M/S «HAVSTÅL»

Havstål AS, Ålesund kunne 4. august overta den 90 fot store fiskebåten M/S «HAVSTÅL» fra Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland som båtbyggeriets byggenummer 139. Nybygget er verftets eget design, og Atlantkonsult Marine AS har utført klassetegninger og foretatt beregninger. Gudmor var Marit Bjørkevåg.

Båtens størrelse tilsvarer det som er maksimum for båter i kystflåten. Nybygningskontrakten ble undertegnet i desember, og åtte måneder senere var altså fartøyet klar for drift, hvilket er nokså spesielt i disse travle verftstider. Det nye fartøyet har torskekvote, men skal også fiske etter sei, sild og makrell. Med 9m bredde gis det god plass ombord, og det fremheves at fartøyet har tre motorer for strømproduksjon. Nothalingsutstyret er kraftig og moderne som seg hør og bør. «Havstål» er videre utstyrt med tre store sløyemaskiner.
Reder Henning Veibust har også en havgående båt, «Havskjer», og sendte tidligere i år «Havfisk» til opphugging.

M/S «HAVSTÅL» er bygget i henhold til Sjøfartsdirektoratets regler for Bankfiske II. Båten har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 27,48 m
Lengde b.p.p 23,99 m
Bredde på spant
9,00 m
Dybde i riss til h.dk. 4,15 m
Dybde i riss til sh.dk
6,50 m
Dwt
317
Draft 4,60 m
RSW
150 m3
GT
329
NT
131

Tankkapasitetene er 64 m3 brennolje og 14 m3 ferskvann. Vannballast kapasitet er 17 m3.

Vaagland Båtbyggeri AS skal levere bnr. 140, et seismikkfartøy for Sanco Holding, i mai 2008 og bnr. 141 til samme rederi i januar 2009.