«Ronja Star» er det nye tilskuddet i Sølvtrans’ stadig voksende flåte

MS «Ronja Star»

«Ronja Star» er den femte i en rekke brønnbåter Sølvtrans har fått overlevert fra Myklebust Verft i Gursken.

Fartøyet har en lastekapasitet på 4000m3 og er designet av Kongsberg. «Ronja Star» er utviklet på fiskens premisser og er utrustet med det beste og mest moderne fiskehåndteringsutstyret på markedet. Videre er fartøyet utstyrt med diesel-elektrisk fremdrift og en stor batteripakke for effektiv og miljøvennlig drift.

- Brønnbåten skal ivareta fiskens velferd, biosikkerhet og miljø på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Vi lever ved og av havet, og det setter nivået for hvordan disse båtene utformes og driftes, sier Robin Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans.

Ifølge rederiet kan dette fartøyet er utstyrt med moderne lukket teknologi som gjør at en kan frakte fisk med den høyeste grad av biosikkerhet. Fartøyet er også utstyrt med kjølesystem hvor en kan kjøle ned transportvannet for å sikre best mulige forhold for fisken under transport og høyest mulig kvalitet på fisken.

- I dette prosjektet er den lokale verdiskapingen stor. Båten er bygget på det lokale verftet Myklebust i Gursken, utstyr og tjenester for flere hundre millioner kjøpes av norske leverandører og vi benytter lokale leverandører, herunder nærbutikken på Sandsøya for levering av proviant, fortsetter Robin Halsebakk.

Skroget til fartøyet ble bygget ved Hat-San verftet i Tyrkia, før det ble slept til Myklebust Verft for ferdigstilling.

Utstyr:

«Ronja Star» er utstyrt med 3x Pon Cat 3512C hovedmotorer à 1550 eKW.

Kongsberg Maritime har levert en pakke bestående av 2x 1499 kW fremdriftsmotorer, gir av typen 650GHC-V-SC500, styremaskin av typen SR662 FCP og tunnelthrustere av typen TT1650FP - 630 kW.

I tillegg har Kongsberg levert capstaner, IAS & PMS, fortøyningsvinsj, tavler og ankerspill.

Nogva Motorfabrikk har levert havnegenerator av typen Scania DI1375M.

På dekk er det kraner fra Storm Cranes av typene 1x KN-75, 2x TKN - 60 og 1x KN - 60. HVAC er levert og installert av AF Gruppen.

PTG FrioNordica har stått for leveransen av RSW-systemet om bord, mens rekkekjølere kommer fra Hydroniq Coolers. MMC First Process har levert fiskehåndteringsutstyret.

Gurskøy har levert landgangen. MOB-båt kommer fra Mare Safety. Kloakksystemet er levert av Jets. HVAC er levert av AF Gruppen.

Fartøyet er malt både innvendig og utvendig i maling fra Carboline.

Skipet er klasset av DNV med følgende notasjoner: 1A1, E0.