Foto: Harald Valderhaug
Foto: Harald Valderhaug

M/S «TROMS ARCTURUS»

– PSV fra VARD Aukra

VARD Aukra overleverte Platform Supply Vessel M/S «TROMS ARCTURUS» til Troms Offshore Fleet 2 AS den 1. februar 2014 som byggenummer 817. Dåpen fant sted i Bergen 31. januar. Skroget er bygget i Romania, ved Vard Braila.

Nybygget er av typen PSV 07, utviklet av verftsgruppen, og er en større versjon av PSV 09 design. Skipet gikk straks in på kontrakt med Statoil og skal primært operere i Nordsjøen og Barentshavet. Skipet skal være et av de største av PSV typen som opererer i norsk farvann.

Manager for skipet er Troms Offshore Management AS. Troms Offshore er et heleiet datterselskap av Tidewater Inc. som har hovedkontor i New Orleans. Troms Offshore opererer en flåte på 13 skip ut fra Tromsø.

Skipet er bygget til klasse i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-C, WINTERIZED BASIC, STANDBY VESSEL, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(2)C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8). Skipet fører NOR flagg og har Tromsø som registreringshavn.

Hoveddata:

Lengde o.a. 94,65 m
Lengde b.p.p. 84,75 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss til h.dk. 8,50 m
Dw ca. 5.660 t
Draft 7,00 m
Dekk 1170 m2/3.400 t
GT 4969
NT 1861
IMO nr. 9694000

Tankkapasitetene er 870 m3 brennolje, 2160 m3 vannballast, 2950 m3 ORO, 1000 m3 liquid mud og 300 m3 dry bulk.

Maskineri

Skipets dieselelektriske fremdriftssystem omfatter 3 x C25:33L-8 Bergen dieselmotorer hver med ytelse på 2560 kW som driver 2 x RRM AZP 100 CP fremdriftspropeller hver på 2200 kW. Nødaggregatet er type Scania DI12, og havneaggregatet Scania DI 16.

Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av RRM sidethrustere, 1 x TCNS 73/50-180 på 880kW og 2 x TT 2400 DP CP hver på 1200 kW. Castrol har levert smøreolje.

Pumpeutrustningen er levert av Ing. Per Gjerdrum, både Sperre og Tamrotor har levert kompressorer og kjelutrustning kommer fra Ulmatec Pyro. Alfa Laval har levert separatorer, og SCR katalysator systemet er fra H+H Umwelt.

Ventilasjonsanlegget er levert av Vard Accommodation, og Wilhelmsen Technical Solutions har supplert nitrogenanlegg. Øwre-Johnsen har stått for filterleveranse, og Optimarin er leverandør av ballastvann behandlingssystemet.

Autronica Fire and Security har levert gas sampling system og brannslukkingsystem.

Dekk

Dekksmaskineri leveransene fra RRM inkluderer ASFA (automatic sea fastening arrangement) og SHOS (safer hose operation arrangement). Aukra Maritime har levert dekkskraner og davit til MOB-båt. Randaberg Industries har levert dry bulk anlegget, og ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. Gurskøy har levert landgang.

Vinduer er fra Bohamet, Libra-Plast har forestått utvendige ståldører og vanntette skyvedører er fra IMS. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og malingsarbeidet er utført av PCS Construction. MPE Cathodic har levert ICCP (impressed current cathodic protection system), boxkjølere og ICAF (impressed current anti-fouling system).

Redningsutstyret omfatter Viking redningsflåter, MOB-båt fra Mare Safety type Mare GTC 700 2VD og diverse redningsutstyr fra Brude Safety.

Innredning

M/S «TROMS ARCTURUS» har innredning for 28 personer fordelt på 14 enkeltlugarer og syv doble. Innredningsarbeidene er utført av Vard Accommodation, TeamTec har levert incinerator og toalettsystemet er en Jets leveranse. Mare Safety har levert byssemaskiner og rustfrie benker og skap.

Vard Electro har utført elektroinstallasjonene og har levert det elektroniske broutstyret. DP2-anlegget er fra Kongsberg Maritime.

VARD Aukra skal levere bnr. 825 til Solstad Offshore i 2. kvartal og bnr. 827 til Simon Møkster i 2015.