'Multi Quality'
"Multi Quality"

M/S "Multi Quality"

Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland overleverte servicefartøyet M/S «MULTI QUALITY» til FSV Group AS i april 2016 som verftets byggenummer 151. Dette er søsterfartøy til “Multi Safety” som ble omtalt i Skipsrevyen nr. 6/2015.

Fartøyet er designet av Solstrand Trading i nært samarbeid med rederi og verft.

«MULTI QUALITY» beskrives som et frakte- og servicefartøy for oppdretts-næringen og er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Tug, Dynpos(AUT), samt Sjøfartdirektoratets regler for lasteskip med europeisk fartsområde nord for 40 gr.

Maskineri

Det dieselmekaniske fremdriftsanlegget består av 2 x Nogva Scania DI16 71M som hver utvikler 500 hk v/1800 o/min, og som via 2 x Mekanord HS350 reduksjonsgear med oversetning 5,94:1 driver 2 x Helseth 3H140 HSD propellanlegg med vingediameter 1650 mm. Strømforsyningen besørges av 2 x Nogva Scania DI 13 75M motorer på 376 kW. Farten oppgis til ca. 11 knop, og service fart 9,5 knop.

For best mulig manøvrering er båten er utstyrt med to Brunvoll FU37-1000 elektrisk drevne sidethrustere samt to styremaskiner som er levert av PMH. Manøversystem er fra Elmarin, og posisjoneringssystemet er levert Marine Technologies.

Bunkersolje er levert av Esso Energi/Bunker Oil. CjC filterseperator fra Øwre-Johnsen, og hydraulikkrør og komponenter kommer fra Hydra Pipe. Isoleringsarbeidet er utført av R&M Ship Interior.

Dekk/diverse

MB Hydraulikk har levert dekksmaskineri bestående av en 80/20 tonns dobbel varpvinsj, ankervinsj 1-AV-22K2 og 4 x capstans. Hjelpevinsj er type Brevini BWF 4100, og Triplex har levert haikjeft H-100-HD og tauepinner V60. Slepekrok er type Mampaey DCX 18/25 på 25 t kapasitet. De to kranene er levert av HS Marine. Glamox har levert LED-lanterner, samt dekks- og innredningsarmatur.

Innredningen er utført av RM Ship Interior, og styrehusstoler er type NorSap 1500 og NorSap 800. Elmarin har utført både de elektriske og elektroniske installasjonsarbeidene. DP1 anlegget er levert av Marine Technologies.

Hoveddata

Lengde o.a. ....................................................................................... 26,88 m

Lengde b.p.p. ...................................................................................  23,38 m

Bredde på spant ................................................................................11,50 m

Dybde i riss til h.dk. .................................................................... 4,00/4,50 m

Draft .............................................................................................. 3,15 m

GT ....................................................................................................  281

NT ....................................................................................................  111

DW ....................................................................................................255 t

Dekkslast ...........................................................................185 t/6x20’ containere

Lasterom ..........................................................................................125 m3

Bollard pull ........................................................................................ 16 t

IMO nr. .......................................................................................... 9781944

Tankkapasitetene er 63 m3 brennolje og 15 m3 ferskvann.

'Multi Quality'
"Multi Quality"