Nybygget «Skrova» er overlevert fra Aas Mek til Brønnbåt Nord. Foto: Uavpic
Nybygget «Skrova» er overlevert fra Aas Mek til Brønnbåt Nord. Foto: Uavpic

MS «Skrova»

Like før jul i 2021 overleverte Aas Mek. den hybride brønnbåten «Skrova» til rederiet Brønnbåt Nord. Fartøyet er av verftets eget design, AAS 1202 STDE-Hybrid.

Brønnbåt Nord Lofoten AS er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. 

Dette er andre nybygget verftet leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering av MS «Grotanger» i mars 2021.  

Nybygget skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova og er designet spesielt for å operere i et relativt eksponert og værhardt område. Fartøyet har dieselelektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm-kapasitet. 

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (Peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene, noe som også bidrar sterkt til å redusere utslipp av både støy og eksos til omgivelsene. Båten er også utstyrt med eksosrenseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx.  

«Skrova» har en lastekapasitet på 1200 m3 fordelt på 2 lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken. Det gir en kapasitet på føring av ca 200 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer

Båten er arrangert med innredning for 10 personer, og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober og trimrom.  Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. 

Utstyr: 

Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk hybrid system med PM-elektriske motorer på totalt 1600 kW, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT C32 generator sett på totalt 3760 ekW levert av ABB. 

«Skrova» er videre utstyrt for hybriddrift og har innmontert et ESS – batterianlegg, som benyttes til å ta strøm topper «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m. I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 09 074 M på 217 kW ved 1800 o/min. Styremaskin kommer fra Kongsberg Maritime. 

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropeller på 300 kw akter og 450 kw baug propell. 

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.  

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fiske- og smolttellere fra WingTech AS. For mekanisk avlusing av fisken, er båten også utstyrt med et trippelt Skamik avluser-anlegg med kapasitet på 150 tonn i timen. Ozonanlegget er levert fra Sterner AS.

Laste og lossesystem er levert av MMC First Process, mens PTG FrioNordica har levert RSW-anlegget. 

PG Flow Solutions og Allweiler har levert pumpene om bord. Innredningen er gjort av R&M Ship Interior som også har levert de innvendige dørene, mens Libra Plast har levert utvendige dører. GK Inneklima har levert proviant-kjøleanlegg. 

MOB-båt og kran er levert av Mare Safety. Ankervinsj kommer fra AS Scan, mens Fossen Trading har levert ankerutrustning. Elektronisk utrustning er levert av H.G Marine Electronics. Ventilasjon kommer fra Copra Drift AS. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Skrova» 
 • Verft: Aas Mek. Verksted
 • Byggenummer: 207
 • Design: AAS 1202 STDE-Hybrid
 • Lengde: 63,86 meter
 • Bredde: 14 meter
 • Tonnasje: 1920  
 • IMO-nummer:  9904443 
 • Rederi: Brønnbåt Nord
 • Motor: 4x CAT C32
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: Nogva Scania DI 09 074 M
 • Navigasjon & Kommunikasjon: H.G Marine Electronics
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Intergrated Solutions
 • Livbåter: Certex
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro