MS «Trym» er søsterskipet til «Frey» og ble levert i juni

MS «Trym»

Oma Baatbyggeri på Stord leverte like før sankthans sitt nybygg nummer 549 til Norled. Den hybride batterielektriske «Trym» etterfølger søsterskipet «Frey» som ble levert i januar.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten om bygging av de to fartøyene ble undertegnet i januar 2022 og halvannet år senere er begge fartøyene levert.

Både «Trym» og søsterskipet «Frey» skal trafikkere i rutepakke 2, som er de lokale hurtigbåtrutene i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og mobilitetselskapet Skyss har gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og stimulere til nyskaping. 

«Trym» bygger videre på Oma sitt kombikatamaran-konsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av siden 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt syv personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Det 30 meter lange og 10,6 meter brede fartøyet føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

Både «Trym» og søsterskipet leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg. I motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100% elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere. 

De er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100% resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog. 

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72 og fartøyet har en servicefart på 22 knop.

Utstyr: 

Fremdriftssystemer er av typen Servogear Ecoflow Propulsor hvor den elektriske motoren er en permanent magnet motor fra Ramme.

Hjelpemotoren er av typen Nogva Scania DI 13 91M med Danfoss Editron generator. Thruster er levert av Sleipner, mens Humphree står for leveransen av interceptor. Batterikjølesystem er fra AF AeronMollier.

Ankervinsj kommer fra MB Hydraulikk, mens selve ankeret og tilhørende kjetting er fra Certex. Kranen om bord er fra Bergen Hydraulic. 

Brannvarslingsanlegget er fra Teca AS, mens brannslukkingen i maskinrom er av typen Novec 1230 fra Presto Brannteknikk. MES er levert av Viking Life-Saving Equipment. Navigasjonsløsningen er levert av Vico AS med komponenter fra Furuno. 

For å løse utfordringene med vekt- og plassbegrensninger om bord, og dermed optimalisere energieffektiviteten, startet SEAM en komplett re-design av deres kraftplattform, e-SEA® Drive. Alt fra individuelle maskinvarekomponenter, løsningsarkitektur og software ble evaluert og oppdatert, for å oppnå tilfredsstillende vektreduksjon og plassutnyttelse om bord.

Den nye løsningen tilbyr et mer kompakt design og optimalisert struktur, som gir bedre energiutnyttelse og dermed lavere energiforbruk under drift.

Møblene om bord kommer fra West Mekan, mens gangveien er fra Undertun Industrier. Utvendige dører er fra Libra-Plast og Baggerød, mens vinduene er levert av SG Bøckmann og Ertec.

Fartøyet er malt i maling fra Jotun.

«Trym» har en servicefart på 22 knop