«Skår Senior» er overlevert fra Stadyard til rederiet med samme navn. Foto: JK Foto
«Skår Senior» er overlevert fra Stadyard til rederiet med samme navn. Foto: JK Foto

MS «Skår Senior»

Skår Senior AS i Herøy har fått overlevert den nye «Skår Senior» fra Stadyard. En topp moderne og nyutviklet kombinert notfartøy og pelagisk tråler.

Det flotte nybygget har målene 48,3 x 12 meter, som er ti meter lengre og tre meter bredere enn gamlebåten, «Jøkul» .

Det er Marin Teknikk som har designet «Skår Senior» i henhold til rederiets ønsker, noe som har resultert i et topp moderne og nyutviklet kombinert notfartøy og pelagisk tråler.

Stadyard har stått for utrustningen mens selve skroget er bygget ved Wizia Shipyard i Polen. Nybygget er innredet for ti personer, mens det faste mannskapet vil telle åtte. Det pelagiske fiskefartøyet erstatter MS «Jøkul», og er bygget for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Det kan ellers nevnes at rederiet bak «Skår Senior», aksjeselskapet med samme navn som er lokalisert til Kvalsvik på Nerlandsøy i Herøy, er eid av søsknene Roy Skår og Janita Skår, som sammen eier 90 prosent. Søskenbarnet Jan-Arve Drabløs eier de resterende aksjene.

Lastekapasiteten til «Skår Senior» er på 500 kubikk og således det samme som på gamlebåten. Men kjølekapasiteten er nesten doblet, og både RSW-lastetanker og vakuum-system er laget for best mulig skånsom behandling av fisken. Det er også klargjort for en mindre fiskeforedlingsfabrikk om bord.

Nybygget er utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr. Skroget har utmerkede farts- og sjøegenskaper. Fartøyet er også miljøvennlig, og det er installert et avgass-rensesystem for å redusere utslippene til miljøet. Videre har det vært stort fokus på å redusere drivstofforbruket til et minimum.

Nybygget er også designet og utrustet med tanke på sikkerhet og komfort for mannskapet, med lavt støy- og vibrasjonsnivå. Fremdriften besørges av en Yanmar på 1.920 kW (vel 2.600 hk), som gir marsjfart på 11-11,5 knop med et rimelig forbruk. Videre har «Skår Senior» to hjelpemotorer, hver på rundt 600 ekW og en akselgenerator på 1.200 kW. Det finnes selvsagt kraftige sidepropeller både foran og akter, hver på 460 kW. Nybygget har klasse DNV GL + 1A fiskefartøy, inkludert NMA seilingsområde HAVFISKE II.

Utstyr:

Verlo AS har levert hovedmotoren av typen Yanmar 6EY26W. Nogva Motorfabrikk har levert generatorsettene bestående av 2x Scania DI16 90M og 1x Scania DI13 74M. Brunvoll har levert gear av typen ACG 600, samt propeller av typen CP 68/4 3000 mm og thrustere av typen 2x FU45LTC1375 460 kW.

Hoveddata:

 • Navn: «Skår Senior»
 • Verft: Stadyard
 • Byggenummer: 46
 • Design: Marin Teknikk
 • Lengde: 48,3 m
 • Bredde: 12 m
 • Tonnasje: 12
 • IMO-nummer: 9901738
 • Rederi: Skår Senior AS
 • Motor: Yanmar 6EY26W
 • Gear: ACG 600 gear / PF525 - Brunvoll
 • Propell: CP 68/4 3000 mm CPP - Brunvoll
 • Generator: 2x Nogva Scania DI16 90M og 1x Nogva Scania DI13 74M
 • Fiskeletingsutstyr: Furuno fra Ulvesund Elektro
 • Brannslukningsutstyr: Inergen - Sentronik
 • Kraner: MacGregor
 • Elektrisk installasjon: Ulvesund Elektro

Akselgenerator er typen DSG 86 M1/6 W 1500 kVA levert av Nogva Motorfabrikk. IAS og PMS kommer fra Marine Control Services. Styremaskin er av typen SR642 fra Kongsberg Maritime.

Eksosrensesystemet er levert av Emigreen.

MacGregor har levert dekkskranpakke, nothalingspakke, elektrisk vinsjepakke, fiskepumpesystem, styresystem, MOB-båt og davit.

Pumper er levert av Allweiler/Flygt Verlo AS. Lensevannseparator er en Victor Minisep CS 0500 fra Zimmer AS. Vakuumanlegge og RSW-system er levert av MMC First Process.

Marin Teknikk har stått for design, klassepakke, engineering, og prosjektoppfølging.

Isovent har stått for leveransen av prosjektering og installering av ventilasjon. Toalettsystem kommer fra Jets Vacuum AS, mens Ulmatec Pyro har levert kjele.

Ulvesund Elektro har prosjektert og levert det elektriske anlegget i tillegg til fiskeletingsutstyret, med utstyr fra Furuno.

ProNav har levert brokontroll (ProNav Screen Matrix) og alle monitorer, JRC Radarer, JRC GMDSS kommunikasjonspakke og Intellian TV antenne.

Tankvaskeanlegg, høytrykksvasker og skumanlegg er levert av HL Skjong AS.

Innredning, isolering og møbler er levert av Maritime Montering, mens utvendige dører kommer fra Libra-Plast. Vinduer er fra Bohamet. Flombelysningen kommer fra Luminell.

Proviantkjøl- og frys kommer fra PTG Kuldeteknisk. Rørmontering er gjort av Fjordpipe.

Anker og kjetting er levert av Sotra Anchor & Chain AS, mens Gurskøy AS har levert landgangen.

Fosnot har levert redningsutstyret av typen Viking, mens Sentronik har stått for leveransen av brannslukkingsanlegg.

«Skår Senior» er forsikret hos Møretrygd og malt av Westing med maling av typen International.

Fra broen på nybygget. Foto: JK Foto
  
 
  

 
         
       
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		       
      
      

   Den smakfulle innredningen er gjort av Maritime Montering. Foto: JK Foto
Fra broen på nybygget. Foto: JK Foto Den smakfulle innredningen er gjort av Maritime Montering. Foto: JK Foto