Nye «Havsnurp» er levert fra Karstensens Skibsværft til Havsnurp AS.

MS «Havsnurp»

I juni 2021 ble det inngått kontrakt mellom Havsnurp AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygging av en ny 69,99 meter lang tråler. Nybygget er nå ferdigstilt og overlevert til Rederiet.

Havsnurp AS eies av familiene Stølen og Hole fra Midsund. Rederiet ble etablert i 1985 av svogerne Karsten Stølen og Kjell Inge Hole. I dag ledes firmaet av neste generasjon i form av Jan Andre og Tor Inge Stølen, samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole.

Den nye «Havsnurp» er selskapets tredje nybygg og erstatter den tidligere «Havsnurp» som ble leverte fra Karstensens i 2012.

Rederiet driver kombinert tråling, dels pelagisk fiske etter sild og makrell og dels for industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Hoveddata:

 • Navn: «Havsnurp» 
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 472
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 69,99 meter
 • Bredde: 14,8 meter
 • Tonnasje: 2521
 • IMO-nummer: 9950002
 • Rederi: Havsnurp AS
 • Motor: Wärtsilä 8L32E2, 4640 kW.
 • Gear: Wärtsilä SVC95-P58.
 • Propell: Wärtsila 4G1005, d4500 mm
 • Generator: 3x Nogva Scania DI16
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno - Marinelektronikk
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro

– Rederiet og verftet har helt siden kontraheringen av forrige «Havsnurp», for over 13 år siden, jobbet tett sammen. Det nye prosjektet er derfor en naturlig forlengelse av et vellykket og konstruktivt samarbeid, heter det i en uttalelse fra Karstensens Skibsværft.

Av eget design

I likhet med de andre skipene som verftet har under bygging for redere i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også den nye «Havsnurp» av eget design.

Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter både pelagisk og bunnfisk, konsumfisk med alt det siste innen maskiner, utstyr og utstyr.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygget i aluminium. 

Fartøyet er utstyrt med ni RSW-tanker for føring av levende fisk. Det er innredet 9 lugarer, alle med eget toalett og bad. 

Fra styrehuset har skipsfører 360° sikt.

Under fiske, hvor fartøyets elektriske vinsjsystem brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil kraftuttaket til hovedgiret og dermed akselgeneratoren kobles inn. Når det trengs full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov for full kraft på hovedmotoren. Hovedmotoren skal dermed brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til kraftforsyning. Følgelig er det ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

Vinsjsystemet er av den elektriske typen, med regenerering blant annet under utløsning av vaier.

Skulle det være ønske om tilleggskraft på fremdriftssystemet, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de sammen vil kunne drive skipets normale strømforsyning inkludert belastning på vinsjsystemet.

Som et ytterligere tiltak, med direkte nullutslippseffekt, forsynes fartøyet med 1100A landstrømtilkobling. Dette gjør det mulig for skipet å losse uten bruk av dieselgeneratorer, og dermed være virkelig nullutslipp. Eksisterende infrastruktur på land er imidlertid ennå ikke komplett alle steder.

Dette sikrer stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet og mulighet for drivstoff- og driftsøkonomisk forsvarlig drift.

Utstyr: 

«Havsnurp» er utstyrt med en hovedmotor av typen Wärtsilä 8L32E2, 4640 kW.

Propellanlegget er av typen Wärtsila 4G1005, d4500 mm. Wärtsilä har også levert gir av typen SVC95-P58. De tre hjelpemotorene fra Nogva Motorfabrikk er av typen Scania DI16, 615 kWe @ 1800 rpm.

Ror av typen FB-H 2330x4500 samt styremaskin av typen SR772 – 275 kNm er levert av Kongsberg. Brunvoll har levert azimuth type AR-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP og sidepropell akter av typen FU-63-LTC-1750, 950 kW / 1292 HP.

Elektriske vinsjer er levert av MacGregor Rapp Marine og består av to trålvinsjer à 80 t, to snurpevinsjer à 37,7 t, to nettromler à 80 t, to frelservinsj à 45 t samt fortøyningsvinsj, ankervinsj og netsondevinsj. 

MacGregor Rapp Marine og MacGregor Triplex har levert kraner og vinsjer.

Samme selskap har levert fiskepumpeutstyret om bord. 

Dekkskraner og nothåndtering er levert av MacGregor Triplex og består av Triplex 1020 nothaler med elektrisk drift, notkran på galge type Triplex KNR-75, mellomliggende rullekran type Triplex NK-6000, kran på fordekk av typen Triplex KN-50, fiskepumpekran av typen Triplex KN-50.

Trålblokker er fra Brødr. Markussen mens Sotra Anchor & Chain har levert anker og kjetting. 

RSW-systemet er fra PTG FrioNordica med pumper av typen Desmi og Eltorque aktuatorer ventiler. Vakuumsystem er fra C-Flow. Fabrikken er levert og installert av BoaTech. Rensemaskiner er fra Carsøe.

Innredningen er levert av Maritime Montering med møbler fra Ekornes. De tre stolene i styrehuset er av typen NorSap 1600 Comfort. 

Ventilasjon og aircondition er fra LF Ventilation. 

Elektronikken om bord er levert av Marinelektronikk med komponenter fra Furuno. Skipet er malt av PPG Sigma med Hempel silikon bunnmaling. 

Hovedmotoren er fra Wärtsilä.