M/S «EROS»

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

M/S «EROS» ble levert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Eros AS, Fosnavåg den 17. november 2012 som verftets byggenummer 52. Dette er en pelagisk tråler/snurper som også betegnes som et flerbruksfartøy. Båten er bygget etter RRM NVC 354 design med lengde på 77,5 meter, og skroget er bygget ved Crist Spolka z.o.o i Gdynia, Polen.

Kontrakten for nybygget ble inngått i oktober 2010 samtidig som Kings Bay AS også bestilte et lignende fartøy. Designet er utviklet av RRM i samarbeid med de to rederiene. Rolls-Royce leveransene gjelder også mesteparten av utstyret ombord.

Ordren havnet hos Larsnes Mek. i konkurranse med flere andre verft. Med utviklingen siden den tid kan man stille spørsmålet om verftet hadde lykkes å sikre en slik ordre i dag. Prisen for de to totalt ble oppgitt til ca. 500 millioner kroner. Ved å kontrahere samtidig mener rederiene imidlertid at de begge har spart flere millioner kroner.

M/S «EROS»

er utstyrt med hybrid fremdriftssystem med dieselelektrisk og/eller dieselmekanisk fremdrift. Videre er hun utstyrt til havforskning med flere laboratorier ombord og stor lugarkapasitet (25 personer) – og har også senkekjøl. Det er overbygd notbinge med et nytt system for legging av not. Dette medfører at mannskapet får en lettere og tryggere arbeidsplass.

Skroget er en videreutvikling av de gode RRM skrogene utviklet for fiskefartøyer. Det betyr høy fart, men likevel lite støy, gode sjøegenskaper og rimelig drift. Lastekapasiteten er på ca. 2300 m3, og RSW tankene er designet med tanke på skånsom behandling av fisken.

Fartøyet skal fiske etter sild, makrell, hestemakrell, lodde og kolmule og er utrustet med separat dekksutstyr for tråling og for fiske med ringnot.

Green passport. Det hevdes at dette er første fiskefartøyet i verden som har miljøsertifiseringen Green Passport /IHM. Det er Metizoft som har stått for innsamling, oppbygging og strukturering av Green Passport / IHM dokumentasjon i henhold til regelverk. De nye IMO-kravene pålegger alle havgående fartøy en løpende registrering av alle komponenter og materialer som kan utgjøre en potensiell fare for miljø- og mennesker. Per Magne Eggesbø hos Eros AS uttalte i den forbindelse

– Vi har sett de nye kravene som er på vei inn i bransjen. Derfor ønsket vi å kjøre en grønn linje helt fra start. Dette gjelder både produksjonsmessig og operativt.

M/S «EROS» fører NOR flagg med Ålesund som registreringshavn og har DNV klasse ✠1A1 Fishing Vessel Ice C, E0 med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 77,50 m
Lengde b.p.p.
68,40 m
Bredde
16,60 m
Dybde i riss til sh.dk.
10,05 m
Dybde i riss til h.dk
7,50 m
Lastekap.
ca. 2300 m3
GT
4027
NT
1208
IMO nr.
9617973


Dekk

Triplex har levert et nyutviklet notleggesystem til fartøyet, samt en 25 tonns notvinsj og tre dekkskraner. Den største endringen fra tidligere er at notleggekranen blir montert mot babord skott. Dermed kan det velges en enklere og lettere bærestruktur med forbedret tilgang til den innebygde notbingen via stor luke i taket. Det gir mulighet for lagring av trålnøter og annet utstyr samt god servicetilgjengelighet. Notleggekranen festes til en vertikalmontert vogn som kjøres i hele notbingens lengderetning. Kranarmen som påmonteres vognen, er teleskopisk og svinges i et område på vel 100 grader, og notrullen svinges 180 grader i horisontplanet. Foruten selve notleggekranen, består systemet av mellomrull med hydraulisk operert pressrull, flålegger som separerer og legger flålinen på ønsket plass i notbingen og grunnlegger som separerer og legger grunnlinen foran i notbingen.

Dekksmaskineri leveransene kommer fra RRM og Rapp Hydema, der sistnevnte har levert ankervinsj, samt fiskepumpe. RSW anlegget er levert av Teknotherm, og vacuumsystemet er fra MMC Tendos. Pro-Steel har supplert landganger til fartøyet. Vindusleveransen kommer fra Bohamet med viskere fra Seematz, ankerutrustningen er fra Sotra Marine Produkter, mens trålblokker er levert av Møllerodden. Libra Plast har levert utvendige dører, og Luminell har stått for flombelysning.

Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og katodisk beskyttelse er utført av Active Cathodic Protection. Redningsutstyret omfatter blant annet 2 x 25 personer Viking redningsflåter og Norsafe Midget 530 MKI MOB-båt i kran fra Noreq.

Maskineri

Det hybride fremdriftssystemet fra RRM består av en MaK 8M32C hovedmotor med ytelse på 4000 kW v/600 rpm levert av Pon Power, RRM propellanlegg og RRM 1500 AGHC-V-KSC56 reduksjonsgear. RRM har også levert styremaskin (Tenfjord) og flapror. RRM leveransen inkluderer dessuten automasjons-/alarm system type Acon.

Fartøyet er videre utstyrt med to RRM TT1650 sidethrustere og en type TT2200. Strømforsyningen besørges av to CAT C32 Genflex motorer hver på 910 kW, og nødeaggregatet er type CAT C9 DI-TA, levert fra Pon Power.

Allweiler har levert pumper og hydrofor, kompressorer er fra Sperre og Atlas Copco og Alfa Laval og RWO har stått separatorer. Ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo, og tankpeileanlegg hører inn i RRM-pakken. Proviant kuldemaskineri kommer fra KuldePartner. Eksosoppheng er en Vibratec AB leveranse, og Ulmatec Pyro har sørget for kjelutrustningen. Øwre-Johnsen har levert CJC filter.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av et slukkingsanlegg fra Wilhelmsen Technical Solutions.

Diverse

«EROS» har lugarinnredning for 25 personer. R&M Ship Interior har hatt innredningsleveranser, og styrehusstoler er fra NorSap. Jets har levert toalettsystemet til båten. Mare Safety har fremskaffet Beha bysseutstyr.

Hareid Elektriske Teknikk AS har utført de elektriske installasjonsarbeidene, og det elektroniske utstyret kommer fra Thor Falkevik AS. Fangstkontrollsystem er fra Scanmar, og Sevi har levert skjermbasert styringssystem til vaske- og rensesystem.

Nordea har medvirket med finansiering, og forsikringen er plassert hos Møretrygd.

Larsnes Mek. Verksted skal levere søsterfartøyet med bnr. 53 til Kings Bay AS i desember og bnr. 51 til Straumberg AS sommeren 2013.