M/F «YTTERØYNINGEN»

Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand overleverte 24. november den første av to ferger bestilt av Nor Ferjer AS. M/F «YTTERØYNINGEN» har verftets byggenummer 53 og er bygget etter design fra Multi Maritime AS. Skroget er bygget ved Western Shipbuilding Yard i Klaipeda, Litauen.

Dåpen fant sted i Levanger 29. november med Kristin Haugdal Nøst som gudmor, og fergen skal fra 1. januar inn i sambandet Levanger - Hokstad.

Kontrakten for de to fergene ble inngått i juli 2005. Nor Ferjer AS ble opprettet på 50/50 basis av Stavangerske AS og HSD Sjø (nå Tide Sjø AS). Til sammen eier og opererer de to rederiene over 60 fartøyer i rutedrift i Norge. Siden oppstarten har Nor Ferjer AS vunnet anbudsdrift på ti fergestrekninger i Møre og Romsdal, Trøndelag og Rogaland.

Tide Sjø skal ta seg av driften av fergen, og dette dekker marinteknisk drift, bemanning, administrasjon og ISM drift.

Verftet
Dette nybygget er det første av i alt åtte ferger som Fiskerstrand Verft skal levere frem til høsten 2008. Verftet har drevet sammenhengende siden 1909, og nybygging baseres på utrustning av innkjøpte skrog og er rettet primært mot bil- og passasjertransport. Verftsområdet dekker totalt 50.000 m2, og 30.000 m2 er utbygget med haller, bygninger og areal med fast dekke.

M/F «YTTERØYNINGEN»
har kapasitet på 38 personbiler, alternativt 4 vogntog i kombinasjon med personbiler. Passasjerkapasiteten er på 160 med 74 sitteplasser i salongen. Fergen er klasset i DNV @1A1, R4, Car ferry B, E0, DNS Fartsområde 2 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
49,80 m
Lengde bildekk
48,60 m
Største bredde
14,00 m
Dybde i riss bildk.
4,80 m
Dypgående max.
ca. 3,40 m
Dwt
343
Pbe. kap.
38
Pass. kap.
160
IMO nr.
9371531

Tankene har kapasitet for 41,4 m3 brennolje og 10 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Nogva Scania DI 16 43 M dieselmotorer som hver har en ytelse på 441 kW og er koblet til to Schottel STP 330 propellanlegg. Servicefarten er ca. 11 knop.