Foto: Fjellstrand
Foto: Fjellstrand

M/F «Kommandøren»

Fjord1 har valgt et et skipsnavn med lange tradisjoner for sin nye Flyer ZeroCat  120 som er levert fra Fjellstrand AS i Hardanger.

«Kommandøren»  er et båtnavn som har gått igjen flere ganger. Senest leverte nettopp Fjellstrand hurtigbåten MS «Kommandøren» til daværende Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane i 1990. Den gikk i tro tjeneste langs fjordene i Hordaland og Sogn og Fjordane frem til 2012, da den ble solgt og fraktet til Panama. Også tidligere navnet blitt brukt av rederiet.

- Passasjerene som kommer om bord i den nye «Kommandøren» vil også få en god opplevelse, og vi ser frem til at fartøyet kommer i drift, sier Edmund Tolo, R&D / Sales Manager hos Fjellstrand til Skipsrevyen

Den nye elektriske fergen MF «Kommandøren»  skal settes inn på strekningen Halhjem - Våge i 2020.  Den er en større og videreutviklet versjon av MF «Ampere» som ble levert i 2015. Batterikapasiteten er det tredoble av «Ampere» , og ladekapasiteten er forberedt for inntil 4 x kapasiteten til forgjengeren.

«Kommandøren» er også tilrettelagt for automatisk fortøyning med vakuum sugekopper som tar tak i skutesiden på samme måte som for «Ampere», som var den første fergen til å benytte denne teknikken.

MF «Kommandøren» har også veldig gode passasjerområder, med en salong høyt over bildekket, med kiosk i senter av salongen og rikelig med vinduer rundt hele salongområdet.

Den 87,5 meter lange, og knapt 21 meter brede fergen har plass til 120 biler, eller 12 trailere,  og 292 passasjerer.

For å oppnå lavest mulig energiforbruk er fergen bygget i aluminium. Dermed er det rundt 60 % lettere enn tilsvarende skip bygget i stål, og batteripakkene og ladestasjonene kan dermed være mindre og mer effektive. I tillegg er aluminum et bærekraftig materiale som ikke skiller ut giftstoff, og kan resirkuleres i det uendelige.

Det var et krav fra Hordaland Fylkeskommune at utslippene skulle reduseres med 60% fra 2016-nivå, da Fjord1 vant anbudet på syv fergestrekninger i fylket. Blant annet Halhjem - Våge. Før «Kommandøren» skal inn i rute på strekningen i 2020, vil den bli benyttet i andre samband hos Fjord1 der generatorene vil bli benyttet for å fremskaffe energien.

Valget av veft var basert på en helhetsvurdering av innovative løsninger, erfaring og pris.

- Denne kontrakten viser at norsk industri er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, uttalte Arild Austrheim i Fjord1 da kontrakten ble underskrevet.

Selve skroget ble bygget ved Aluship Technology i Polen, før det ble slept til Halsnøy Dokk. Der ble det malt og utrustet med thrustere, før det ble slept til Fjellstrand for ferdigstillelse.

 • Navn: MF «Kommandøren»
 • Verft: Fjellstrand
 • Byggenummer: 1698
 • Design: Flyer ZeroCat 120
 • Lengde: 87,5 meter
 • Bredde: 21 meter
 • Tonnasje: 2990
 • IMO-nummer: 9833981
 • Rederi: Fjord1
 • Motor: 2 x 750 kW Marelli motorer fra Norwegian Electric Systems
 • Gear: Rolls Royce Azipull AZP085 CP
 • Propell: Rolls Royce Azipull AZP085 CP.
 • Generator: 2 x 610 kW Scania generatorsett levert av Nogva. Disse kan kjøres på biodiesel
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Vico
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking
 • Elektrisk installasjon: Maritim Elektro