M/S «WITH HARVEST»

– fôrbåt fra Fiskerstrand Verft

Egil Ulvan Rederi AS kunne overta den første av to fôrbåter fra Fiskerstrand Verft AS / Fiskerstrand BLRT AS den 1. august 2014 som verftets byggenummer 77. Fartøyet på nesten 70 meter er bygget i henhold til Multi Maritime designet MM 70 CC LNG, et konsept som rederi og designer sammen har utviklet på oppdrag fra Marine Harvest ASA. Skroget er bygget ved ADA Shipyard i Tuzla, Istanbul. Dette er nybygg nr. 10 mellom designer og rederi. Fartøyet skal døpes i Trondheim sammen med søsterskipet «With Marine» den 15. november i år.

Kontrakten for to nybygg ble initiert på basis av en langsiktig kontrakt med nettopp Marine Harvest for å betjene den nye fôrfabrikken som Marine Harvest har bygget på Valsneset i Bjugn, Sør-Trøndelag. Nybyggets første levering av fiskefôr gikk forøvrig til et anlegg i Sognefjorden. Prisen for de to fartøyene er blitt oppgitt til cirka 450 millioner kroner.

Fartøyet har gass-elektrisk fremdriftsanlegg og lastekapasitet på ca. 5000 m3. Båten har et nyutviklet lukket laste-/lossesystem fra Graintec AS som er utviklet i samarbeid med Marine Harvest og Egil Ulvan Rederi. Lastehastighet er på 300 tonn/time og lossehastighet på 200 t/t. Lossekranen har rekkevidde på ca. 27 meter.

Bunkring av LNG kan skje samtidig med lasteoperasjoner. Fartøyet er arrangert for landstrøm tilkobling.

Egil Ulvan Rederi AS ble etablert i 1919 og er et familie-rederi. Rederiet satser på tonnasje som kan komme inn til de fleste kaier langs kysten. Målet er å ligge i tet når det gjelder drift og materiell av kyst-tonnasje for dermed å kunne gi kunden god service til en konkurransedyktig pris. I dag driver rederiet tre båter, og forrige nybygg ble levert i 2009.

Multi Maritime AS anses å være ledende på design av både fiskefôr- og LNG fartøy. Selskapet utviklet for eksempel verdens første fiskefôrfartøy for bulk, MM 54 CC, allerede i 2003.

Fiskerstrand har med disse to nybyggene befestet sin posisjon i markedet når det gjelder bygging av gassdrevne fartøyer. Tidligere (12/2011) bygget bedriften fergen «Boknafjord» med lengde på nesten 130 meter. Senere kom ombyggingen av «Fjalir» til LNGF «Seagas» som ble ferdigstilt i mars 2013, og som ble kalt for verdens første bunkringsfartøy for LNG. Neste år kommer så de to LNG-drevne fergene som bygges for Boreal Transport Nord.

Med økende lakseproduksjon er det ikke overraskende at norske oppdragsgivere har fått bygget flere nye store fôrbåter de siste to årene. I Skipsrevyen nr. 4/2014 ble M/S «Rubin», bygget i Polen, presentert, og for to år siden bygget tyrkisk verft M/S «Høydal». Begge disse var av samme lengde som dagens nybygg. I mai 2013 ble et annet gassdrevet fôrfartøy levert fra Vard Aukra; M/S «Eidsvaag Pioner» med lengde på 74,7 meter.

M/S «WITH HARVEST»

Båten var som tidligere kunngjort, nominert som en av tre i konkurransen om Skipsrevyens «Ship of the Year 2014». Med lastekapasitet på vel 3.000 tonn beskrives fartøyet som verdens største fiskefôrfartøy for bulk.

Skipet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, ICE-C, General Cargo Carrier, E0, CLEAN, GAS FUELLED, har Trondheim som hjemstedshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ............................................................................................................ 69,90 m

Lengde b.p.p. ........................................................................................................ 66,88 m

Bredde største ...................................................................................................... 17,20 m

Dybe i riss .............................................................................................................. 7,90 m

Draft ....................................................................................................................... 6,60 m

DW ..................................................................................................................  ca. 3.300 t

GT ............................................................................................................................. 3250

Lastekap. ........................................................................................................... ca.3.300 t

Lastekap. volum ............................................................................................. ca. 5000 m3

IMO nr. ............................................................................................................... 9692117

Tankkapasitetene er ca. 125 m3 brutto LNG, ca. 70 m3 marine olje, ca. 30 m3 ferskvann og ca. 1987 m3 vannballast.

Maskineri

Fremdriften besørges av en RR C25:33L9PG motor med ytelse på 2430 kW som via Finnøy G80 reduksjonsgear driver en Finnøy P95.380.V1 controllable pitch propeller. ABB har hatt utstyrsleveranser til fremdriftssystemet.

Strøm produseres av to Scania hjelpemotorer av type DI16 med Stamford generatorer hver på 570 kW. Nødaggregatet er type John Deere 6068TFM50 på 115 kW.

Fartøyet er utstyrt med to Brunvoll FU63 sidethrustere for å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper. Ror er type RR Tenfjord.

LNG anlegget er levert av Cryomar/Aritas. Pumpeutrustningen kommer fra Desmi, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Cflow. Varmevekslere kommer fra Alfa Laval. Ventilasjonsanlegget er levert av Aeron, og kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro. Brannsikkerheten ombord ivaretas av vanntåke slukkesystem for maskinrom, pulversystem for gass fyllestasjon og vannspray for lastetanker – levert av Turoteknikk AS.

Diverse

Adria Winch har levert fortøyningsvinsjer, og Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustning. Kranleveranser er fra Noreq Acta, og Selstad har supplert fortøynings- og slepeliner. Vinduer kommer fra CC Jensen, Libra-Plast har levert utvendige dører og vanntette skyvedører er fra IMS.

Redningsutstyret ombord innbefatterViking redningsflåter, og MOB-båt m/davit er fra Harding. Tranberg har supplert tyfon, og diverse brann- og redningsutstyr kommer fra Erling Haug.

I forbindelse med oppmaling av fartøyet har Scanvi Interyards levert ICAF (impressed current anti-fouling system) og ICCP (impressed current cathodic protection system), og Skarpenord har tilført anoder.

R&M Ship Interior har stått for innredningsarbeidet og -leveranser. Toaletter og sanitærutstyr er Ahlsell leveranser. Brødrene Dahl har levert armaturpakke.

Acel har stått for el.utrustning, DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime. Sigurd Solberg AS har levert det elektroniske utstyret ombord omfattende bl.a. 1x JRC JMA-5312-6 X-Band radar, 1x JRC JMA-5332-12 S-Band radar, 1x Manta digital VDR, 1x JRC JLR-21 GPS Navigator, 2x Telchart TECDIS, 1x Simrad AP-70 autopilot, 1x JRC JLN-205 speed log, 1x JRC echosounder, 1x Jotron TR-8000 AIS, 1x Deif WSS 750 wind sensor, Uni-Safe BW-800 BNWAS, JRC JSS-2150 radiostasjon, JRC JHS-770S GMDSS VHF, Sailor RT 6248 VHF og Motorola GP 340 ATEX.

-

Båt nr. to, “With Marine”, skal leveres fra Fiskerstrand Verft AS i oktober, og dette fartøyet skal levere fiskefôr i området nord til Bodø. I andre halvår 2015 skal verftet levere to gassdrevne ferger til Boreal Transport Nord AS.