«Havila Capella» er den første av fire nye kystrutefartøy som Tersan Skal levere til Havila Kystruten. Foto: Havila Kystruten
«Havila Capella» er den første av fire nye kystrutefartøy som Tersan Skal levere til Havila Kystruten. Foto: Havila Kystruten

MS «Havila Capella»

Havila Kystruten tok levering av det første kystrutefartøyet, «Havila Capella», i begynnelsen av november.

Det var i mars 2018 det ble klart at Havila Kystruten AS hadde fått tilslag på fire skip i Samferdselsdepartementets Kystrute-konkurranse. 

Etter det har prosjektet vært rammet av en rekke utfordringer for å få skipene ferdig. Først gikk det spanske verftet som skulle bygge to av skipene konkurs. Dermed ble byggingen av alle fire fartøy flyttet til Tersan-verftet i Tyrkia. Så kom koronapandemien på toppen av det hele. Nå er det første skipet, «Havila Capella», ankommet Norge og man gjør seg nå klare for å starte med seilinger langs norskekysten.

Hav Groups datterselskaper, HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Norwegian Greentech har alle hatt en viktig rolle i utviklingen av de nye fartøyene.  

- Vi har vært med på å utvikle og levere en rekke løsninger som sammen gjør dette fartøyet i stand til å seile den grønneste seilasen langs norskekysten, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA, som har hovedkontor i Fosnavåg. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Havila Capella» 
 • Verft: Tersan Shipyard
 • Byggenummer: 1093
 • Design: Hav 932
 • Lengde: 124,1 meter
 • Bredde: 22 meter
 • Tonnasje: 15471  
 • IMO-nummer: 9865570 
 • Rederi: Havila Kystruten
 • Motor: Bergen Engines
 • PM tunnel-thruster: Kongsberg Maritime 
 • Azipull Propell: Kongsberg Maritime
 • Batteripakke: 6102 kWh fra Corvus
 • Navigasjon & Kommunikasjon: 
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Palfinger Marine Safety
 • Kapasitet: 640 passasjerer

HAV Design har designet det topp moderne skipet og dermed spilt en sentral rolle i utviklingen av fartøyet som inneholder en rekke teknologiske nyvinninger for å sikre lavest mulig driftskostnader og utslipp. Maksimalt tilpasset skrog og utstyr, utviklet med simulatorbasert design som blant annet hensyntar faktiske vær-, vind- og bølgeforhold på ruten, har gitt et skip som er vesentlig mer energieffektivt og miljøvennlig enn myndighetenes krav i kystrutekontrakten.

Norwegian Electric Systems (NES) har levert en av verdens største skipsbatteripakke til fartøyet, samt et hybrid gass-elektrisk fremdriftssystem og smarte kontrollsystemer fra bro til propell. Batteripakken har en kapasitet på 6.100 kilowattimer, mer enn dobbelt så mye som de største batteriferjene.

- Den store batteripakken gjør at Havila Kystruten kan innfri kravene til utslippsfri seiling i verdensarvfjordene flere år før regjeringens krav inntrer i 2026, sier Gunnar Larsen. 

NES har også levert det integrerte navigasjonssystemet Raven INS, generatorer, komplett tavlesystem, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem til skipet. 

FreeCO2AST

Norwegian Greentech (NGT) leverer ballastvannrensesystem til fartøyet. NGT har siden starten i 2010 bygget stein på stein, og mye av tiden har gått med til produktutvikling, testing og typegodkjenning.  Resultatet er et rensesystem med det minste fotavtrykket og laveste energiforbruket på markedet. 

Fremdriftssystemet om bord er også forberedt for installasjon av neste generasjons teknologi med bruk av hydrogen og brenselceller. Med hydrogenenergi vil skipet kunne seile betydelige deler av kystruten fra Bergen til Kirkenes helt utslippsfritt.

Med støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, utvikler Havila Kystruten og HAV Groups datterselskaper HAV Design, NES og HAV Hydrogen nå et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan tas i bruk på et av kystruteskipene til Havila Kystruten. Prosjektet heter FreeCO2AST og støttes også av forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Protech. 

Brynjard Ulvøy, kaptein på Havila Capella på turen til Norge og første rundreise, Anton Abrahamsen, Arnstein Larsen, Per Sævik, eier, Claus Andreassen, Else Kristine Tjessem, hotellsjef, Stephan Rossedalen og Bent Martini, administrerende direktør. Foto: Havila Kystruten
Brynjard Ulvøy, kaptein på Havila Capella på turen til Norge og første rundreise, Anton Abrahamsen, Arnstein Larsen, Per Sævik, eier, Claus Andreassen, Else Kristine Tjessem, hotellsjef, Stephan Rossedalen og Bent Martini, administrerende direktør. Foto: Havila Kystruten

Enova mener Havila Kystrutens satsing er viktig, fordi satsingen åpner opp for innovative løsninger som ikke har vært utprøvd i bransjen tidligere.

- Dette prosjektet viser deres offensive holdning for å kunne nå målet om nullutslipp, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

- Uavhengig av om fremdriftssystemene for skip er basert på batteri, hydrogen eller en kombinasjon av energibærere, så må fartøyene bli mer energieffektive. For at Enova skal nå sitt mål om få fram konkurransedyktige nullutslippsfartøy, er derfor slike prosjekt uhyre viktige.

Enovas støtte til prosjektet er på nesten 88 millioner kroner. 

«Havila Capella» er 124,1 meter lang, 22 meter bred og har en passasjerkapasitet på 640

Norske møbler

Når turister og andre reisende skal slappe av på seilingene langs kysten, gjør de det i norske møbler. Stoler og sofaer kommer fra Brunstad, Fora Form og Ekornes på Sunnmøre. Når det er på tide å få seg noen timer på øyet, kan både passasjerer og mannskap sove på madrasser fra Recticel på Åndalsnes. 

Fellesområdene med lounger, atrium og konferanserom, kafè, buffetrestaurant og a la carte-restaurant er alle utstyrte med sittestoler og hvilestoler fra disse norske møbelprodusentene. 

En annen norsk leverandør som er en del av prosjektet er Norwegian Marine Interior (NMI) i Molde. I samarbeid med arkitektkontoret Steen Friis Design har de planlagt, designet, og leverer installasjon, møbler og interiør i fellesområdene til de fire nye kystruteskipene. 

Daglig leder i NMI, Stein Haugen og prosjektleder Sigurd Viseth sier det har vært både givende og spennende å være med å arbeide frem så store og helt nye passasjerskip med en tydelig bestilling om å gi de reisende en trygg og komfortabel selas, samtidig som det skal speile både den norske naturen og ta i bruk norske leverandører. 

Norsk Hydro fikk kontrakten med å levere aluminiumsløsningene til toppseksjonene av skipet. Fordelen med aluminium er muligheten til å designe ekstruderinger med et veldig høyt styrke-til-vekt forhold sammenlignet med stål. Ved å velge aluminiumekstruderinger fra Hydro var det mulig å forbedre skipenes forskyvnings- og dypgangsutfordringer. Samtidig førte valget av aluminium fremfor stål til at den totale vektreduksjonen for det aktuelle området ble cirka 50 prosent.

Utstyr: 

Alle de fire skipene får en stor utstyrspakke fra Kongsberg Maritime, inkludert azipull fremdriftspropeller med permanent magnet teknologi (PM), PM tunnel-thrustere og stabilisatorer. Kongsberg Maritime har også levert skipets LNG-system, som inkluderer fire LNG-motorer fra Bergen Engines.

Fra en av lugarene om bord. Foto: Havila Kystruten
  
 
  

 
         
       
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		       
      
      

    Fra fellesområdene på «Havila Capella». Foto: Havila Kystruten
Fra en av lugarene om bord. Foto: Havila Kystruten Fra fellesområdene på «Havila Capella». Foto: Havila Kystruten

LNG-bunkring i Bergen besørges av selskapet Gasnor, med bunkringsfartøyet «Bergen LNG» (Ex. «Oslo Tank»).    

Corvus har levert den massive batteripakken på 6102 kWh med batterier at typen Corvus Orca Energy. 

Vestnes Turkey har stått for interiøret i lugarene på dekk 4 og 5, mens mannskapslugarene innredet av Accomar Turkey.

Sunncom har levert en stor pakke bestående av automatisk telefonsystem, PA/GA-system, batteriløst telefonsystem, TV-AV og underholdningstjenester, CCTV, INtercall Care System, UHF Repeater system, Central lock system, skipets WiFi nettverk og Central Clock System.
Teknotherm har levert komplette HVAC systemer for hele skipet. Det inkluderer Air-Condition, ventilasjon, oppvarming, kjøling, proviantkjøleanlegg og varmepumper.

Vannrensesystemet kommer fra Norwater AS. Pumper i maskinrom er levert av Allweiler GMBH. Lastekraner er levert av Marsis Dis Ticaret. Utvendige dører kommer fra Libra Plast og IMS Technologies. Heiser på det nye fartøyet er besørget av Electromecanica Del Noreste. 

Lys og signalutstyr, samt lanterner og typhoon er levert av Glamox Aquasignal. Livbåter og utstyr kommer fra Palfinger Marine Safety. Survitec har levert brannslukkingsutstyr. Sanitæranlegget er levert av Jets Vacuum. 

Skipet er av designet av HAV Design, med typebestemmelsen 932 og klasset av DNV.