MF «Ørland» i trafikk mellom Volda og Lauvstad. Foto: Jan-Tore Egge/Wikicommons

M/F «ØRLAND»

Den andre ferjen fra Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand til Nor Ferjer AS ble overlevert 18. desember som verftets byggenummer 54. Lengden på M/F «ØRLAND» er økt i forhold til opprinnelig kontrakt og er på vel 64 meter mot 50 meter for «Ytterøyningen». Også her er designet fra Multi Maritime AS, og skroget er bygget ved Western Shipbuilding Yard i Klaipeda, Litauen.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fergen skal fra 1. januar inn i sambandet Brekstad-Valset i Trøndelag. Kontrakten for de to fergene ble inngått i juli 2005. Nor Ferjer AS ble opprettet på 50/50 basis av Stavangerske AS og HSD Sjø (nå Tide Sjø AS). Til sammen eier og opererer de to rederiene over 60 fartøyer i rutedrift i Norge. Siden oppstarten har Nor Ferjer AS vunnet anbudsdrift på ti fergestrekninger i Møre og Romsdal, Trøndelag og Rogaland.

Tide Sjø skal ta seg av driften av fergen, og dette dekker marinteknisk drift, bemanning, administrasjon og ISM drift.

Verftet
Dette nybygget er det første av i alt åtte ferger som Fiskerstrand Verft skal levere frem til høsten 2008. Verftet har drevet sammenhengende siden 1909, og nybygging baseres på utrustning av innkjøpte skrog og er rettet primært mot bil- og passasjertransport. Verftsområdet dekker totalt 50.000 m2, og 30.000 m2 er utbygget med haller, bygninger og areal med fast dekke.

M/F «ØRLAND»
har kapasitet på 50 personbiler, og passasjerkapasiteten er på 190 med 94 sitteplasser i salongen. Fergen er klasset i DNV @1A1, R4, Car ferry B, E0, DNS Fartsområde 2 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.

64,20 m

Lengde bildekk

63,00 m

Største bredde

14,00 m

Dybde i riss bildk.

4,80 m

Dypgående max.

ca. 3,15 m

Dwt

530

Pbe. kap.

50

Pass. kap.

190

Tankene har kapasitet for 41,4 m3 brennolje og 10 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Nogva Scania DI 16 43 M dieselmotorer som hver har en ytelse på 441 kW og er koblet til to Schottel STP 330 propellanlegg. Servicefarten er ca. 11 knop.