Bildet viser søsteskipet «Njord Viking»
Bildet viser søsteskipet «Njord Viking»

M/S «MAGNE VIKING»

Rederi AB TransAtlantic fikk overlevert det tredje nybygget i serien på fire enheter fra Astilleros Zamakona S.A. i Bilbao, Spania den 29. juli 2011 som verftets byggenummer 669. Skipet er bygget etter VS 4622 CD AHTS designet. Samlet kontraktssum for alle fire nybyggene er cirka Euro 224 millioner. De to første skipene i serien var «Loke Viking» (SR 4/2010) og «Njord Viking» (SR 1/2011).

Skipstypen er konstruert for å kunne takle kravene om effektive, trygge og miljøvennlige operasjoner i Barentshavet og andre lignende farvann.
Rederi AB TransAtlantic driver innen to forretningsområder, Offshore/Icebreaking og Industrial Shipping. Totalt er flåten på 54 skip. Etableringen av Trans Viking i Danmark med offshore operasjoner ventes fullført innen årets utgang. Offshore divisjonen har nå syv fartøyer og ett nybygg.
M/S «MAGNE VIKING»
Skipet er registrert i DIS og skal innledningsvis arbeide i Nordsjømarkedet. Et kort oppdrag for Statoil er utført når dette skrives, og fartøyet er ledig for nye oppdrag.
Skipet har et de-icing system som forhindrer icing i nord-områdene vinterstid. Fartøyet oppfyller NOFO 2009 kravene vedrørende oljeoppsamling og har standby klasse i DNV. Videre er skipet utstyrt med ROV hangar og launching system. Total lastekapasitet er på ca. 6.700 m3 fordelt på 11 tanker.
Nybygget er klasset i DNV til ✠1A1, ICE-1A, Tug Supply Vessel, Standby Vessel, Fi-Fi II, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(3), DEICE, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), Clean Design, Comf-V(3), DK(+), HL(2.8), BIS, TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 85,20 m
Lengde b.p.p.
76,20 m
Bredde største
22,00 m
Dybde i riss
9,00 m
Draft
7,60/7,00 m
Dwt
ca. 4.500
GT
ca. 5100
Dekksareal
750 m2
Bollard pull
220 t
IMO
9423839

Tankene har kapasitet for 1960 m3 diesel olje, 1247 m3 ferskvann, 1270 m3 drill water, 965 m3 liquid mud, 821 m3 brine og 240 m3 dry bulk.
Maskineri
Fremdriftsmaskineriet utgjøres av fire MaK hovedmotorer, to stk. type 8 M 32C med ytelse på 4000 kW og to stk. type 6 M32 C på 3000 kW som er koblet til to Berg CPP propellanlegg via Flender reduksjonsgear. Fart og bunkersforbruk oppgis som (cirka) 17 knop / 60 m.tonn per døgn, 15 knop / 32 m.t., 12 knop / 16 m.t. og 10 knop / 9 m.t.
Tenfjord styremaskineri betjener to Becker ror, og for å oppnå best mulig manøvreringsegenskaper er fartøyet utstyrt med Brunvoll sidethrustere, to forut på 735 kW, en på 2200 kW og 2 akter på 735 kW.
Strømforsyningen besørges av to CAT C 32 hjelpemotorer hver med ytelse på 750 kW og to Leroy Somer akselgeneratorer hver på 2500 kW.
Pumpeutrustningen er fra Bombas Ascue, Sperre og Atlas Copco har levert kompressorene og separatorene er fra Alfa Laval. DEC Marine har levert SCR-systemet, og evaporator er fra Facet. Tero Marine har levert Master V2 service- og vedlikeholdssystem til nybygget med integrasjon med Mimic Condition Monitoring Software system.
Diverse
RRM har levert dekksmaskineri, LARS-systemet og SDO AH50 kraner, en 5t/10m og en 3t/10-14,3 meter. Oceaneering står for ROV-operasjonen, og Fire-Fighting Systems har levert Fi-Fi utstyret.
Vinduer er fra Bohamet og viskere fra Seematz. Wortelboer har levert ankerutrustning, og redningsflåter er en Viking leveranse. Incinerator kommer fra Teamtec og toalettsystemet er levert av Jets Vacuum.
Skipet er innredet med lugarplass til 45 personer. Kongsberg Maritime har levert skipets DP2 anlegg.

Det siste skipet i serien, «TransBarents», skal leveres fra Astilleros Zamakona i 2012.