Sefine Shipyard har overlevert den sjette av seks brønnbåter i samme serie til Dess Aquaculture. Foto: Sefine Shipyard
Sefine Shipyard har overlevert den sjette av seks brønnbåter i samme serie til Dess Aquaculture. Foto: Sefine Shipyard

MS «Aqua Homborøy»

Sefine-verftet i Tyrkia har levert det sjette og siste fartøyet i en serie på seks til DESS Aquaculture Shipping, «Aqua Homborøy».

Som sine søsterskip «Aqua Skye», «Aqua Spa», «Aqua Skilsøy», «Aqua Havsøy» og «Aqua Maløy» har «Aqua Homborøy» en rekke nye designløsninger, og er utviklet spesielt med tanke på hygiene, kvalitet og miljøaspekt. Samt å gi betraktelig økt fiskevelferd. 

«Aqua Homborøy» er designet av Salt Ship Design og er blant annet utstyrt med DP og et ekstra stort skjermet dekksområde. Det har videre egne rensefisktanker og et eget tellesystem og lastesjakter dedikert for smolt. Det er også utstyrt med et fossefallsystem for avlusning under lossing. 

I tillegg er det gjort støyreduserende tiltak for å dempe lyden fartøyet avgir under drift. 

Brønnbåten er drøyt 84 meter lang, og 16 meter bred. Det har et netto brønnvolum på 3900 m3. 

Skal bygge ytterligere to 

I oktober 2020 ble det kjent at Sefine Shipyard og DESS Aqua har inngått kontrakt på bygging av ytterligere to fartøy. Brønnbåtene vil ha en kapasitet på mer enn 6000m3 og det skal installeres fire dual-fuel generatorsett som vil kunne nyttiggjøre seg av LNG, biogass og i fremtiden ammoniakk.

Begge de kommende fartøyene skal inn på lange kontrakter med MOWI AS.

- DESS Aqua er et selskap som skal ligge i forkant av utviklingen ved å kunne levere moderne skip innen akvakulturnæringen, og vår organisasjon har i samarbeid med kunde og underleverandører utviklet løsninger som skal sørge for høy kvalitet og god fiskevelferd i alle våre operasjoner, uttalte administrerende direktør Jon Are Gummedal da kontrakten ble kjent.

Opererer i fem land

Dess Aquaculture ble startet i 2016 og har i dag rundt 150 ansatte i fem land. Den økende flåten teller nå ni brønnbåter, ett fôrfartøy og tre servicebåter. 

Rederiet har som mål å bli et av verdens største rederier innen sitt segment og tilbyr tjenester til oppdrettsnæringen over hele verden. Selskapets ønsker å tilby moderne fartøy med fleksibel og innovativ design for moderne fiskeoppdrett som også kombinerer høye fiskevelferd-standarder og miljøvennlige løsninger.

Selskapet var inntil desember i 2020 eid 50/50 av Marine Harvest Holding og Hemen Holding Ltd. Da ble selskapet solgt for 5,5 milliarder kroner til Antin Infrastructure Partners, som også eier Sølvtrans. 

Utstyr: 

«Aqua Homborøy» er utrustet med generatorsett bestående av 3x 6EY22ALW - 1370 kW levert av Yanmar. Schottel har levert azimuth thruster av typen SRP 360 1400 kW

Dekksmaskineriet om bord er levert av Adria Winch. Fisketeller kommer fra Aquascan AS. Aludesign har stått for stolene på broen. Elkon har levert fremdriftspakke, i tillegg til blant annet tavler, transformatorer og landstrømsystem. 

HVAC-systemet kommer fra Heinen Hopman i Nederland. Høytrykksvasker er levert av HL. Skjong AS. Malingen kommer fra Jotun, mens Kongsberg Maritime har levert DP-systemet om bord. 

Videre har Marinfloc AB levert lensevannseparator. Red Rock Marine i Kristiansand har levert både kraner, capstaner, MOB-daviter og MOB-båt. 

Cflow har levert fiskehåndteringsutstyret som har en kapasitet på 3900 m3. Frionordica har stått for RSW-systemet om bord. Optimarin har levert system for ballastvannbehandling.

Hoveddata: 

 • Navn: «Aqua Homborøy»
 • Verft: Sefine Shipyard
 • Byggenummer: 40
 • Design: Salt Ship Design
 • Lengde: 84,6 meter
 • Bredde: 16 meter
 • Tonnasje: 4000 
 • IMO-nummer: 9881108 
 • Rederi: DESS Aquaculture
 • Motor:  3x Yanmar 6EY22ALW - 1370 kW 
 • Azimuth thruster: SRP 360 1400 kW fra Schottel
 • Generator: Scania 220 kW
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Ozsay Deniz Elektonigi 
 • Styrhusstoler: Aludesign
 • Fiskehåndtering: CFlow
 • RSW-system: FrioNordica
 • Livbåter: RFD/Survitec
Gode arbeidsforhold på broen. Foto: Sefine Shipyard

  
 
  

 
         
       
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		       
      
      

   Fra messen om bord. Foto: Sefine Shipyard
Gode arbeidsforhold på broen. Foto: Sefine Shipyard Fra messen om bord. Foto: Sefine Shipyard