Kontrakten som ble signert, er den tredje Boa-avtalen for Noryards, etter Boa Bison som gikk av stabelen på Noryards Fosen i fjor og Boa Jarl som for tiden er under bygging samme sted. Arkivfoto.
Kontrakten som ble signert, er den tredje Boa-avtalen for Noryards, etter Boa Bison som gikk av stabelen på Noryards Fosen i fjor og Boa Jarl som for tiden er under bygging samme sted. Arkivfoto.

M/S «BOA BISON»

– AHTS fra Noryards Fosen

NorYards Fosen AS kunne overlevere Anchor Handling Tug Supply fartøyet M/S «BOA BISON» til NFDS Offshore 1 AS som byggenummer 83 den 28. mai 2014. Skipet ble døpt i Trondheim av Bente Meek som har arbeidet for BOA Offshore i mer enn 27 år.

NFDS Offshore 1 AS er et datterselskap av Det Nordenfjeldske Damskibsselskap AS der Boa Offshore AS er majoritetsaksjonær. BOA Offshore AS er manager og operatør for fartøyet. Skipet er av VS 491 CD design, har bollard pull på 285 tonn og er arrangert med integrert ROV hangar.

Skipet skal inn på spot markedet i Nordsjøen fra midten av juni der forretninger blir konkludert til dagrater mellom £12.000 og £20.000 for riggforflytinger når dette skrives. Så sent som i slutten av april/begynnelsen mai var imidlertid ratene oppe i £60/70.000.

Skroget er bygget i Kina og ankom Brevik ombord på lekter i mai 2013 og ble slept derfra til utrusningsverftet. Lekteren hadde dimensjoner på 164 x 136 meter og var også bygget i Kina.

NorYards

Kontrahering og utrustningsarbeidet var altså påbegynt av Bergen Group Fosen, mens sluttføringen og levering var fra NorYards Fosen AS. Bergen Group kunne i slutten av mai meddele at salget av majoritetsinteressen i NorYards AS til Calexco S.a.r.l. var sluttført. Transaksjonen er i henhold til vilkårene i revidert avtale som ble publisert 21. mars i år. Det betyr at Bergen Group ASA får mindre betalt for 70% av sin skipsbyggingsdivisjon enn selskapet hadde avtale om ved salg av 51% av virksomheten. Kjøpesummen ble redusert fra $18,2 til $13,18 millioner.

Calexco er forpliktet til å stille til rådighet en arbeidskapitalfasilitet for NorYards på 100 millioner kroner. Denne forpliktelsen kommer i tillegg til at Calexco skal yte byggefinansiering for skrog for et beløp på mellom $20 og 40 millioner.

NorYards AS består av NorYards BMV og NorYards Fosen som altså er en videreføring av Bergen Groups skipsbyggingsdivisjon.

I denne prosessen ble bnr. 90 og 91 for Volstad overført til Kleven.

M/S «BOA BISON»

Skipet fører Malta flagg, er klasset i DNV +1A1, ICE-S, TUG, SUPPLY VESSEL,OILREC SF,E0,DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, NAUT-OSV(A), FI-FI I+II, COMF-V(3)-C(3), T-MON, DK(+), HL(2.8) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ............................................................................................................  91,00 m

Lengde b.p.p. ........................................................................................................  79,35 m

Bredde på spant ...................................................................................................  22,00 m

DW ...................................................................................................................  ca. 4.250 t

GT .............................................................................................................................  4750

Dekksareal .............................................................................................................  828 m2

Bollard pull ..........................................................................................................  ca. 285 t

IMO nr. ...............................................................................................................  9544413

Tankkapasitetene er ca. 1156 m3 brennolje, ca. 1004 m3 ferskvann og ca. 291 m3 dry bulk.

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet er dieselelektrisk med Wärtsilä motorer med total ytelse ca. 28000 kW og Siemens leveranser som IAS og PMS, transformere, Wärtsila generatorer og CAT generatorer til hjelpemaskineri. Siemens har også levert el.motorer til de fem thrusterne som er av Brunvoll fabrikat. Styremaskin og ror er RRM leveranser. SCR systemet for NOx reduksjon er levert av Yara (H+H).

Ing. Per Gjerdrum har levert pumpeutrustningen med ventilstyring fra Eltorque og ventiler fra Meson, separatorer kommer fra GEA Westfalia og kompressorer er leveranser fra Sperre, TMC og Atlas Copco. Alfa Laval har levert evaporator, og omvendt osmose anlegg er fra ENWA. Ulmatec Pyro har tatt hånd om kjelutrustningen ombord.

Huurre har stått for fartøyets proviant kuldemaskineri, mens Nilsen Frys & Kjøl har supplert proviantsystem. Ventilasjonsanlegget er fra Novenco. Rockwool isolasjonsmaterialer er benyttet i maskinrommet.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av slukkesystemer fra Wilhelmsen Technical Solutions både for maskinrom og bysse.

Dekk

Randaberg Induestries har levert bulk cement anlegget, og FiFi I+II utstyr er fra Jason Engineering. ROV hangar er levert av Oceaneering for Magnum, og ROV-port er fra Aukra Maritime. Dørk på broen er levert av R&M Ship Interior. Bøfjorden Sag har fremskaffet dekksmaterialer. Libra-Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS.

Bohamet har hatt vindusleveransen, og Gurskøy AS har supplert landganger. Rapp Hydema har forestått leveranse av dekksmaskineri, og Triplex leveransene omfatter Multi Deck handler kran på 42 tonn og haikjeft. AHT vinsj er fra National Oilwell Varco, og dekkskraner på 2t/15m henholdsvis 2t/20m er fra TTS. Ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping.

Survitec Norge har levert redningsflåter med utstyr, mens Viking har stått for diverse rednings- og Fi-Fi utstyr. MOB-båt m/davit er levert av TTS, og tyfon er fra Nortelco.

Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og ICAF (impressed current anti-fouling system) er fra MPE Cathodic som også har levert box-kjølere.

Innredning/diverse

M/S «BOA BISON» er arrangert med innredning for 39 personer. Innredningsdørene er levert av Antti-Teollisuus. Alu Design & Services har levert styrehusstoler, mens møbler kommer fra Ole Lium Møbel. Bysseutstyr er av Beha fabrikat, og toalettsystemet er fra Jets. Teamtec har levert incinerator.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) er utført av Sebastian. Elpro har utført elektro installasjonene.

Elektronikk

Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av Syberg og omfatter Raytheon Synapsis ARPA Chart Radar  3cm X-Band, Raytheon Synapsis ARPA Radar 10 cm S-Band, Raytheon Synapsis Slave Chartradar, SAAB R5  DGPS, Raytheon Anschütz Gyro Plant autopilot, Cassen & Plath magnetisk kompass, Raytheon Anschütz NautoPilot 5400 autopilot, Skipper  GDS102 ekkolodd, Skipper DL850 Speed log, Furuno FAX-408 værfax, Raytheon Synapsis Ecdis, SAAB R5 AIS, Maris VDR 2200, Syberg design GMDSS A3 System inkl. Sailor MF/HF og Sailor 6222 VHF, JRC navtex NCR-333, Sailor Fleet Broadband Inmarsat 500, Sailor 6248 VHF (x4), Motorla UHFs, Sailor Epirb, Jotron SART II radar transponder, Jotron Epirb 40S MKII og Havyard Bridge Watch monitoring & slarm system.

DP2 anlegget er levert av Kongsberg Maritime.

-

NorYards AS inngikk i april 2014 sin første nybyggingskontrakt, verdsatt til mer enn NOK 650 millioner. Kontrakten ble tildelt av NFDS 2 Offshore AS og omfatter utrustning og ferdigstilling av et nytt og moderne ankerhåndteringsfartøy av samme design som “Boa Bison”. Prosjektet vil bli utført ved NorYards Fosen, og genererer utrustningsarbeid ved verftet fra 3. kvartal i år og frem til levering i 2. kvartal 2015. Skipet vil få navnet “Boa Jarl”.