M/S «SKULBAREN»
M/S «SKULBAREN»

M/S «SKULBAREN»

Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland overleverte fiskebåten M/S «SKULBAREN» til Skulbaren Rederi AS, Sommarøy 16. mars som byggenummer 138. Nybygget er verftets eget design, og Atlantkonsult Marine AS har utført klassetegninger og foretatt beregninger. Prisen for båten antas å ligge på rundt 35/40 millioner kroner, og hjemstedshavn er Tromsø.

M/S «SKULBAREN» er bygget i henhold til Sjøfartsdirektoratets regler for Bankfiske II.

Båten har følgende hovedddata:

Lengde o.a.
27,48 m
Lengde b.p.p.
23,99 m
Bredde på spant
9,00 m
Dybde i riss til h.dk.
4,15 m
Dybde i riss til sh.dk.
6,50 m
GT
325

De tre RSW tankene rommer tilsammen 150 m3 og mottaksbingene 61 m3. Tankkapasitetene er 64 m3 brennolje og 14 m3 ferskvann. Vannballast kapasitet er 17 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Mitsubishi S12R-MPTK dieselmotor som utvikler 1000 hk v/1490 o/min. Motoren er koblet til et Helseth 4TX550/180-2400 HS propellanlegg via et Finnøy Gear & Propeller G50 F reduksjonsgear med oversetning 6,53:1. Fremdriftsmaskineriet gir båten en fart på ca. 12,6 knop.

Styremaskinen er en Tenfjord, og for bedre manøvrering er det montert to Brunvoll sidepropellere. Strømforsyningen besørges av to Mitsubishi hjelpemotorer med hver sin Stamford generator.

Wangsmo har levert ventilasjonsanlegget, og pumpeutrustningen kommer fra Allweiler og ABS Pumper AS. R&M Industrier har utført isoleringsarbeidene, og brannslukkingsanlegget er fra Alf Lea & Co. Brannvern. Øwre-Johnsen har levert CJC smøreoljefilter.

Dekk
RSW anlegget er en leveranse fra Aquaterm AS, og Cflow Fish Handling har levert vacuumpumpeanlegget. Fabrikkutstyr kommer fra Havøysund Patentslipp,