landstrømtilkobling. Dette gjør det mulig for skipet å losse uten bruk av dieselgeneratorer.

Utstyr:

Hovedmotoren er av typen ABC 6DL36. Videre har «Gollenes» tre Nogva Scania DI16, 615 kWe hjelpemotorer. Akselgenerator er fra Marelli Motori. Kongsberg Maritime har levert styremaskin av typen SR772 og ror av typen FB-H 2330x4500. Brunvoll har stått for leveransen av sidethruster akter av typen FU-63-LTC-1750 samt asimut av typen AR-63-LTC-1750

Alle de elektriske vinsjene er levert av MacGregor Rapp Marine, bestående av blant annet trålvinsjer, nettromler, bergingsvinsj, fortøyningsvinsj, og ankervinsj. Videre har selskapet levert alt av fiskepumpeutstyr.

Dekkskraner og nothåndteringsutstyret er levert av SeaQuest. Trålblokker kommer fra Brdr.Markussen.

Vakuumsystemet er levert av C-Flow mens ensilasjeanlegget kommer fra Landia. Fabrikken om bord, inkludert installasjon, er fra BOAtech.

«Gollenes» har også tre Nogva Scania generatorer om bord.

MOB-båt er av typen Viking Norsafe Merlin 615. Viking Life-Saving Equipment har også levert redningsflåtene om bord. Brannvarslingsanlegget er levert av Consilium mens brannslukkingsanlegget er fra Survitec.

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering med møbler fra Ekornes. Ventilasjonsanlegget er levert av LF Ventilation. Den elektrisk installasjonen er gjort av KS Elektro. Hovedtavle er levert av Santechnic.

Alt av elektronisk utrustning er levert av Marinelektronikk i Ålesund bestående av full Furuno pakke med BlueBridge skjermstyring, Furuno navigasjons- kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr.

Anker og kjettinger er levert av Sotra Anchor & Chain.

Oljeseparator er levert av GreenOil.

RSW-systemet består av 2 x PTG FrioNordica, 2 x 1300 kW / 2 x 1 118 000 kCal/t. RSW sirkulasjonssystem er utstyrt med Eltorque-aktiverte ventiler, styrt fra MCS-kontrollsystem.

Fartøyet er klasset av DNV med følgende notasjoner: DNV +1A E0 TMON Ice-C, fiskefartøy.

Fabrikken er levert av BOAtech.