Brønnbåten «Kristoffer Tronds» er overlevert fra Astilleros de Murueta til Alsaker Fjordbruk. Foto: Astilleros de Murueta
Brønnbåten «Kristoffer Tronds» er overlevert fra Astilleros de Murueta til Alsaker Fjordbruk. Foto: Astilleros de Murueta

MS «Kristoffer Tronds»

Alsaker Fjordbruk har fått overlevert sin nye brønnbåt, «Kristoffer Tronds», fra det spanske verftet Astilleros de Murueta.

Det Onarheim-baserte selskapet har smolt på fire settefiskanlegg, syv matfiskselskap med litt over 20 lokaliteter, egen rognkjeksproduksjon og eget fiskeslakteri. Det stiller også krav til brønnbåtene. 

- En konvoi av Alsaker-båter fulgte den stolte skuten inn til Onarheim og dypvannskaien i Nedrevåge. Der ventet Onarheim Musikklag med festmusikk, og folk stod og vifta med flagg og ønsket velkommen! Det var rene 17. mai stemningen, skriver selskapet på egne nettsider om da brønnbåten kom hjem til Norge. 

Stadig strengere krav gjør at mange må bygge om båtene for å oppfylle behovene næringen trenger. Brønnbåtene brukes også til langt mer nå enn for 5–10 år siden. Det er ikke bare transport av fisk, men varmtvannsbehandling, avlusing og sortering.

MMC First Process har levert en stor fiskehåndteringspakke til det nye fartøyet, hvor det er lagt stor vekt på fiskevelferd. I tillegg skal systemet være fleksibelt og kunne utføre det meste av vanlige operasjoner i markedet. 

Den drøyt 90 meter lange brønnbåten er designet av Salt Ship Design på Stord, og har en brønnkapasitet på mer enn 5000 m3. 

- Salt har jobbet tett med Alsaker i lang tid for å studere operasjonelle krav til en moderne og effektiv brønnbåt. Det er veldig spennende og lærerikt å få lov til å samarbeide med et team av slike førsteklasses oppdrettsferdigheter og sterkt engasjement. Samarbeidet med Alsaker og MMC First Process, som har levert fiskehåndteringspakken har resultert i et svært effektivt fartøy med unik driftsfleksibilitet.

«Kristoffer Tronds» er klasset av DNV med notasjonene ✠ 1A, E0, BATTERY SAFETY, SCR.

Utstyr: 

Yanmar har levert hovedmotorene til det nye fartøyet av typen Yanmar 6EY22ALWS 5x 1.370 Kw. Yanmar har også levert SCR-system. Elektriske motorer er av typen NES NEM J500 LB6.

Finnøy Gear & Propeller har levert gear av typen 2G42-60 og propeller av typen P78.30.300.4D-HS. Generator er en NES NEG 500LA8. Havnegenerator er en Volvo Penta D13MG. Tunellthrustere er levert av Brunvoll og er av typen FU63LTC1750. 

MMC First Process har levert den omfattende fiskehåndteringspakken på fartøyet. Fiskepumper og avlusingssystem er levert av Optimar. Videre er fartøyet utstyrt med fire Triplex kraner levert av MacGregor, og malt i maling fra Carboline. Varmesystemet er levert av Ulmatec Pyro. 

Hoveddata:

 • Navn: «Kristoffer Tronds»
 • Verft: Astilleros de Murueta
 • Byggenummer: 320
 • Design: Salt Ship Design
 • Lengde: 90,7 meter 
 • Bredde: 18,6 meter
 • Tonnasje: 5919
 • IMO-nummer: 9862011 
 • Rederi: Alsaker Fjordbruk
 • Motor: Yanmar 6EY22ALWS 5x 1.370 Kw
 • Elektriske motorer: NES NEM J500 LB6
 • Gear: 2G42-60 fra Finnøy Gear & Propeller
 • Propell: P78.30.300.4D-HS fra Finnøy Gear & Propeller
 • Generator: NES NEG 500LA8
 • Tunellthruster: FU63LTC1750 fra Brunvoll
 • Kraner: Triplex fra MacGregor
 • Fiskehåndteringsutstyr: MMC First Process