«Ronja Azul» er det 34. fartøyet Aas Mek. Verksted leverer til Sølvtrans

MS «Ronja Azul»

6. juli overleverte Aas Mek. Verksted sitt 34. nybygg til Sølvtrans. «Ronja Azul» er den andre i en serie på syv fartøy som skal leveres til utgangen av 2024.

Publisert

«Ronja Azul» er søsterskipet til «Ronja Princess» som ble levert i slutten av mars i år. Fartøyet er 76,96 meter langt og 17,8 meter bredt, har en lasteromskapasitet på 3000 m3 fordelt på to fisketanker, og en servicehastighet på 13 knop.

Dåpen av den nye brønnbåten fant sted i sommer med Agnes Hofseth som gudmor. Fartøyet gikk etter levering inn på en fast avtale med Hofseth Aqua og vil hovedsakelig operere i sunnmørsfjordene.

Sølvtrans har over 30 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Fartøyet er arrangert med system for nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Skånsom lasting

«Ronja Azul» er innredet med lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. I tillegg har brønnbåten et topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk. TV-stue og trimrom.

På broen er det gode arbeidsforhold

I styrehuset er fartøyet arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiske håndtering.

Lasteromsvolumet på 3000 m3 gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Det er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddata:

 • Navn: «Ronja Azul»
 • Verft: Aas Mek. Verksted
 • Byggenummer: 209
 • Design: AAS 3002 ST
 • Lengde: 76,96
 • Bredde: 17,8
 • Tonnasje: 3067
 • IMO-nummer: 9910272
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W -1920 kW - Maritim Motor
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: 2x CAT 3512 C à 1550 ekW - Pon Power
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro
 • Kraner: Bergen Hydraulic

Båten har også CO2-luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner.

Nybygget er også utstyrt med fire doble WellFighter enheter fra SkaMik for etterbehandling av fisken i forbindelse med avlusing.

Båten er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

Lys og smakfull innredning bidrar til å gjøre båten til en trivelig arbeidsplass

Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger og not i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er også utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash". Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Utstyr:

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm levert av Maritim Motor, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Styremaskinen er fra Kongsberg Maritime.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 ekW fra Pon Power, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk fra Bergen Hydraulic. Ankervinsj kommer fra AS Scan i Danmark mens Fossen Shipping har levert ankerutrustning. Laste- og lossesystem er levert av MMC First Process. MOB-båt og kran er fra Mare Safety.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aquascan og Vaki fisketellere. Lusefilter kommer fra MossHydro. Pumper kommer fra Allweiler. Ozon- og oksygenanlegg er levert av Sterner AS. RSW-anlegget er levert av PTG FrioNordica. Ventilasjonsarbeidet er gjort av Copra Drift.

Innredningsarbeidet om bord er gjort av Norwegian Marine Interior. Proviantkjøleanlegget er levert av Multi Kulde Vest AS. Utvendige dører kommer fra Libra-Plast mens de innvendinge dørene er fra Baggerød.

«Ronja Azul» er malt med maling fra Carboline.