"Polar Empress" blir en del av flåten til det nye seismikkselskapet. Foto: GC Rieber Shipping

M/S «POLAR EMPRESS»

– seismikkskip fra Myklebust Verft

Myklebust Verft AS, Gursken overleverte seismikk survey fartøyet M/S «POLAR EMPRESS» til GC Rieber Shipping AS den 26. mai 2015 som verftets byggenummer 369. Skipet er av Skipsteknisk ST 324 XT design, og skroget er bygget ved Crist Shipyard i Polen.

Nybygget ble døpt av Liv Hokholt i en seremoni ved verftet den 16. april. Prisen for nybygget ble oppgitt til cirka 700 millioner kroner da kontrakten ble undertegnet i februar 2013. Kontrakten inneholdt den gangen også en opsjon som måtte erklæres innen august 2013 hvis den skulle benyttes. 70 prosent av kjøpesummen er finansiert gjennom et langsiktig lån trukket opp i DNB, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Skipet er chartret av Dolphin Geophysical for fem år pluss befrakters opsjoner for 2 x 3 år og startet sin virksomhet med et oppdrag i Barentshavet. Også de andre tre GC Rieber skipene er beskjeftiget hos Dolphin Geophysical.

Nybygget var blant de nominerte kandidatene til Skipsrevyens “Ship of the Year 2015” pris.

M/S «POLAR EMPRESS»

Dette er det største seismikkskipet i GC Rieber flåten, og beskrives som et av verdens største og mest avanserte seismikkskip. Skipets konstruksjon gjør det spesielt egnet for operasjoner i arktiske strøk som er et av GC Rieber Shippings strategiske satsings- og kompetanseområder.

Skipet er en videreføring av GC Rieber Shippings foretrukne grunnkonsept, som kjennetegnes av høy slepekraft kombinert med slankt skrog og høy transitthastighet – som i fellesskap gir markedsledende produktivitet og årsproduksjon.

Med en slepekraft på over 260 tonn, kan skipet effektivt taue 22 streamere. Skipets høye transitthastighet på 19 knop muliggjør rask reposisjonering i et tiltagende globalt seismikkmarked. Isklassen innebærer at reposisjonering også kan skje gjennom områder med is, som gir flere alternativer for rask reposisjonering og utvidet skytesesong i bakenforliggende isfrie områder.

Skipet et høykapasitets 3D seismikkskip og har isklasse ICE-1A*, og nettopp trading i islagte farvann har vært selskapets varemerke siden starten. Skipet er bygget til klasse i DNV GL med notasjoner @1A1, ICE-1A*, SPS, COMF-V(2), HELDK-SH, RP, E0, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, VIBR DK(+), BIS, TMON. Skipet fører NOR flagg og har følgende

Hoveddata:

Lengde o.a. ................................................................................................................................... 112,60 m

Lengde b.p.p. ....................................................................................................................... 102,20 m

Bredde max. (akter) ..................................................................................................................... 25,80 m

Bredde mld. ................................................................................................................................... 21,50 m

Dybde i riss ................................................................................................................................ 9,00 m

Draft max. ............................................................................................................................... 7,20 m

DW......................................................................................................................................... ca. 4.200 t

GT ............................................................................................................................................... 10146

NT ....................................................................................................................................................... 3044

Bollard pull .................................................................................................................................. ca. 275 t

IMO nr. ............................................................................................................................... 9687370

Bunkerskapasiteten er ca. 3200 m3 og ferskvannskap. er på 517 m3.

Dekk

Streamers er type Q-Marine m/positioning & steering Q-Fin. Airguns er type Bolt LL opptil 10.000 cu.in. in @2000 psi, og tre kompressorer er type LMF 1695 SCFM. Gun control system er type TRISO Source Synchronizer System. Kongsberg Evotec har levert seismikkutstyr, bl.a. streamervinsjer, 12 x 12.000 meter og 8 x 10.000 meter samt 8 x 1200 m gun vinsjer.

Skipet er utstyrt med helidekk S-92 fra Marine Aluminium. Norwegian Deck Machinery har blant annet levert hydraulisk vinsjpakke bestående av bl.a. to capstans på 10t og ankerspill. Leveransen av kraner fra TTS Ships Equipment omfatter 2 stk. 12t/22 meter og MacGregor Norway har levert 1,5t proviantkran. Servi har levert lukehydraulikk.

G.J. Wortelboer jr. BV har forestått anker og kjetting, og lanterner, lyskastere og tyfon er leveranser fra Tranberg. Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer.

Redningsutstyret omfatter blant annet livbåter m/davit fra Noreq Fender, redningsflåter fra Survitec, seismisk arbeidsbåt fra Jemar Norpower og MOB-båt m/davit fra Maritime Partner.

Innredning

M/S «POLAR EMPRESS» er innredet for 70 personer, og møbler er fra Ekornes Contract og VAD. Styrehusstolene er leveranser fra Alu Design. Baderomsmoduler, paneler på innvendige skott samt A- og B-dører er fra Contech. Mare Safety har levert bysseutstyr, og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum. Bjørdal Industrier har stått for rekkverk og trappper. Incinerator er en TeamTec leveranse, og Delitek har supplert DT-200 series waste handling system.

Elektro installasjonene er utført av Hareid Group som også har tatt seg av det elektroniske utstyret ombord. Kongsberg Maritime har levert IAS og DP-anlegget. Autopilot er type L3 Nacos Trackpilot.

Maskineri

Skipets fremdriftssystem innfrir høye krav til redundans, og med CLEAN DESIGN sertifisering overgår skipet de seneste internasjonale miljøkrav.

Fremdriftssystemet er levert av MAN Diesel & Turbo og utgjøres av 4 x MAN Diesel & Turbo 8L32/44 dieselmotorer hver med ytelse på 4800 kW som driver 2 MAN Alpha VBS1100-ODF propellanlegg ø4200 mm, hver med ytelse på 9600 kW via Flender twin-in/single-out reduksjonsgear type GVLQ 1250 fra Siemens. Gearene er designet for å holde en konstant fart v/750 o/min – to propellhastigheter er valgbare, 120 eller 155 o/min. I MAN leveransen inngår også Alphatronic 2000 remote-control system.

Hjelpemaskineriet består av to Nordhavn/Cummins generatorsett type QSK-60 hver med ytelse på 1800 kW. Nødaggegatet er av type DI13 fra Scania på 300 ekW levert fra Nogva Motorfabrikk. Brunvoll har levert en 1200 kW tunnel thuster forut og en 880 kW akter.

Gesab har levert thermal oljesystem, og et working/urea air system er fra Tamrotor Marine. IKM Instrutek har supplert utstyr for støy- og vibrasjonsmåling. Allweiler har stått for pumpeutrustningen, og vannkjøler kommer fra Ing. Per Gjerdrum. Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval. En thermal oil heater (exhaust heated) er type CAT600V40B100.

Aeron Miljøteknikk har levert ventilasjonsanlegget, og isoleringsarbeidet er utført av Isopartner. AM Instrumentering har levert flowmeter, CJC-uniter er fra Dimo og Ahlsell har supplert ventiler. Kulde proviantanlegg er en leveranse fra Huurre Norway. Bunker Oil har fremskaffet bunkers- og smøreolje til fartøyet.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av et Wilhelmsen Technical Solution vanntåke brannslukkingssystem.

Kleven verftene skal fremover levere bnr. 374 til Rem Offshore (Rem Arctic), bnr. 378 til Olympic Shipping (Olympic Nike), bnr. 366 MT 5006 ESV design i juni, bnr. 376 (Grand Canyon II) til Volstad, bnr. 378 til Olympic i juni og bnr. 379 i september til IES Pioneer. I 2016 kommer så bnr. 373 til Østensjø (SALT design) i februar, De Beers’ subsea mining fartøy i juni, et MT 5006 MKII ESV design i juli og bnr. 382-387 som er Maersk Supply Service nybyggene, mellom oktober 2016 til august 2017.