De to tvillingene «Torland» og «Tor-ön» kunne endelig døpes i slutten av juli. Foto: Karstensen Skibsværft
De to tvillingene «Torland» og «Tor-ön» kunne endelig døpes i slutten av juli. Foto: Karstensen Skibsværft

MS «Torland» og MS «Tor-ön»

I mai 2017 inngikk Karstensen Skibsværft og rederiet Torönland HB i Sverige kontrakt om bygging av 2 nye trålere. Sterkt forsinket er de to søsterskipene «Torland» og «Tor-ön» levert.

Familien Ahlström fra Fiskebäck ved Göteborg, med sine oransje fartøyer, er godt kjent på nordjylland. 

Selskapet Torland Fiske drives og eies av de fire brødrene Olof, David, Simon og Emanuel Ahlstrøm med like store andeler hver. 

Selskapet Tor-ön Fiske AB drives av brødrene Svante, Fredrik, John og Philip Ahlström. 

Fire brødre bak hvert skip, og de er fettere. 

Kraftig forsinket ankom skrogene til de to trålerne Skagen mot slutten av 2019 og begynnelsen av 2020. De ferdige fartøyene ble levert i henholdsvis mars, og juni 2020. De to fartøyene avløser to eldre skip som ble bygget i 2000 og solgt i 2017.

En stor del av rederienes driftsgrunnlag er industrifiske, og de stadig strengere kvalitetskravene også til industrifisk har ført til at det under prosjekteringen har blitt lagt et fokus på RSW-tanker og anlegg, og mulighet for optimal kjøling av fangsten. 

«Torland» og «Tor-ön» er så godt som identiske. Begge er 49,99 meter lange og 13,20 meter brede. På prøvetur hadde de en gjennomsnittsfart på 15,4 knop, og de er klasset av DNV GL. 

Begge er bygget i stål, men styrhuset er bygget i aluminium. Det montert en PTO på hovedgiret, som er beregnet på primær drift av fartøyenes strømforsyning via akselgeneratoren på 2500 kW. For ytterligere strømforsyning er det montert to generatoranlegg. Mens man fisker, og vinsjanlegget er i full drift, vil hovedgirets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Hovedmotoren vil dermed brukes som kraftkilde til til fremdrift og dels til strømforsyningen. På den måten er det ikke nødvendig å ha hjelpemotorene i gang.

Utstyr: 

Fremdriften om bord i de to fartøyene sikres av en hovedmotor av typen Wärtsilä 8L32E2, 2999 kW. Propellanlegget er også fra Wärtsilä, og er av typen WCP 4D1000, d3800 mm. Giret fra Wärtsilä er av typen SCV 85-P56. 

Akselgeneratoren er en vannkjølet Cummins DSG 99 M1, 2500 kW/3125 kVA. Hjelpemotorene er 2x Mitsubishi S6R2, 580 kW levert av Power House i Göteborg. Styremaskinen er en Kongsberg Tenfjord SR662. Roret er av typen Kongsberg Ulstein FB-H mens Brunvoll har levert sidepropellene av typen FU-45-LTC-1550. 

Dekksutstyert bestående av trålvinsj, nettromler, frelservinsj. fortøyningsvinsj, nettsondevinsj og ankervinsj er levert av Karmøy Winch. De har også levert fiskepumpeutstyret og dekkskraner. 

Trålblokkene er av typen BlueLine fra Brdr Markussen. 

RSW-systemet er fra 2x PTG fra FrioNordica, mens C-Flow har levert vakuumsystem. Innredingen om bord er gjort av Maritime Montering med møbler fra Ekornes. Styrhusstolene kommer fra NorSap. 

Hoveddata:

 • Navn: «Torland» «Tor-ön» 
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 447 / 448
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 49,99 meter
 • Bredde: 13,20 meter
 • Tonnasje:  1310
 • IMO-nummer:  9217864/9840116
 • Rederi: Torland Fiske/Tor-ön Fiske AB
 • Motor: Wärtsilä 8L32E2, 2999 kW
 • Gear: Wärtsilä SCV 85-P56
 • Propell: Wärtsilä WCP 4D1000, d3800 mm.
 • Generator: 2x Mitsubishi S6R2, 580 kW
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno og Simrad
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro