M/S «Seihav»
M/S «Seihav»

M/S «Seihav»

Lørdag den 8. oktober 2016  leverte Fitjar Mek. Verksted AS sitt bnr. 38, den dieselelektriske brønnbåten «Seihav», til Seistar Holding AS, Torangsvåg.

Som så ofte ellers når det gjelder båter fra FMV, er det Heimli Ship Design som har tegnet båten. Typebetegnelsen på denne er LFC4000 og referer til båtens lastekapasitet på ca. 4000 m3. Dette gjør den til en av verdens største brønnbåter. Skroget er bygget ved Vard Braila, Romania. Man antar at kontraktsprisen var nærmere 300 millioner kroner.

M/S «Seihav» arbeider for Lerøy Seafood Group, som i fjor kjøpte seg inn i brønnbåtrederiet og eier nå halve selskapet sammen med rederbrødrene Arne, Tore, Hans og Edvard Bakke. Brønnbåten skal frakte levende fisk, blant annet laks og ørret fra merdene til slakteriet i Brandasund – og smolt fra smoltanlegg til merdene. Båten skal også brukes til sykdomsbehandling av fisk, og fartøyet har det nyeste utstyr og teknologi for behandling og transport av levende fisk installert.

Direktør ved Fitjar Mek. Verksted, Hugo Strand, forteller til Skipsrevyen at det var vært et spennende byggeprosjekt.

– Dette er vår første brønnbåt og vi har høstet viktig erfaring med dette prosjektet, sa Strand og viste til at det er mye aktivitet i brønnbåtmarkedet for tiden.

Dette er vår første brønnbåt og vi har høstet viktig erfaring med dette prosjektet.

Direktør ved Fitjar Mek. Verksted, Hugo Strand

M/S «Seihav» er klasset til DNV GL +1A1 E0 med IMO nr. 9773600 og oppgitt DWT på 3000 og GT på 4048. Foruten et avansert lukket system etter de nye standardene fra Mattilsynet kapabelt til å frakte mellom 500 og 550 tonn levende fisk, er «Seihav» utrustet med et elektrisk fremdriftssystem betegnet som No-Loss fra Stadt AS. Sistnevnte karakteriseres ved at systemet ikke genererer elektrisk støy og at det har en tapsfri omformerløsning. 

Maskineri

Stadt har levert det som beskrives som en svært robust hel-elektrisk fremdriftsløsning som tilfredsstiller nyeste klassekrav frå DNV GL. Blant annet er konfigurasjonen bygget opp med at fartøyet har tre uavhengige, elektriske driftsmuligheter koblet opp mot enkeltskruet propell-løsning. Dette skal etter sigende sikre drift på propellen selv ved feil i ett elektrisk system. «Seihav» har dessuten tre like store dieselgeneratorer å dra veklser på, og er fullt ut manøvrerbar selv med bare én av disse i drift. Disse er av type Caterpillar C280-6 levert av Pon Power. Havne-/nødaggregatet er en Scania DI13 75M på 374 kW fra Nogva Motorfabrikk. Totalt skal dette gi maksimal driftssikkerhet samtidig med at dieselforbruk og utslipp er minimale. Konkret omfatter Stadt leveransen:

  • 3000 kW STADT No-Loss drives for elektriske fremdriftsmotorer
  • 2500 kW + 500 kW STADT STASCHO elmotorer , vannkjølte
  • 2 stk. 700 kW elmotorer med styring for sidepropeller
  • STADT 690 V / 440 / 230 V hovedtavler med PMS
  • Distribusjons-transformatorer

Gir- og propellsystem er levert av Finnøy Gir og Propeller AS, mens Brunvoll har levert to thrustere type FU63-LTC1550 hver på 700 kW. Yara har levert skipets SCR eksosrensesystem. Styremaskinen og ror er fra Rolls-Royce Marine. Start- og arbeidsluftkompressorer er fra hhv. Sperre og Atlas Copco. Skipets pumpeutrusting er i hovudsak fra PG Flow Solutions og VestJet. Ulmatec Pyro har levert kjeler. Fiskehåndtering med laste- og lossesystem, hydrauliske skyveskott og transportanlegg er levert av Cflow. Dekksutrustingen består av et hydraulisk maskineri levert av NDM AS med anker- og fortøyningsvinsjer fra Palfinger.  Skude Industri har levert capstan.

Stavanger-selskapet Tranberg AS har bl.a. levert skipets lanterner og søkelys, mens Glamox har levert dekksbelysning og LED. MOB og davit er fra Harding. Gurskøy har forestått landganger og fallrep.

Innredning

Komplett innredning med isolering, lining samt eksosisolering er utført av Lido Marine. Bohamet har levert vinduer og lysventiler. Fronta Ventilasjon har installert fryse- og kjølemaskineriet, mens toalettsystemet er en leveranse fra Jets Vacuum.

Elektronikk Skipets elektroniske utrusting er levert og montert av Vico AS og består blant annet av Furuno S-band radar FAR-2137S, X-band radar FAR-2117, DGPS GP-170, AIS FA-170, Dual TECDIS T-2138, VDR VR-7000, ekkolodd FE-800, fartslogg DS-80, VHF FM-8900, MF/HF FS-1575 samt Mini C Felcom-19 SSAS. Elektriske installasjoner er det Vard Electro som har tatt seg av.

Hoveddata

 Lengde oa

78,75 m
Bredde 16,80 m
Dybde h.dk. 8,30 m
Br.t. 3954
Brennolje 250 m3
Ferskvann 140 m3