M/S «VENDLA»

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fitjar Mek. Verksted AS, Fitjar overleverte M/S «VENDLA» som sitt byggenummer 35 til Vendla AS, Torangsvåg den 12. august 2013. Nybygget er en snurper/tråler av WSD VS 6109 PSTR design. Det er det tredje fartøyet som Wärtsilä har designet for rederiet. Skroget er bygget i Polen ved Maritime Shipyard i Gdansk. Prisen for nybygget antas å ligge på mer enn 200 millioner kroner.

Man må tilbake fem år i tid for å finne forrige SKIPSREVYEN omtale av et nybygg fiskefartøy fra FMV. Da ble «Christina S» bygget for Peter & J. Johnstone Ltd., Aberdeen (SKIPSREVYEN nr. 4/2008).

Da kontrakten ble inngått i juli 2011, var planlagt levering februar 2013. Det het seg den gangen at fartøyet ville bli en modernisert og ny utgave av det skipet rederiet da hadde, et fartøy som hadde fungert svært bra. Den nye designen er forbedret med alt fra skroget til systemene og løsningene ombord. Ett av de viktigste målene var å heve miljøprofilen ved å redusere drivstofforbruket og skadelige eksosutslipp. Det er gjort ved å optimalisere skroglinjene og utstyre skipet med en RRM HSG hybrid akselgenerator og et eksosrenseanlegg. HSG gir fartøyet fleksibilitet til å kunne operere i forskjellige modi, noe som igjen fører til lavere bunkersforbruk og lavere miljøutslipp.

Sikkerheten og komforten til mannskapet har vært andre viktige faktorer for utviklingen av VS 6109. Båten er også utstyrt for å kunne ta oppdrag for Havforskningsinstituttet og oljeindustrien, og det er montert senkekjøl. Denne gjør at det blir gode forhold for instrumentene som sender og mottar akustiske signaler. Med senkekjølen i nedre posisjon opererer den i klart sjøvann uten påvirkning og forstyrrelser som kan komme fra skroget i sterk sjøgang.

Båten har også Hydroacoustic Position Reference (HPR) sjakt med ventil for montering av High Precision Acoustic Positioning fra Kongsberg Maritime for undervannsnavigering.

For å sikre best mulig kvalitet på fisken som leveres til land, er det også lagt ned mye arbeid i utformingen av anleggene som sørger for rask nedkjøling og oppbevaring av fangsten ved bruk av nedkjølt sjøvann (RSW).

M/S «VENDLA» er klasset i DNV med notasjoner ✠1A1, ICE-C, Fishing Vessel, TMON. Fartøyet har Bergen som hjemstedshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 76,44 m
Lengde b.p.p.
67,97 m
Bredde største 15,60 m
Dybde i riss 9,30 m
RSW
2200 m3
GT
2987
NT
896
IMO
9646091

Tankenes kapasiteter er for 550 m3 brennolje og 70 m3 ferskvann.

Maskineri

Fremdriften besørges av en MaK 8M32C dieselmotor som er koblet til Scana Volda reduksjonsgear og propellanlegg. Strømforsyningnen besørges av en MaK 8M25C hjelpemotor. Nødaggregatet er av Volvo Penta fabrikat, levert av Bjordal & Madsen.

Styremaskineri og ror er RRM leveranser, og fartøyet er utrustet med en Brunvoll sidethruster.

Sunn-Vent har levert ventilasjons- og proviant kulde anleggene, og isoleringsarbeidet er utført av Maritime Montering. Allweiler og Vest Jet har levert pumper, separatorer er fra Alfa Laval og kompressorer kommer fra Sperre og Atlas Copco. Kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro, og tank sounding systemet er fra Xtronica.

SCR systemet for NOx reduksjon er levert av H+H Umwelt, og Brødrene Dahl har supplert ventiler/aktuatorer. BKS har utført rørlegging ombord. Smøreolje/bunkersolje er levert av Bunker Oil.

Brannsikkerheten er ivaretatt med et Autronica Fire & Security Flexifog system og et Eltek alarmanlegg.

Dekk/innredning

Karmøy Winch har hatt leveranser som hydraulisk dekksmaskineri, vinsjer og capstan og har også levert fiskepumpe og kraner, samt blokker. Flålegger er en Triplex leveranse.

MMC Kulde har levert sjøvannspumper, og transportanlegget er fra MMC Tendos. Ankerutrustningen er fra Sotra Marine Produkter, og Varde er leverandør av fortøyningsutstyr. Landganger er fra Undertun.

Bohamet har stått for vinduer og lysventiler, Tranberg har levert lanterner, og lyskastere er fra Bergen Group Vest Elektro. Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS.

Nybygget er oppmalt med Hempel malingsprodukter og tankcoating. MOB-båt og davit er Noreq leveranser, og diverse redningsutstyr kommer fra Mare Safety.

M/S «VENDLA» er arrangert med innredning for 20 personer, og innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering, inkludert innredningsdører og -paneler. Samme firma har stått for møbelleveranser. Bysseutstyr er av Beha fabrikat, og toalettsystemet er fra Jets.

Elektroarbeidene er utført av Bergen Group Vest Elektro, og hovedtavle er fra RRM. Bergen Group Vest Elektro har også vært el.teknisk konsulent.

DNB ASA har finansiert nybygget, og forsikringene er plassert i Gard (P&I), Codan og North Edge.

IAS er levert av Smart Automation, og elektronisk utstyr er håndtert av Vico med utstyr fra Furuno, Simrad, Jotron og Sailor.

Bnr. 34 og FMV 204 fra Fitjar Mekaniske Verksted AS, henholdsvis OV “Skomvær” og “Safir”, er presentert annet sted i denne utgave. Levering av bnr. 36 “Harvest” er nært forestående, og bnr. FMV205 til Lerøy Vest skal være ferdig i oktober.