M/S «FUGLØYHAV»

Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland leverte sitt byggenummer 143, snurper/snurrevadbåten «FUGLØYHAV», til Lenangen Fiskeriselskap AS, Nord-Lenangen den 15. juni 2011. Fartøyet er bygget etter Seacon SC34 design, utviklet av Seacon AS, Måløy.

Skroget er bygget i Russland og tok veien via Polen for sandblåsing og maling før det ankom Vaagland. Prisen for nybygget kommer på ca. 80 millioner kroner.
«FUGLØYHAV» tilfredsstiller kravet om max. 300 m3 lastekapasitet, men er optimalisert innenfor 500 BT når det gjelder regelverk og sjøegenskaper. Båten skal drive tradisjonelt kystfiske etter både pelagisk- og hvitfisk og er rigget for not og snurrevad. Konstruksjonen har hatt fokus på design, komfort, miljø og fangskvalitet.
Lasterommene er konstruertmed tanke på føring av sild og makrell i gode RSW-kjøletanker. To av rommene er arrangert som kombinerte RSW-tanker/fryserom og har kapasitet på 182 m3 for lagring av frosne produkter av hvitfisk som torsk og sei. På hoveddekk er det egen avdeling for behandling av hvitfisk med blant annet komplette sløyemaskiner.
Fartøyet er bygget i henhold til DNVs regler 1A1-Fishing, for godkjennelse i Sjøfartsdirektoratet for Bankfiske II.
M/S «FUGLØYHAV»
Hovedddata:

Lengde o.a. 34,07 m
Lengde b.p.p.
28,00 m
Bredde på spant
9,50 m
Dybde i riss til h.dk.
4,30 m
Dybde i riss til sh.dk
6,60 m
Dypgang
4,80 m
RSW
298 m3
GT
499
IMO
9576246

Tankkapasitetene er 97 m3 brennolje og 18 m3 ferskvann.
Maskineri
Fremdriften besørges av en Mitsubishi S12R dieselmotor med ytelse på 736 kW v/1500 o/min. Motoren er koblet til et Helseth propellanlegg med vingediameter 2540 mm via et Finnøy Gear & Propeller G50 F reduksjonsgear. Fremdriftsmaskineriet gir båten en fart på ca. 12 knop i lastet tilstand.
Styremaskinen er type Tenfjord, og for best mulig manøvrering har fartøyet to Brunvoll sidepropeller, hver på 325 hk. Strømforsyningen besørges av to Nogva Scania DI 16 hjelpemotorer hver på 400 kW med Stamford generatorer. I tillegg kommer akselgeneratoren på 780 kVA.
Allweiler og ABS Pumper har begge levert pumper, og ventilasjonsanlegget kommer fra Wangsmo. R&M Ship Interior har utført isoleringsarbeidene, og tankpeileanlegg er type Umas. Ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo, og Øwre-Johnsen har levert CJC filterseparator.
Brannslukkingsanlegget er fra Tyco med alarmanlegg fra Elmarin.
Dekk
RSW anlegget er levert av Norsk Kulde og har kapasitet på 515 kW. Vacuumpumpesystemet er fra Cflow Fish Handling. Hovde har levert vinsjutstyr som to ankervinsjer, en capstan, to snurpe-/snurrevadvinsjer, en ørekallvinsj, to hjelpevinsjer og en slangetrommel. Triplex har hatt leveranser som notvinsj på 12 tonns kapasitet, notleggerkran på 30 t/m, en type KN 24 på 24 t/m og en fiskepumpekran på 16 t/m. Fiskepumpe er fra Karmøy Winch.
Vinduer er levert av Bohamet, og ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter. Libra Plast har levert utvendige dører, og lyskastere kommer fra Norselight. Fartøyet er oppmalt med Hempel malingsprodukter, og Team Protec har utført arbeidet.
Erling Haug har levert Viking redningsflåter og MOB-båt type Narwhal med davit fra MB Hydraulikk.
Innredning
Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for mannskapet på 10 personer med blant annet enmannslugarer med egne dusj/toalett og en romslig messe/salong med egen spiseavdeling. R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene, og toalettsystemet er en Jets leveranse.
Elmarin AS har utført både de elektriske og elektroniske installasjonsarbeidene.