«Ronja Princess» er det 33. fartøyet Aas Mek. leverer til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.
«Ronja Princess» er det 33. fartøyet Aas Mek. leverer til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.

MS «Ronja Princess»

Aas Mek. Verksted overleverte i slutten av mars «Ronja Princess» til Sølvtrans. Brønnbåten ble døpt ved Skateflukaia i Ålesund noen dager før overtakelsen.

«Ronja Princess» er det 33. fartøyet Aas Mek leverer til Sølvtrans over en periode på drøyt 25 år. Det er også det første av syv nybygg i en serie av 3000 m3 - fartøy som verftet har i ordre til Sølvtrans, og som skal levere jevnt og trutt til ut i 2025.

Nybygget er av verftets eget design, type AAS 3002 ST, og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, og er spesielt arrangert for transport av smolt. 

12 lugarer

Fartøyet er arrangert med system for nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn- og ut av lasterommene, auto vaske og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.  

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

«Ronja Princess» er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. 

Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting, overtrykk-lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2-luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2-produksjon og innblandingssystem for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Samler all lus

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvannsbehandling, smolt lasting o.l.  

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. 

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. 

Utstyr: 

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 ekW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW. 

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. 

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aquascan  og Vaki fisketellere. Lusefilter kommer fra MossHydro. Ozonanlegg er fra Sterner AS.

Laste- og lossesystem er levert av MMC First Process. MOB-båt og kran er levert av Mare Safety.

Pumper er levert av PG Flow Solutions og Allweiler. RSW-anlegg er levert av PTG FrioNordica

Utvendige dører kommer fra Libra-Plast mens Baggerød har levert de innvendige dørene. Interiørarbeidet er for øvrig gjort av Norwegian Marine Interior. 

As Scan i Danmark har levert ankervinsj om bord, mens ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Ronja Princess» 
 • Verft: Aas Mek. 
 • Byggenummer: 208
 • Design: Aas 3002 ST
 • Lengde: 76,96 m
 • Bredde: 17,8 m
 • Tonnasje:  2800
 • IMO-nummer:  9910258
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: 2x CAT 3512 C hver på 1550 ekW - Pon Power
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno - O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr:  Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex Norge
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro
Fra venstre: Bjørn Magne Aas (Aas Mek.), Heidi Engelkor (Gudmor), Terje Kongestøl Vik (Kaptein) og Robin Halsebakk (Sølvtrans) Foto: Rune Hagen/Aas Mek
Fra venstre: Bjørn Magne Aas (Aas Mek.), Heidi Engelkor (Gudmor), Terje Kongestøl Vik (Kaptein) og Robin Halsebakk (Sølvtrans) Foto: Rune Hagen/Aas Mek