«Inter Scotia» reiste rett til Skottland etter overlevering fra det spanske verftet.

MS «Inter Scotia»

I likhet med søsterskipet «Inter Atlantic» er nybygget «Inter Scotia» designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet.

Publisert

Dette er det andre nybygget fra Zamakona Yards Bilbao til Intership. «Inter Scotia» er en batterihybrid brønnbåt, designet av Salt Ship Design, og har en lastekapasitet på 2,500 m3.

Fartøyet er 76,6 meter langt og 14 meter bredt. Det er et hybrid- batterielektrisk fartøy, og er utstyrt med Corvus Orca Energy, som har ESS kapasitet på 994 kWh. 

I kombinasjon med varmegjenvinning og andre tiltak, gir det ifølge rederiet et betydelig redusert drivstofforbruk og klimagassutslipp.

Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process, og i tillegg har fartøyet installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer. 

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose, skriver de.

I løpet av de syv siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling.

I løpet av de syv siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjellebehandling av oppdrettsfisk. 

Rett til Skottland

«Inter Scotia» går direkte inn på en fast avtale for et større oppdrettsselskap i Skottland. 

Hoveddata:

 • Navn: «Inter Scotia» 
 • Verft: Zamakona Yards Bilbao
 • Byggenummer: 803
 • Design: Salt Ship Design
 • Lengde: 76,6 meter
 • Bredde: 17 meter
 • Tonnasje: 3564
 • IMO-nummer: 9933391
 • Rederi: Intership
 • Motor: Yanmar
 • Tunnelthruster: Schottel
 • Propell: Finnøy Gear & Propeller
 • Styremaskin: Kongsberg 
 • Batteripakke: 994 kWh - Corvus Orca Energy
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Høytrykksvasker: H.L Skjong 
 • Elektrisk installasjon: Elkon

Etter noen måneder i arbeid vil nybygget bli tatt ut av arbeid for installasjon av avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

- Det er med stor glede at vi nå tar levering av vårt tredje skip med Intership sitt industriledende oppsett for produksjon og behandling av laks med ferskvann. Ferskvannsbehandling er sannsynligvis en av de mest skånsomme behandlingsmetodene, og det er mulig å høste både økonomiske-, tidsmessige- og miljømessige besparelser ved å tilrettelegge for slik behandling gjennom installasjon av høykapasitets produksjonsanlegg for ferskvann. Videre har vi to andre brønnbåter under bygging med enda større produksjonskapasiteter, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.

Utstyr: 

Hovedmotoren i «Inter Scotia» er levert av Yanmar. Tunnelthrustere er levert av Schottel mens Kongsberg har levert styremaskinen om bord. Fremdriftssystemet er levert av Finnøy Gear & Propeller. 

HVAC er levert av Teknotherm mens Ulmatec har levert varmesystemet. 

Batteripakken på 994 kWh er av typen Corvus Orca Energy. Kranene er fra Palfinger. 

Slangevinsj er levert av Entec. Branndeteksjon og slokkeutstyr er fra Survitec. Eltorque har stått for leveransen av aktuatorer. Høytrykksvasker er levert av H.L Skjong. 

Fartøyet er malt i maling fra Carboline. Elkon har stått for det elektriske om bord.

Fra broen om bord på den nye brønnbåten.