«Helgøy Lady» er overlevert til Helgøy Båt.

MS «Helgøy Lady»

Passasjerbåten Flying Fish 47X Passenger Shuttle er overlevert Helgøy Båt og får navnet «Helgøy Lady».

– Båten er den åttende i rederiets portefølje og skal settes inn i rutedrift på Borgøy og drives for Kolumbus, forteller Trond Helgøy i en pressemelding. 

– Vi la vekt på å finne et konsept som ga høy komfort og god sikkerhet til passasjerene, samtidig som det skulle være miljøvennlig. Valget falt derfor ned på et tilbud fra Hukkelberg Boats, som var fleksible og tilbudte en skreddersydd båt i aluminium, sier Trond videre. 

Høy standard på innredningen 

Båten er innredet for å kunne transportere inntil 15 passasjerer og det er lagt vekt på universell utforming. For å få mer plass i kabinen er overbygget sideforskjøvet til babord side. I tillegg til store vinduer i sittehøyde, er det også montert vinduer oppunder taket for mer lys og utsikt. Rederiet har gitt oss gode innspill på innredningen som igjen har gitt et svært godt sluttresultat, sier Tore Hukkelberg. Komfortable stoler i sittegrupper, kiosk og toalett gjør at overfarten blir en god opplevelse for passasjerene på Borgøy. 

Lavt energiforbruk og økonomisk i drift 

– Det er svært viktig for Kolumbus å ha et rutetilbud som gir minimalt miljøavtrykk. Det var vurdert helelektrisk fremdrift, men siden rutestrekningen er såpass kort og antall driftstimer så lave, ble løsning med en liten dieselmotor valgt, forteller Kristen Helgøy. 

Den maksimale effekten er i underkant av 100 kW, mens et normalt uttak ved servicefart vil trolig ligge på godt under halvparten. Dette innebærer et forbruk på rundt 1 liter drivstoff per overfart og med et tilhørende lavt utslipp. 

Hoveddata:

 • Navn: «Helgøy Lady» 
 • Verft: Hukkelberg Boats
 • Byggenummer: 
 • Design: Flying Fish 47X 
 • Lengde: 14 meter
 • Bredde: 4 meter
 • MMSI: 259029680
 • Rederi: Helgøy Båt
 • Motor: Volvo D4
 • Thrustere: Sleipner
 • Passasjerer: 15
 • Byggemateriale: Aluminium 
 • Navigasjon: Furuno
 • Passasjerseter: West Mekan
 • Dører: Libra-Plast
 • Vinduer: Ertec
 • Skipperstol: Recaro

Sikker overfart 

Hukkelberg har levert mange båter til krevende bruksområder som sjøredning og offshore. Dette har påvirket måten båtene designes og bygges på. 

– Selv om «Helgøy Lady» skal operere i fartsområde 2, er det fortsatt viktig å tenke helhetlig rundt sikkerhet. Båten har fått passasjersertifikat og tilfredsstiller kravene fra Sjøfartsdirektoratet for slike fartøy, forteller Øystein Hukkelberg som har jobbet med godkjenningen av båten. 

Utover dette har båten flere vanntette inndelinger en det som kreves, samt en mer hardfør konstruksjon. Det er også tilrettelagt med en fjernstyrt landgang som gjør det enkelt å komme om bord for alle. 

Nært samarbeid gir resultater 

Gjennom hele prosjektet har Helgøy og Hukkelberg samarbeidet tett om å finne de beste løsninger om bord. Hyppige byggemøter og svært bra dialog har vært nøkkelen. Øyvind Hukkelberg berømmer rederiet for deres involvering og gode forslag underveis. 

– Vi er glade for muligheten vi fikk i dette prosjektet og ser frem til videre samarbeid med Helgøy

Utstyr: 

Fremdriftsmotoren er av typen Volvo D4. Thrustere om bord er levert av Sleipner. Furuno har stått for leveransen av kartmaskin og radar. West Mekan har levert passasjerseter, mens Recaro har levert skipperstol. 

Dører og luker er levert av Libra-Plast mens Ertec har levert vinduene om bord.

Gode passasjerseter for reisende.